Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Handelingen 5:31

God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om de Israelieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven.

-- Handelingen 5:31

-knip-

Ed Lammers | 1 mei 2012 | 09:03 | 6a98a6

Hallo Frans,
Dank je wel voor je bijzondere uiteenzetting,dit is een mooie DW om onze gedachten uiteen te wissellen,en waardeer dit zeer.
Toch had ik dit anders gewild,ook omdat juist het zo kostbaar is om je persoonlijke, oprechtheid voor velen die dit weer willen weerleggen afbreuk te doen.
Van morgen gelezen hand5:17-42.Wederom voor den groten raad/in die tijd van de apostelen,en hun verkondiging,waren er al sektes,(de sekte der sadduceeen)vs 17.
ook mensen die een EIGEN verkondiging hadden vs 36-39.
Zelf heb ik dit dikwijls ondervonden,en sta nu vaak alleen,in het onderzoeken van de schriften,
Helaas zijn er bitter weinigen (tot nu toe geen een!)die samen dit Woord van God willen onderzoeken en bespreekbaar te maken in de liefde.
Helaas wonen wij te ver uit elkaar,anders had ik graag samen dit willen doen.
Velen zullen straks de slip van een Jood aangrijpen,Wij zullen met ulieden gaan,want wij hebben gehoord dat God met ulieden is.Zach 8:Het komende heil! vs 23.
Er zijn in onzen tijd veel leiders,en leraars,met verkondigingen,namate je dit onderzoekt,en MET HUN dit bespreekbaar wil maken word je afgewezen,om deze reden,dat jij maar een toehoorder moet zijn,en niks verder in te brengen hebt.
Helaas!
God zegen je broeder Frans.
Groet Truida.

Truida | 1 mei 2012 | 10:23 | a54034

Ik wil graag de woorden van Paulus
toevoegen. Rom. 2 28,29
28 Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. 29 Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet een voorschrift uit de wet, dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen maar van God.

Wolf | 1 mei 2012 | 11:11 | 9bc896

Ik vind je wel erg kort door de bocht Ed. Jammer

Petrus en andere apostelen werden voor hun prediking over Jezus voor het Sanhedrin (Joods Hoge raad) gesleept. Petrus deed toen de uitspraak over de hoge positie van Jezus.
Petrus heeft hier niet over het herstel van het letterlijke Israël want die is immers verworpen, juist omdat ze Jezus hebben laten vermoorden door de Romeinen.

Het Joods volk had in die tijd geen macht om het Romeinse rijk voor hun karretje te spannen. Het is anders om. ER werd gevraagd aan het Joodse volk; wie zei moesten kiezen die sterven zou. De vragensteller deed dit, omdat hij 2 problemen had
1) Als hij Barnabas vrij laat krijgt hij het volk tegen zich. ( gevaar voor de mensen)

2) Hij weet dat Jezus onschuldig is,maar wilt geen opstand van de leiders van het volk. Hij
laat ze kiezen. Iedereen weet dat de Farizeeërs en andere tegen standers van Jezus het volk opruide. Zij waren de gene die het riepen kruisigt hem.
3)Iedereen weet ook dat op het gebied van geloofzaken het mochten regelen, omdat ze onder het bewind van de Romeinen stonden en dat de leiders van het volk alleen macht had binnen hun geloof gemeenschap.
4) Ze hadden niet de macht Jezus zelf te doden. Hier voor konden de Romeinen alleen beslissen.
5) De reden dat het volk het voorbeeld volgde van de Farizeeërs etc is angst en heeft er mee te maken dat deze mensen de macht hadden de mensen buiten de samenleving te plaatsen. Niet meer naar de Synagoge, tempel mogen gaan. Die macht hadden ze en dat niet alleen als dit gebeurde werden ze ook buiten gesloten in alle hulp die de mensen nodig hadden. Dit noemen we chantage en manipulatie. Dit was 1 van de velen dingen waar Jeshua hen op aan gesproken heeft.
Lees hiervoor Lukas 2:22-36 (Slecht voorbeeld mist zijn doel)
Bijbel teksten moet je wel in de juiste context lezen. Het gaat in de eerste plaats wat betekent het in die tijd en voor wie is het bedoelt (tegen wie spreekt g|God) Als wij het naar onze tijd vertalen moeten we wel goed opletten wat de rode lijn van de bijbel is en welke teksten echt met elkaar verbonden zijn. Als je dat weet dan wordt de boodschap duidelijker, meer aanvulling. . Bijbel teksten aan elkaar plakken kunnen bevestigend lijken, maar dat is niet zo., omdat ieder schrift heeft in de eerste plaats zijn eigen betekenis heeft en wilt dus niet zeggen dat het zomaar achter een andere tekst geplakt kan worden. Als je het leest lijkt het te kloppen, maar zijn 2 verschillende teksten met een andere boodschap en inhoud.
Dus is het niet van zelfsprekend , logisch of kloppend.
Nergens in de bijbel lees je dat het volk Israel verworpen wordt..
Dit is nu een mooi voorbeeld. Als het woord verworpen staat geschreven. Heeft dat meerdere betekenissen. In onze taal is dat iet concreets, onomkeerbaar. Verworpen je hoort er niet meer bij. In het Hebreeuws kan het woord ook betekenen een tijdelijke staat, korte periode, en ook hier is belangrijk te weten het waarom of wat. Dit geld ook voor het woord doden. In het Hebreeuws zijn hier ook verschillende vormen van doden. Letterlijk, figuurlijk, tijdelijk, uit de samenleving gestoten worden , het land verlaten en nooit meer terug mogen komen is ook 1 van de vormen doden. Je hoort er niet meer bij er is geen weg teru je bent veroordeeld tot de dood. Dit wordt ook doden genoemd. Dit heeft geen betrekking op Jezus. Dit zijn 2 Voorbeelden. Als je de bijbel tekst(en) in de juiste context wilt plaatsen is het ook belangrijk de geschiedenis, gewoontes, voorschriften etc van het Israëlische volk te weten. Bij het ontbreken van deze informatie is een misverstand of misleiding snel geboren. Dat is de reden dat Jeshua en Paulus zei dat de mens niet ontwetend moet zijn en blijven en niet van de waarheid afdwalen als ze tot de waarheid gekomen zijn ( hier wordt duidelijk over de schrift gesproken, omdat hier het Joodse volk werd aangesproken en hun gewoontes kende. Daarom is het belangrijk als niet joods volk te weten wat en hoe het leven, gewoontes, cultuur etc in elkaar zit., want dan ga je ook beter de teksten begrijpen wat er mee bedoelt wordt en wordt eigen interpretatie bijna uit gesloten
Zowel in de profetieën van verschillende profeten wordt er over het herstel van Israel gepraat. In de breedste zin van het woord. God zal het land wat ze toebehoren geven (huidige Israel. Hij heeft ook gezegd dat Zijn volk terug zou keren en dat God ze van alle hoeken van de aarde zal terug halen naar het land Israël. Daar is hij tientallen jaren mee begonnen en is nog bezig. Er staat ongelooflijk veel teksten in de bijbel over de terug keer van het volk Israel en dat God hen aan neemt en de bedekking weg zal nemen van het volk Israel

Er staat ook geschreven dat in de eind tijd gelovige en ongelovige de Jood bij zijn arm zal pakken en geleerd wilt worden ( dat zijn de bekeerde joden. Bv. Messiaans, liberaal. Zoals de heiden die een volgeling van Jezus is geworden en gebruikt werd voor het volk Israel zo zal dat straks ook anders om zijn.

Het Volk van God is niet afgeschreven door God dat maken de mensen ervan. God heeft zelfs beloofd apart gezet in de hemel de 12 stammen zullen God bezingen (eren met een speciaal lied Opb 14:1-5 Dit betekent dus niet dat er maar 144.000 Joden worden gered, nee deze zijn apart gezet
Dat de 144.000 ui de twaalf 12 stammen van Israël zijn kun je lezen in opb 7; 3-8
En er zijn zelfs twaalf poorten naar de stammen van Israël genoemd Opb 12 21
Ik weet niet of het veranderd is,maar ik weet wel dat de Jehova getuigen denken dat zij de 14400 zijn. Misschien zijn te tot inzicht komen dat het hier echt om Israël gaat.

Let wel dat het letterlijke volk Israël nu nog steeds Jezus Christus niet hebben aanvaardt, noch zijn verzoenende offer……nee ze wachten eigenlijk nog steeds op een komende Messias.
Je hebt gedeeltelijk gelijk Ed Jij praat over de ortherdox Joden die leven nog in de oude bedeling, maar je doet het volk te kort omdat er al heel veel Joden tot bekering gekomen in de Messias als je dat zegt. Je bent wel erg kort door de bocht. (jammer) In Duitsland en Oostenrijk zitten nog nazi’s zijn die landen dan nazi’s? Dit geld ook voor jouw stelling

Een groot deel van het volk is nog niet bekeerd klopt, maar jij geanalyseerd alsje zegt het volk Israël nu nog steeds Jezus Christus niet hebben aanvaardt, noch zijn verzoenende offer…nee ze wachten eigenlijk nog steeds op een komende Messias. Dit slaat opdde otherdox jood niet op alle joodse volk. Het zou fijn als je iets verder kijkt Ed.
Hoe dan ook Gods zegen toegewenst aan al mijn broeders en zuster in de Here Jezus
Gb frans

frans | 1 mei 2012 | 16:49 | f7672d

@Ed.

Het noemen van een gemeente als, “geestelijk Israel””is een vervangingsleer!
Zoek dit woord eens op,op internet,deze leer komt niet overeen,de juiste verkondiging,zoals Frans dit uiteenzet.

Jehova-getuigen,praat me er niet van, deze wijzen de mensen,die toegetreden zijn in hun verkondiging,en leer,af,als je niet doet wat hun zeggen,je word uit de gemeenschap gesloten,waardoor je uitgesloten word van God.
Meestal met de bijbeltekst,uit Luk 13:22-30, vooral vs 27-28.
Dat kan vreselijke gevolgen hebben voor degenen die dat moeten ondergaan.
Onbegrijpelijk,dat “”mensen”” met deze leer,dit zich kunnen veroorloven,terwijl alleen Jezus,onze Heer deze macht om dit te doen,toekomt,zoals dit gedeelte spreekt.
luister eens naar geweldige preken van,www.petersteffens.nl/
Of http://christenenvoorisrael.nl/

Met een oprechte groet Truida.

Truida | 1 mei 2012 | 19:18 | a54034

-knip-

Ed Lammers | 2 mei 2012 | 09:10 | 6a98a6

Mannen broeders
Gal. 5,26
Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.
Gr. Wolf

Wolf | 2 mei 2012 | 13:50 | 76d8b6

Dank je wolf lief van je.

Voor mij is er niets aan de hand.

Ik geef alleen feiten aan die ook te controleren zijn en daar doe ik mededeling van. De reden dat ik Ed kort door de bocht vind is dat hij deze belangrijke gegevens niet vermeld of mee neemt. Dan krijg je een vertekent beeld wat niet klopt.
Ed mag alles vinden zeggen en een mening over hebben. No problem.

Hoi broeder Ed

Hoe kun je dit nu zeggen;Nou Frans dat is nu precies wat er is gebeurd. De Joden hebben de Romeinen voor hun karretje gespannen.
Of je bent op de hoogte van de gegevens die ik aangaf of niet.

Als je niet over die gegevens beschikt begrijp ik je reactie wel, maar mis je toch je doel vind ik.
Als je wel op de hoogte was zou je het bevestigt hebben. Wat is de reden Ed dat je wel vaker tegen dingen ingaat en niet mee kan bewegen wat je wordt aan gereikt.

Het volgend schrift gedeelte die je aangeeft klopt wel ,maar niet in de volgorde die jij aangeeft. Dit heeft niets te maken met je onderbouwing voor het bovengenoemde. Jammer. Laten we het maar hierbij laten Ed, omdat we er waarschijnlijk toch niet uit komen.
Het gaat niet om mijn of jouw gelijk, dat interesseert mij ook niet ( niet belangrijk voor mij)
Ik wil jou respecteren en je zeker in je waarde laten.
Daarom wil ik het hier bij laten.
Ik heb genoten van de dingen van jou die je hebt door gegeven en voor mij van toegevoegde waarden zijn geweest. Hoop nog meer goede dingen te ontvangen van je Ed.

Oprechte vraag? Kom dit door je geloofsleer waar je bent en daar door alles aan neemt en verder niet onderzoekt ook wat anderen aangeven van toegevoegde waarden zijn.

Mag hoor,maar ik vind dat wel een enge gedachten. Niemand kan de volle waarheid van de Schrift en Jezus beschrijven voor de volle 100%. dat zal erg hoogmoedig zijn vind ik.

Het klopt dat wat de schrift; Jezus,Paulus zegt over de leer van Chr die Paulus ook preekt.

Wie een andere leer brengt dan Chr is vervloekt en etc. Je weet wel wat ik bedoel.
Maar dan weet je ook dat er op dit punt door de kerk, vertaling,antisemitisme, bijbel uitleg etc veelis verkeerd gegaan en nog. Het wordt alleen maar erger in de eindtijd.

De bijbel waarschuwt ons hier voor. Als mensen alles of veel dingen klakkeloos aan nemen vind ik prima,maar wel jammer.

Ik doe daar niet aan mee. Ik onderzoek wat in mijn vermogen ligt. ( ook in verschillende talen is mijn keus en hoeft een ander ook niet te doen)

Ik heb een fijne gemeente en leer er veel. Toch onderzoek ik ook wat mij geleerd wordt. Niet uit wantrouwen of kritiek,maar zo kom ik er achter ofi iets wel of niet klopt. Ik mag het bespreekbaar maken en dat hoort ook zo. En door ook zelf te studeren en door anderen broeders en zusters van andere gemeentes kan ik ook dingen van hen ontvangen die goed zijn voor mij. Ik wil door iedereen ontvangen zolamg ze op het fundament zitten van Jeshua.
gb frans

frans | 2 mei 2012 | 14:38 | f7672d

Hoe dan ook is alles van de geboorte
tot de dood van Jezus geschied volgens
Zijn wil.
Gr. Wolf

Wolf | 2 mei 2012 | 21:59 | bcf9be

Reacties gesloten