Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 3:23-24

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

-- Romeinen 3:1-50

8 reacties op de tekst van woensdag 11 april 2012 – Romeinen 3:23-24

Hallo Redactie
Bij deze wil ik u mededelen dat de vers van vandaag niet klopt.
Het moet vers 23-24 zijn. Hartelijke groeten mevr. JI van Wijk

JI van Wijk | 11 april 2012 | 06:58 | fee4f3

Dank u voor de melding, we hebben het gecorrigeerd!

Redactie | 11 april 2012 | 08:54

en dat is niet het enigste.
het kwaad in ons leven zit ook niet stil.
ja en ik wil een goed mens zijn meer niet.

Jeffry Siau | 11 april 2012 | 10:33 | d1a1cb

“Genade alleen”.
Een niet te bevatten kado

T.D. | 11 april 2012 | 11:56 | 7b78c2

-knip-

Ed Lammers | 12 april 2012 | 08:13 | 6a98a6

Ik ken dit, hoe graag ik goed wil doen (en dat gaat nu behoorlijk goed) gaat het soms toch fout.
toch weer een oordeel of een zonde.. en hoe harder ik er tegen vecht hoe harder het lijkt te zuigen aan je om je weer naar beneden te halen. zo bizar.
maar gelukzaligheid is ons ten deel gevallen door het offer Jezus Christus.
door geloof (liefhebben) in hem zijn we verlost en weten we dat we in het eeuwige leven het levende water mogen drinken opdat we geen dorst kennen.

en dat uit genade? Wauw!

maar nu vraag ik mij toch af, er zijn mensen die hebben een blinddoek om, hebben valse doctrines gekregen d.m.v. media/tv/films e.d. allemaal god onterende elementen die ons ” binnendringen en onrein maken (entertainment)

maar ik vraag me af, deze niets vermoedende mensen die misleid zijn komen die ook nog door genade in de hemel? of wordt het voor hun eeuwige dorst en geen druppel water? :S hoop echt dat god ook hun verlost! want ze weten niet! het is verschrikkelijk

ik hoop dat iemand dit begrijp? en mij kan uitleggen wat gods plan is met deze mensen.

groetjes en gods rijke zegen en genade en liefde en heerlijkheid toegewenst voor jullie allemaal!

raymond | 12 april 2012 | 11:26 | c7d327

@ Raymond

Ik begrijp wat je bedoelt… Een heel lastig punt!

Maar ik denk zo:

Johannes 3:
16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat IEDEREEN DIE in hem GELOOFT niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

God heeft de keuze al gemaakt, Hij heeft Jezus gestuurd, waardoor Hij iedereen verlost heeft. De vraag is; welke keus maakt de mens?

Misschien heb je er iets aan…

Zegen!

Deomlew | 12 april 2012 | 13:09 | a8fd80

Als ze Jezus echt als hun verlosser hebben aangenomen dan is in Christus geen verdoemenis meer, maar Paulus roept ook op om niet door te gaan met bewust te zondigen, omdat we de genade toch hebben ontvangen. Nee dat zij verre zegt hij.
Het gaat niet om menselijke leerstellingen,maar Gods woord en hoe het toe te passen.

Ik blijf van deze mensen af.God weet de waarheid en Hij oordeelt.
IK ga niet op Gods troon zitten. We kunnen beter voor hen bidden dat ze tot inzicht komen. Wij zijn niet beter dan zij. Wij hebben de genade en de liefde van God en het gebed van anderen net zo hard nodig als zij. Het betreft misschien anderen gebieden,maar toch.

1 van mijn wensen is dat ik net zo zachtmoedig en nederig van hart mag worden zoals Jeshua het ons vertelde.
Ik wil graag met Zijn ogen leren kijken dan zal ik zien wat Hij bedoelt en liefhebben en zal ik beter op kunnen reageren.
Ik wil graag met Zijn oren leren luisteren, dan hoor ik de nood en niet het geklaag
Ik wil graag dat Hij mijn lippen zalft,opdat ik woorden spreekt van liefde, kracht, genzing correctie( richting geven)bemoediging,verandering voor mij zelf en mijn naatsten. Wat ik ook zeg. bid, vraagt of doet het begint altijd eerst bij mijzelf voordat ik het een ander kan door geven Ik wil het doorleven Abba dan is het gelouterd en echt.
Gb Frans

frans | 13 april 2012 | 15:49 | cdfb3e

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.