Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Lucas 10:21

Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.

-- Lucas 10:21

De verheffing van satan door de val
van de mens was voorbij, omdat Jezus
Zijn leven volbracht volgens de
raadsbesluiten van de Vader. Jezus
zij immers net te voren
‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen!
Satans kracht is gebroken broeders en zusters daarom
staat er ‘ ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood,
en Christus zal over u stralen ‘ Efez. 5,14
Juich met Jezus mee.
In christ

Wolf | 29 april 2012 | 13:08 | 4c8083

Mooi antwoord van God zelf op mijn vraag van 27 April.
Voor wijzen en verstandigen verborgen, maar aan de kinderkens geopenbaard.
Ook de ongeletterde zal Zijn Woord verstaan,door de Heilige Geest.
Amen.

Truida | 29 april 2012 | 18:52 | a54034

Reacties gesloten