Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Judas 1:20-21

Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.

-- Judas 1:20-21

8 reacties op de tekst van donderdag 26 april 2012 – Judas 1:20-21

Dit moet ik even kwijt. Wat is God toch goed en liefdevol, omdat hij voor mij en jullie…..

Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. —

Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament
Dank U Jezus dat u onze fundament bent en dat Uw fundament leven is, daarom kan ik mijn leven bouwen op uw leven (fundament) en dat U ons hier toe oproep
uit liefde, zodat wij in ons leven tot uw doel komen zoals U dat bedoeld heeft.( nooit verplicht maar uit vrije wil, dat is wat u graag ziet van ons)

van uw zeer heilige geloof.
Mijn geloof is U geloof en Uw waarheid is mijn waarheid daarom is mijn/ons geloof heilig. U bent het Heer die zegt; Ik ben heilig dan bent u ook heilig. Ik ben heilig Heer,omdat U, en mijn Vader U (jezus) in mij( ons) ziet daarom ben ik heilig Whauw

Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest,
Daarom begrijp ik ook Heer da;t wij U Joh 4,23
de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders;
Joh 4,24
God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
Joh 14,17
de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
Joh 16,13
doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.
1 Joh 4,6
Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.
1 Joh 5,6
Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.

houd vast aan Gods liefde, Ja Heer want U bent de bron van liefde waaruit wij mogen drinken en ons leven geeft.

en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus
Dank Heer dat wij mogen uitzien naar U barmhartigheid die U ons aanbied.

die u het eeuwige leven zal schenken. –
En U bent het die ons eeuwig leven schenkt. Dit is een belofte die niet te bevatten is, maar wel waar. Wat is er toch een rijkdom en genade in U. Het Uwe is het Onze.
Geweldig he? Be blessed frans

frans | 26 april 2012 | 13:44 | f7672d

Amen Frans!

Deomlew | 26 april 2012 | 17:03 | a8fd80

Laat de kinderen tot mij komen,

Laat de kinderen tot Mij komen
Nieuwe Tijd, geen dromen

De wereld vergaat aan internet en geweld
waar word er nog over God verteld?

De jeugd, de toekomst, ach lieve mensen
Een groot huis, twee auto’s wat een wensen

De bloemetjes van kinderen, zij leven op straat
Waar gaan we heen met een wereld die God verlaat

Die wereld heeft nu nog steeds niet geleerd
Dat voortuitgang de zuiverheid blokkeert

Waar zijn de idealen, waar het fatsoen?
Vragen wij Mozes het nog eens te doen?

De berg te beklimmen, de geboden te schrijven
Neen: Laten wij God trouw blijven

Hij stierf immers voor jou en voor mij
Ik blijf zeker altijd aan zijn zij!!!

Neem onze handen mensen en volg Ons op Zijn pad!!!
Een betere wereld; Ik zeker wil dat!!!

Ans Bieleveld | 26 april 2012 | 17:54 | 91e2e8

-knip-

Ed Lammers | 27 april 2012 | 09:13 | 6a98a6

Hoi Ed even een paar mededelingen
God verwerpt geen mensen dat doen mensen zelf als ze niet voor Hem willen kiezen.
Ik heb U nooit gekend! Gaat weg van mij, GIJ werkers der wetteloosheid. Dit is waar, maar hier verwerp Jezus de mens niet,maar maakte duidelijk dan hun daden, handelen, wandelen, woorden en gedachten niet goed zijn.( zonde brengt, de dood of te wel scheiding(afstand tussen God en die mens) Is geen relatie mogelijk, daarvoor ging Jeshua o.a. aan het kruis.

Petrus werd toch ook niet verworpen toen Jezus zei; satan ga weg achter mij. Dit zei Jezus tegen Petrus. Er was vergeven en een nieuw begin voor Petrus. Deze Petrus waar Jezus tergen zei ga weg satan op deze Petrus gaf Jezus de sleutels en op deze rots (Petrus) werd de gemeente(kerk) gebouwd zei Jezus en niet op Paulus.
heel bijzonder, Gods wegen Zijn hoger dan die van ons en Zijn wijsheid hoger dan van ons. Dus? laten wij een pas op onze plaats maken.
De vraag die we ons zelf moeten stellen is. Over welke wetten heeft Jeshua hier over?
Voor het Joodse volk is dit meteen duidelijk een eitje. Logisch, maar voor velen Christenen is dit moeilijk te pakken of te begrijpen. Ik denk dat de meeste volgelingen van Jezus toch weten dat de wetten(Tora en de Tenach allemaal over Jezus gaat net als de feesten etc.) Dus als je de wetten verwerpt verwerp je Jeshua. Het klopt dat velen wetten er niet meer toe doen zoals de wetten betreft offeren. Er zijn ook veel wetten die juist niet voor de Christenen voor vandaag gelden, maar nog wel voor de Joden ook als ze Jeshua hebben aan genomen als hun redder en verlosser. Als de volgelingen van de kerk niet weten hoe dit in elkaar zit kun je beter zwijgen anders maken we brokken.

God zal ook nu het liefst over de wereld regeren.
In de tijd dat de Koningen van het vol Israël luisterde naar God werd het hele volk en het land gezegend. Koningen van Israël die hun eigen weg gingen benadeelde het hele volk Israël, omdat God hen niet zegenen en beschermen kon.
God roept ons op God meer te gehoorzamen dan mensen, dat klopt,maar Jeshua zegt ook dat wij naar de regels van het land moeten leven en gehoorzamen behalve als ze tegen Gods woord in gaan. Dat is ook de reden dat Jezus zegt. Geeft God wat God toe komt en de Keizer wat de Keizer toekomt. Dit gaat over belastingen,maar het geldt ook voor….. vul maar in. Het is goed dat we onze stem laten horen in de politiek, omdat wij wel de plicht hebben om de wereldse politiek in kennis te stellen war God van ons en hen vraagt. Als zij niet willen luisteren is dat hun eigen verantwoording. Dan kunnen we onze handen in onschuld wassen en hebben de regeringleiders over de hele wereld geen excuus meer bij God om te zeggen; we wisten het niet. God zou kunnen zeggen jullie hebben niet geluisterd naar Mijn dienstknechten die Ik jullie gegeven hebt.

Dat we de wereld niet gelijkvormig moeten worden staat als een paal boven water.
We moeten niet vergeten dat wij niet mee gaan in hun denken, wandelen, daden, noem maar op. Wij zouden het verschil moeten maken in ona handel en wandel en hoe wij praten en denken. De wereld snakt er naar dat de zonen en en dochters op gaan staan zegt de schrift tegen ons. Wij zijn niet beter dan de wereld,maar wel anders. Mijn wens is dat ik deel mag hebben aan dit plan wat God door zijn woord en profeten aan ons heeft mee gedeeld. GELOVEN EN WILLEN WE DIT?

Er gaat inderdaad te veel mis in de gemeentes en kerken dat weet God wel het beste, maar laat de gemeente(kerk) zich door Gods woord,de H.G en mensen die Hij gebruikt corrigeren? En zijn dit volgelingen daar blijf ik van af de vruchten zullen het wel laten zien.

Jezus waarschuwt ons ook dat hoereij een andere God,je vrouw, kind,man, geld materialisme en afgoden boven god stellen ook hoererij is.
God waarschuwt ons inderdaad om niet te bouwen op leerstellingen van mensen en op te letten welke leer gebracht wordt. Jezus en Paulus leren hun volgelingen; iedereen die een andere Leer brengt dan Jezus en Zijn volgelingen zijn vervloekt en in hen is de waarheid niet en moet je afstand houden, maar niet verwerpen, want ze kunnen zich bekeren en door \jeshua alsnog worden aan genomen.
Dit geld ook voor of we zulke mensen onze broeder of zuster moeten noemen.

Jezus waarschuwt ons met; pas op iedereen je broeder of zuster te noemen,want als je dat doet heb je deel aan zijn slechtedaden, omdat dit een vorm van gemeenschap hebben is in de bijbel. ( betrokkenheid wordt in de bijbel als intimiteit (gemeenschap) gezien, daarom wees waakzaam( niet achterdochtig). Daarom hebben we elkaar naast God elkaar zo nodig.
Ik wel en ik zie er naar uit en jullie broeders en zusters,

Be blessed shabbat shalom en een goed weekend allemaal frans

frans | 27 april 2012 | 13:53 | f7672d

Ed waarom blijf je lammeteren? grapje.

Wat geeft een mens überhaupt het recht om te oordelen? Jezus zegt in Lukas 6,37

Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.

Denk eens logisch na over oordelen waarom het niet kan, de ziel van de mens, het aardse paradijs.
Ed onderzoek eens en lees de geschiedenis van de organisatie waarin jij je hebt laten dopen.
Ik zou zeggen genoeg te doen dit weekend.
gr. Wolf

Wolf | 27 april 2012 | 16:06 | f3f8ea

-knip-

Ed Lammers | 28 april 2012 | 09:11 | 6a98a6

Beste Ed
Volg deze link eens, en dan vraag ik je gaat het in jouw wereld er anders aan toe dan in de wereld.

http://www.youtube.com/watch?v=JE6x7seezm4

Ik zou me nooit kunnen laten dopen in de naam van deze zoals men beweert door Gods geest geleide organisatie.
Op volgende vragen moet je toch met ja antwoorden:

1) Heb je op grond van het slachtoffer van Jezus Christus berouw van je zonden en heb je je aan Jehovah opgedragen om zijn wil te doen?
2) Begrijp je dat je opdracht en doop je identificeren als een van Jehovah’s getuigen, verbonden met Gods door de geest geleide organisatie?

Gr. Wolf

Wolf | 28 april 2012 | 16:57 | f3f8ea

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.