Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Zacharia 7:9-10

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.

-- Zacharia 7:9-10

16 reacties op de tekst van maandag 16 april 2012 – Zacharia 7:9-10

Wat mij opvalt is dat God met dit gebod niet eens op
eigen eer uit is in het toen vervallen Israël.
Zou het anders zijn in deze tijd?
Goedenacht

Wolf | 16 april 2012 | 01:24 | f3f8ea

God is zo liefdevol zouden we in deze tijd beter naar hem luisteren wat zou de wereld er dan anders uitzien. Laten we daarom in onze naaste omgeving om zien naar degene in nood en daar verandering in proberen te brengen met Gods hulp. Alleen zo maken we er een betere wereld van zonder Hem is het voor ons nederige mens niet haalbaar.
Een gezegende dag toegewenst

Kijltje | 16 april 2012 | 08:22 | 46eed8

Ik moest denken, toen ik dit las,hoe vaak de een de ander wel niet afwijst, juist omdat je NIET doet wat de ander zegt.
Zijn wij niet allen zondaars? en door genade behouden?

Mooie bemoedigende tekst,hoe God zelf spreekt.
Laten we allen eerst de hand dan in de eigen boezem steken,voordat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
God,s Zegen voor deze dag.

Truida | 16 april 2012 | 09:40 | a54034

Wat mij opvalt door deze tekst is dat er erg veel gemeentes zijn die dezen mensen vergeten in hun kerk. (willen geen contact met hen, en wordt als bedreiging van het gezin gezien.) Waarom en wat is daar de reden van?

Het speelde dus niet alleen in die tijd,maar nu nog steeds.
Op een of andere manier zijn ze een bedreiging. ???!!!! Ik heb kerkleiders gezien en gesproken die wilde heersen over deze mensen,omdat ze geen man of ouders hadden of arm, vreemdeling waren en dachten daarom om over deze mensen te heersen.( Bepalen wat zij moeten doen) ???!!!
Volgens mij zijn zij net zo vrij en geliefd bij de vader als wij en hebben wij niet het recht over een ander te heersen. ( het zijn ook onze broerdes en zusters)

Als hulpverlener heb ik veel van deze mensen gesproken,maar zelf ook gezien in verschillende gemeentes. Het bespreekbaar maken is haast niet mogelijk.(soms zelf onmogelijk) De leiding voelt zich vaak snel aangevallen. Dat vind ik jammer, omdat je met open vragen nooit mensen aankunt vallen en het alleen bespreekbaar wilt maken. (niet om beter te weten, maar we mogen elkaar wel opbouwen en aanspreken, bespreke in de liefde) Wat voor Geest is dit? Is dit ook wat Paulus bedoelt met; toets alle Geesten of ze van God zijn?

het gaat niet om goed of fout,maar om anders. Voegt het toe of niet. Misschien ben ik een van de weinige die dit opvalt en mee maak dat weet ik niet. ??? Ik ben blij met deze tekst en bemoedigt mij nog meer om door te gaan voor hen.

Bedankt Wolf en Truida voor wat jullie deelde. Dat is zo en het houd mij ook scherp om nog meer naar binnen te kijken en er meer mee te kunnen doen. (Kan alleen met Gods Liefde anders werkt het niet. Het is een prettige leerschool en meer dan de moeite waard.Inde praktijk moet je het tenslotte leren..
Thanks frans

frans | 16 april 2012 | 13:07 | 57226b

@ Frans,
Een voorbeeld,
Toen mijn dochtertje 11 jaar was wilde ze graag gedoopt worden, maar ik moest eerst naar de diakenen (pinkstergemeente) die moest het vragen aan de voorganger, het antwoord was,,NEE,de rede,,,Zij kon nog geen beslissing nemen voor de Here Jezus,,terwijl zij al een paar jaar daarvoor haar hart aan Jezus gegeven had,een grotere afwijzing kan ik mij niet voorstellen,en dit meisje,voelde dat ook zo,ze heeft daar, en nu nog, veel last van.
Wij hebben na verloop van tijd deze gemeente moeten verlaten,doordat ook Israel afgewezen werd, als God,s volk.
Het zij zo,,,,,,,,,,,,,,,,,
Groet Truida.

Truida | 16 april 2012 | 15:05 | a54034

Na dit schrijven gingen mijn gedachten uit naar de bijbeltekst Math 21:16.
Uit de mond der jonge kinderen en zuigelingen hebt Gij U lof toebereid. Ps 8:3
Dit gedeelte gaat over de tempelreiniging,
Math 21:12-17.
De schriftgeleerden en de overpriesters namen het de kinderen kwalijk, dat zij zongen.
Hosanna de Zone Davids!!
Ook in deze tijden worden velen eenvoudigen van hart, afgewezen,omdat zij met de bijbel in de hand antwoord willen hebben op de leerstellingen die verkondigd worden maar afwijken van Het Woord wat Jezus waarlijk bracht!

Laten we ten alle tijden waakzaam!
En doen wat Jezus zef zegt.
Volg Mij!!!!!!!

Truida | 16 april 2012 | 15:54 | a54034

Goedeavond iedereen,

Geen wonder dat ‘de new age’ volledig de kerken leeg haalt. Deze opzet (van de satan) richt
zich tot diep teleurgestelde,gekwetste,afgewezen mensen. Ik heb al meer liefde tegenge-
komen bij ‘alternatieve therapeuten’ dan bij christenen. Alhoewel ‘new age’, ant-christelijk
is,een mengelmoes van boedhisme,hindoeisme,humanisme,enz…
De satan lacht in zijn vuistje omdat er zoveel verdeeldheid heerst,geen wonder dat gebroken
mensen het ergens anders zoeken.
Vele christenen weten niet wat er aan de gang is in de s^pirituele wereld. Satan doet alles
na, en in de eindtijd (waarin ik geloof dat we leven) zal de ant-christ opstaan, valse messiassen,valse profeten,valse tekenen en wonderen EN -iedereen die niet wedergeboren- is
zal de ANTI-Christ aanbidden! (zo staat het in het boek Openbaring)
Ik kom zojuist van een natuurvoedingswinkel,wel als je daar binnenstapt,zit je al in het domein van de slang;het kan belachelijk klinken,maar via de natuur en kruiden,kom je in aanraking met homeopathie, …en zit je in het gdachtengoed van de ‘new age’ (hebben 1 MILJARD aanhangers) Ik nam aan de kassa een blad mee en daarom zou ik willen zeggen ,neeem eens een kijkje op hun website: http://www.bliss-magazine.be , kijk eens onder de
rubriek ‘GEESTkracht’, en alle therapeuten e n therapieeen. Wel lieve mensen dit ‘grote gevaar’
bedreigt de christelijke wereld: namelijk de afval van het ware geloof ,zoals in 2 thessalonicenzen staat. De duivel is ook briesende leeuw, MAAR VEEL ERGER: een engel vann het licht!!!! word wakker.

Groeten,
CHRIS

Chris | 16 april 2012 | 17:09 | ba915d

Lieve Truida
Je schrijft:
Ook in deze tijden worden velen eenvoudigen van hart, afgewezen,omdat zij met de bijbel in de hand antwoord willen hebben op de leerstellingen die verkondigd worden maar afwijken van Het Woord wat Jezus waarlijk bracht!
Waarom zou je antwoord willen hebben
over zaken over waarheden die je in je hart al weet?
Het antwoord heb je in de hand. Zoek
geen bevestiging bij mensen of kerken
of organisatie’s. Jij bent heilig voor Hem,
en ook je dochter als zij op zo’n jonge
leeftijd de liefde ervaart van Jezus.
Het doet me pijn en verdriet dat jullie
dit mee moeten maken. Je hebt zijn Woord.
Jezus maakt geen loze beloftes. Je hebt zijn Woord.
En maak aub geen zorgen meer over de
doop met water als Jezus je gedoopt heeft
met Zijn Heilige Geest. Lees Math. 3,11
Jullie die geloven in Zijn naam zijn geheiligd en goed
en bestemd voor eeuwig leven.
Luister naar Zijn stem, en laat je niet in verwarring brengen.
Listen to your hearts jullie hebben elkaar.
Hang on totdat het ware licht schijnt.
Ik wil afsluiten met de woorden van Paulus
van het einde van de brief aan de Efeziers
23 Vrede zij met de broeders en zusters, en liefde en geloof, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Heer. 24 Genade en onvergankelijkheid zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben.

Wolf | 16 april 2012 | 20:14 | f3f8ea

Hoi Chris,

Je hebt gelijk over de New age.

Ik hoef niet op hun site te kijken.
Ik heb in de jaren negentig hun bestuurdeerd en ontdekt dat zij naast hun eigen muziek en theorieën ook een eigen bijel hebben waarin staat dat alle geloven mogen bestaan behalve twee.

Juist Jodendom en christendom zij moeten uitgeroeid worden. Ik denk dat jij dit wel wist.

Helaas zijn er te veel van deze organisaties.

Wat dacht je van het Vaticaan?
Binnen het Vaticaan is satanisme. Ze gebruiken net als bij de satanskerk het symbool het omgekeerde kruis. Het Vaticaan noemt dat het kruis van Petrus,omdat hij zich op zijn kop heeft laten kruisigen. (geven zij dat als verklaring aan.)
En of dat niet genoeg is aanbidden kardinalen in het Vaticaan het beeld van satan.

De paus(en) is hier ook bij betrokken. Er staan nu foto,s op internet dat de paus voor het satan teken staat, maar ook het satan teken maakt als hij zijn handen omhoog doet. Dit is een teken naar de andere satanisten. Ik heb mij hierin toen verdiept, omdat openbaring 17 over de zeven bergen sprak, kwam ik bij het Vaticaan uit en door het verder te onderzoeken kwam ik achter de boven genoemde feiten. Tegenwoordig staat deze info op internet en zijn de fotos die ík beschreef ook te zien (vinden)
Dit zeg ik alleen, omdat anderen op DW zeggen dat we waakzaam moeten zijn.
Ik vindt her geweldig dat we elkaar mogen bemoedigen, steunen en waarschuwen.
Dit is dus niet bedoeld om de katholieken te beschuldigen of te veroordelen, maar ik wil alleen mee delen en aangeven dat onder Christelijke namen soms hele rare dingen gebeuren. God weet de echte waarheid,maar ik ben voorzichtig betreft het Vaticaan en over de volgelingen van de katholieken blijf ik af, want ik weet niet welke relatie zij hebben met de God van Israël en de Christenen. ( Volgelingen van Jezus) Ik zeg dit,omdat de vijand(satan) zich ook begeeft in de kerk van vandaag.
Velen gelovigen willen en kunnen dit niet geloven.
Ik begrijp dit wel, want vroeger dacht ik ook dat niet waar kon zijn. De schrift en de praktijk bewijzen het. Je hoeft niet te zoeken, het openbaart zich van zelf als je echt op zoek bent naar Gods waarheid.
Dit was in de tijd van Jezus ook al zo en Hij waarschuuwd ons hier voor.

gb frans

gb frans

frans | 17 april 2012 | 13:22 | 57226b

Hoi Truida,

Ik weet dat het waar is wat je verteld.
Ik vind het ongelooflijk knap dat je dit deelt. Shapo en petje af.

Bedankt voor vertrouwen en je openheid van het mee delen van jouw verdriet en pijn.
Ik hoop dat jij en je dochter een stuk genezing hebben ontvangen over dat geen wat jullie is aangedaan.

Ik vind het fijn om te horen van hoe je er op reageert en mee omgaat.

Als ik iets voor je kan doen hoor ik het graag.

Ga door Lady.
Ik wens je alle zegeningen toe die de Vader voor je hebt liggen en dat je ze kan ontvangen.
Gb frans

frans | 17 april 2012 | 13:40 | 57226b

Sorry Truida

Ik hoop dat ik jou geen pijn hebt gedaan.

Zo ja wil je mij vergeven als ik je pijn hebt gedaan met;i k zie dat ik hebben ontvangen hebt getypt ipv mogen ontvangen

Ik bedoelde het zo

Ik hoop dat jij en je dochter een stuk genezing mogen ontvangen over dat geen wat jullie is aangedaan.

Stom van me, maar ik wil het graag corrigeren.

Frans

frans | 17 april 2012 | 14:15 | 57226b

Hoi als je dit leest, nee hoor ik wilde net schrijven naar jou hoe fijn ik je bericht vind!

Truida | 17 april 2012 | 14:21 | a54034

@ Frans.
Bedankt juist voor je bemoediging.
Wat mijn dochter aan gaat,het is ondertussen zo,n 30 a 31 jaar geleden gebeurt,die wil niks meer met mensen uit gemeentes iets bepraten,in haar hart gelooft ze wel,ze is nu inmiddels 41 jaren.
Ikzelf zoek nu nog steeds naar een vertrouwde gemeente,waarin je jezelf in vol vertrouwen met elkaar alles kan delen.
Helaas nog niet gevonden.
Dat je met elkaar de bijbel leest, bidt,elkaar steunt in voor en tegenspoed.
Goed volmaakt zal het nooit worden, maar dan is er ook vergeving.
Hartelijk dank voor je reactie,en schroom niet om te schrijven.
God,s zegen Frans.

@Chris.
Wat ben ik blij weer wat van je te horen,je bent net als ik onderzoek ALLE dingen en behoudt het goede.
Groet, en God,s Zegen.
Truida.

Truida | 17 april 2012 | 14:32 | a54034

Hoi Truida,
Bedankt voor je reactie ben er blij mee.

Jammer dat je nog geen geen gemeente gevonden hebt.
Komt dat Truida door je ervaring(en) die je hebt mee gemaakt of speelt afstand bij jou ook een rol, zoals velen anderen
Hoe dan ook ik hoop dat je een fijne gemeente vind waar je echt thuis zult voelen en je geaccepteerd en begrepen voelt. Ook als je die vind weet wel dat in elke gemeente wel wat is. Ik zit in een fijne gemeente,maar ook bij ons gebeurt er wel eens wat. Wat ik fijn vindt in deze gemeente is dat we het bespreken en opruimen. We willen niet dat de satan de kans krijgt om ons tegen elkaar op te zetten. Dat betekent voor mij; bij mij zelf naar binnen kijken wat mijn aandeel is als iets niet goed is of gaat en niet bij die ander neer leggen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag, woorden en handelen.
Ik heb geen excuus om anderen hard aan te pakken. Nee als ik niet goed wordt behandeld is het mijn plicht om zelf aan de goede kant van de lijn te blijven. Meestal lukt dat wel, maar helaas soms zit ik naast de pot. Gelukkig wast de ene hand de andere hand in liefde en daar ben ik heel blij mee.

Als elke gemeente naar elkaar gaat kijken vindt elke gemeente wel een stok om mee te slaan, maar dat is niet de weg van Jezus. Laten we altijd kijken wat ons bindt en niet verdeeld. Dit is zo als ik het zie.

Nogmaals thanks en dat je spoedig een gemeente mag vinden die bij jou past.

Gb frans

frans | 17 april 2012 | 15:24 | 57226b

Hallo Frans en Truida,
i
Bedankt Frans voor de toelichting omtrent de RK-kerk. Ik was vroeger ook katholiek.

voor Truida: als je op zondag toch wil naar een preek luisteren, dan kan je altijd afstemmen
op RAdio 5 (nostalgia) op 747 AM ,middengolf. OM 17uoo ,na het nieuws (17uo2) is er altijd een dienst van de ZVK (Zendtijd vr Kerken), telkens uit een andere gemeente.

Ik voel met idere zondag aangesproken door de H.Geest. Door het gepredikte Woord.

Voor a.s. zondag kun je alvast ee n kijkje nemen op http://www.zvk.nl en kijken naar de
inhoud van de preek ,deze zondag :’BEn jij opgewekt?’ ,de plaats van waar het komt
staat ook vermeld.
Ook op woensdag (morgen) hebben ze zendtijd op TV ,Nederland 2 ,om 15 uoo,dan gaat het over zending.

Gods zegen,

CHRIS

Chris | 17 april 2012 | 15:46 | ba915d

@ Chris,
Bedankt!! voor je advies, genoeg radio, om naar te luisteren,en tv.
En weet je Chris, Jezus is niet gekomen voor theologen, of mensen met een enorme studiebol, maar Hij is gekomen voor de gebrokenen van hart, de eenvoudige,de huisvrouw, de visser,als ik wel eens zie hoe blij de geestelijk gehandicapten zijn met een blij rotsvast vertrouwen in Jezus, dan kan ik alleen maar Amen zeggen!!
Wat een liefdevolle God hebben wij.
Ik ben zonder enig geloof opgevoed,en in mijn volwassen jaren tot geloof gekomen,dan is de onvervalste melk hard nodig, en daarna ga je over op vaste voeding, zeker verwacht je dan een bijbelse grondslag die op de WAARHEID berust.
Blij dat ik, jij, en een ieder, God,s Woord in huis hebben om alles te toetsen.
Groet en Zegen.

@Frans
Sinds kort ga ik om de 2 weken op zondagavond naar een huiskring,zingen, luisteren naar God,s Woord,maar ook bespreekbaar maken met elkaar. Dat is erg fijn.
En waar 2 of 3 in Zijn Naam bij elkaar zijn is Hij in het midden.
Het woord kerk, lees ik niet in de bijbel, maar wel dat Jezus en de apostelen, kwamen in de huizen.
Wat een eenvoud, ik vind dat zo geweldig!!
Thanks, en groet!!

Truida | 17 april 2012 | 16:15 | a54034

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.