Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Petrus 2:25

Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt.

-- 1 Petrus 2:25

5 reacties op de tekst van vrijdag 27 april 2012 – 1 Petrus 2:25

Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. –

Ja Heer ooit dwaalde ik als een verloren schaap.
Gelukkig was U daar, de Herder.
U gaf mij te eten en bracht mij bij u kudde, want ik kende U niet., MAAR IK WERD GEVONDEN DOOR U. Wat is uw liefde groot en geduldig.Ja dat is mijn Herder.

Maar dit gaat ook over het volk Israel die dwaalde als schapen>
Zie matt 10:6
maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël.

En dit geldt ook voor onze broeders en zuster die afgedwaald waren.

Alle genoemde waren verloren,maar werden gevonden. ( nog niet allen)

Nu nog mijn orthodoxe broeders nog en allen die in de wereld zijn. Mrk 16: 15
15 En Hij zeide tot hen:
Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.

SHABBAT SHALOM EN EEN GEZEGEND WEEKEND ALLEMAAL
fans

frans | 27 april 2012 | 14:17 | f7672d

Hoi Frans

Ten eerste wil ik je bedanken voor al je reacties. Ze zijn stuk voor stuk een positieve aanvulling op de dagteksten en/of reacties van anderen. Ieder geval heel leerzaam. Ik ben blij dat je ook door negatieve reacties je niet uit het veld laat slaan, doch hierop positief reageert. (wat bij mij nog weleens ontbreekt, excuses hiervoor aan iedereen) Ik hoop nog veel van je te lezen hier op DW.

Inhoudelijk over je reactie van vandaag wil ik het volgende schrijven.
Ik raad iedereen aan hoofdstuk 11 de brief van Paulus aan de Romeinen eens goed door te lezen en proberen te begrijpen. In de NBV noemt men dit hoofdstuk “Israëls redding, bescheidenheid voor de heidenen ” kippenvel. Enkele citaten:

maar door hun overtreding konden de heidenen worden gered en daarop moesten zij afgunstig worden. 12 Maar als hun overtreding al een rijke gave voor de wereld is en hun falen een rijke gave voor de heidenen, hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich allen hebben bekeerd.

Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd, is al het andere deeg het ook; als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook.

Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd, is al het andere deeg het ook; als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook.

Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn.

Ik denk dat met wat je bedoelt Romeinen 11 een geweldige omschrijving is.
Ikzelf val onder de heidenen, maar hoop toch dat ik oprecht je mijn broeder mag noemen.

Zoals JB altijd zo mooi afsluit
In Christ

Wolf | 27 april 2012 | 15:48 | f3f8ea

Bedankt Wolf

Ik ga zeker het lezen.

Ik vind het jammer dat je de NBV leest. Weet je niet hoe die bijbel tot stand is gekomen?
Dat er heel veel woorden zijn verdwenen of surrogaat zijn geworden.

Vooral als je weet wie er aan gewerkt hebben. Ik vind het onbegrijpelijk Wolf dat de christelijke wereld hier in trapt en uit geeft.
Ik lees soms in de grondtekst als het in mijn vermogen ligt. of in bijbels die dicht bij de grondtekst blijven zoals Engelse bijbels, (Niet allen) de naardese en veel anderen nederlandse bijbel, Ik heb zelf veel vertalingen en dat is fijn,want kan ik beter bij de grondtekst blijven.( ik vind dat belangrijk dat hoeft natuurlijk niet voor iedereen zo te zijn. Misschien kom ik verkeerd over dat hoop ik van niet Wolf. Vergeef me dan aub. Als het voor jou of anderen het de ideale vertaling is is het ok. blijf ik van af. Misschien werd ik iets te enthousiast dat is niet goed. Misschien wil ik altijd het best voor mij zelf en anderen, maar dat hoeft niet goed te zijn voor jou of anderen broeders en zusters. sorry
nogmaals dank Wolf voor je mededelingen bemoedigingen en je aangegeven bijbel stuk en alles waarin je bijdraagt Klasse dit geldt voor idereen he!. Dat de Heere je in alles mag zegenen wat je onderneemt, dat gun ik iedereen
Gb frans
.

frans | 27 april 2012 | 17:31 | f7672d

Hoi Frans,
Inderdaad, dat bepaalde vertalingen die ont-kracht zijn, zelf lees ik de statenvertaling,ook ik kom uit de heidenen,en het is, als je alleen lager onderwijs hebt gehad, en ongelovig bent opgevoed,moeilijk te lezen uit de grondteksten,vaak ook hebreeuws, arramees,enz.blindelings vertrouw je dan de leraars, en kom je wel eens in een dwaal-evangelie terecht.
Een vraagje:
Hoe kom je aan een nederlandse grondtekst-verklaring? Hoe gaat dat?
Ik vraag me af, als je als ongeletterd persoon tot geloof komt,hoe kan je God,s Woord dan eenvoudig begrijpen.
Mischien advies??
Groet Truida.

Truida | 27 april 2012 | 19:18 | a54034

Beste Truida
Je weet het de gehele Schrift is door God
geïnspireerd. Laat je inspireren door Paulus
door wat hij schrijft in Rom. 10 8,13
Als het goed is krijg je een kippenvel moment……
Laat het rustig tot je doordringen en
vraag zoals Frans al schreef dmv gebed.
Dit is uit je eigen vertaling.
8 Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken.
9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.
10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.
11 Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.
12 Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.
13 Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

Ik persoonlijk ben door de NBV tot een
beter inzicht gekomen. Ik denk zelf dat
het niet zozeer uitmaakt wat voor
vertaling je kiest. Het belangrijkste is
ervoor openstaan.
Lees eens wat Jezus zei in Joh. 14,26

26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Dit geldt voor ons niet anders. Hij is bij
machte een geest van de mens te
verdoven of te verlichten.
En bij zaken wat we niet begrijpen leg
je erbij neer, word niet halsstarrig.
We hebben tenslotte de eeuwigheid voor ons liggen.
De ene mens is de andere niet. Denk
hierbij aan het geestelijk lichaam.
Ook jou hoop ik zuster te mogen noemen
in de naam van de Waarachtige.
Een heel gezegend weekend toegewenst.
In Christ

Wolf | 27 april 2012 | 20:46 | f3f8ea

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.