Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Handelingen 5:31

God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om de Israelieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven.

-- Handelingen 5:31

11 reacties op de tekst van maandag 30 april 2012 – Handelingen 5:31

Hoi truida,

Sorry ik kon nu pas reageren op jouw vragen, maar voor dat ik dat doet wil ik je een aantal dingen meedelen en wat onder je aandacht brengen, zodat ik in beknopte vorm hoopt dat ik je toch voldoende antwoord kan geven.

De bijbel bestaat maar voor 12% uit het Grieks (NT) Matt en Markus zijn ook in het Hebreeuws geschreven. Dat is de reden dat de wedergeboren messiaanse broeders die 12% Grieks hebben terug vertaald naar het Hebreeuws, omdat de betekenis van het Grieks en Hebreeuws heel anders is ondanks het zelfde woord. 2 voorbeelden.

DE WET
In het grieks heeft dit woord een negatieve betekenis terwijl het in het hebreeuws een positieve, gezegende betekenis heeft. (Er zijn honderden voorbeelden van)
De wet in het grieks betekent: straffen, verpest, geen genade, terwijl het in het hebreeuws betekent; onderwijs(zen(,richting aan geven, corrigeren, levensstijl en wet derliefde. Dit staat haaks op het griekse denken en betekenis van het woord wet.
De betekenis wet der liefde gaat veelverder dan ik uit kan leggen via DW., maar betekent voor al de 5 boeken van Mozes. De tien geboden zijn geen geboden ,maar betekent; de 10 woorden en heeft als betekenis juridische, sociale, zeden wetten e.a.
Daarom zegt de schrift hierover
Ps 19,8

De wet des HEREN is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des HEREN is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige. Heb 7,28 NBG
Ps 19,8

De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid.
Heb 7,28 ST vert.

Het woord haten heeft in het hebr ook een positieve betekenis. Niet in het grieks en in onze taal. Dit komt o.a. dat wij de bijbelse woorden (betekenissen vertalen met onze betekenis van onze taal en zo de bijbel aangepast aan onze cultuur en taalgebruik.
Is het woord goed vertaald. ja alleen de betekenis is anders.in onze taal en grieks is dit een negatief woord.
Luk 14,26
Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. Uit: Herziene Statenvertaling
Het woord haten hier heeft de betekenis Achterstellen. DWZ Dat je in de boven genoemde tekst die personen op de tweede plaats zet en God op de eerste plaats komt en dat niemand de mens van God, Jezus af mag houden. Vertaald zou je kunnen zeggen. Als iemand tot Mij komt en niet zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, niet achtersteld ( 2e plaats)ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. ( God gaat voor)

Hier door is o.a het grieks denken ontstaan in de gemeente/ kerk en zo is antisemitische ontstaan. Hier door kreeg het Israëlische volk de schuld dat zij Cr hadden gekruisigd en dat was de reden dat ze vervolg werden door de kerk in de middel eeuwen. Het Joods volk zou Gods volk niet meer zijn en de kerk ( niet alleen de KK aleen) dachten dat ze de plaats van het volk Israël hadden overgenomen en in de plaats van het volk Israël waren gekomen. ( dat is niet zo en geluukig verandert deze visie in de gemeente(kerk)

Misschien vraag je af wat dit met je vragen te maken heeft.

Inderdaad, dat bepaalde vertalingen die ont-kracht zijn, zelf lees ik de statenvertaling,ook.
Truida, De Ned vert is in het algemeen goed vertaald, vandaar mijn 2 voorbeelden. Meestal zij het de zelfde wworden,maar hebben een andere betekenis.Maar het gebeurt inderdaad ook dat de woorden anders zijn en dus ook de betekenis. Voor mij persoonlijk is de slechtste vertaling ooit de nbv. Dit geld voor mij he! Te veel water bij de wijn. De bedoeling is wel goed,omdat ze zo de bijbel makkelijker willen maken voor de mensen en zo willen bereiken. Niet slim, want als die mensen echt gaan goeien en God gaan ervaren zullen ze heel veel dingen later veranderen,omdat ze verkeerde dingen hebben aangeleerd.maar als andere broeders en zusters dit als goed en zegen ervaren blijf ik ervan af. Tijdens gesprekken vragen mensen mij er wel naar, dan leg ik het uit. Meestal hoor ik; dit wist ik niet en ik vind deze vertaling al vaak moeilijk. Gods woord leren lezen en begrijpen kost wel studie en tijd net als met eenrelatie.

ik kom uit de heidenen,en het is, als je alleen lager onderwijs hebt gehad, en ongelovig bent opgevoed,moeilijk te lezen uit de grondteksten,vaak ook hebreeuws, arramees,enz.blindelings
Ik ben niet gelovig op gevoed. Toen ik tot bekering kwam ontdekte ik mijn joodse wortels pas toe ik 40 was. Lager onderwijs niet relevant. Kijk naar de discipelen alleen Lucas en Paulus waren geleerd. God houd van eenvoud ,dat leefde Hij ons voor.Nu wij nog Ik ben een bepaalde tijd naar de Synagoge gegaan en heb veel geleerd van de messiaanse Rabbijnen en leraren. Ik heb zelf de voorkeur van hen dan anderen die het vertalen. Dit zegt iets van mij He. Deze mensen zijn wedergeboren en ik d3enk voor mij zelf dat zij mij het beste de grondtekst kunnen uitleggen en mijn vragen beantwoorden. ( mijn voorkeur en ben wel oplettend en open als ik met anderen mensen,dominees, voorgangers hier over kan praten over een grondtekst.

vertrouw je dan de leraars, en kom je wel eens in een dwaal-evangelie terecht.
Ja ik vertrouw de leraren en de rabijn waar ik ben geweest, want zij opende mijn ogen door de H.G Er ging een wereld voor mij open en er viel in mijn plaats veel puzzelstukjes op zijn plaats.

Een vraagje:
Hoe kom je aan een nederlandse grondtekst-verklaring? Hoe gaat dat?

In deze gemeente lezen we o.a uit de hebr/ ned/vert dasberg. Dat is de Choemas. De tora en de profeten in 1 boek.
Er zijn mensen die hebben de hle hebr bijbel OT/ NT en krijgen les en kunne het lezen. Anders een engsele vert. bv. Compleet Judisch bible oe andere.
Deze boeken kun je als het goed is gewoon bestellen bij een chrboekhandel
Met het beetje wat ik kan ga ik als ik in de gelegenheid ben bij een eventuele die ik gemaakt heb bij een joodse leraar of iemand anders die er verstand heeft controleren. Tot nu toe is het nog steeds goed gegaan. Ik wil niet betwetrig zijn en dit is een goede controle voor mij

Ik vraag me af, als je als ongeletterd persoon tot geloof komt,hoe kan je God,s Woord dan eenvoudig begrijpen. Misschien moet je eens een proefles aanvragen, misschien is dit ook iets voor jou?

Als jij je bijbel leest en Gods woord in je opneemt en bewaard, dan kan en gaat Gods Geest je onderwijzen. De letter is dood,maar de Geest maakt levend in alles. God zit in de eenvoud.God zegt niet voor niets in Zijn woord dat de Hg ons troost, onderwijst en overtuigt van zonde en dit alles in liefde. Ik kreeg het op mijn hart om Gods woord in verschillende talen (hebr) te bestuderen daar waar mijn mogelijkheden liggen. Dit geld voor mij en ik voel mij er heel prettig bij.Dit hoeft niet voor jou zo te zijn,zowel danl egt God dat verlangen wel op je hart en komt het wel. Blijf vooral je zelf Gods woord in eenvoudiger dan we vaak deneken. Lieve Truida vraag God om onderscheidingsvermogen en fijn gevoeligheid van de H.G. en de Lefde van Hen voor jou zelf wen anderen dat is belangrijker dan hebr kennen. Het is alleen mee genomen het maakt mij niet beter. Integendeel het geeft ook meer verantwoordelijkheid. Het mag geen last worden maar een zegen zijn en dat is wat ik ervaar. Hoop je antwoord te hebben gegeven en je hebt kunnen bemoedigen

Gb Truida en al mijn anderen B en Z in de HEERE frans

frans | 30 april 2012 | 14:43 | f7672d

God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om de Israelieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven. — Handelingen 5:31

Na Zijn werk op de aarde zit onze Heer op Zijn troon aan de rechter kant van Zijn Vader.
En de Heer zal Zijn plan met Israël volbrengen dit staat in Zijn woord geschreven.

Het volk Israël en alle heidenen die Jeshua’s volgelingen zijn geworden en kinderen Gods worden genoemd zullen met het volk Israël 1 Zijn en God eren in de hemel.

Wat een feest zal dat zijn. Al deze mensen eren Hem en er zal feest gevierd worden die de wereld nooit gekend zal hebben.

Wat zijn we nu al rijk In Jesuha al ons verstand en fantasie zal dit niet kunnen beschrijven hoe mooi het straks is voor onas allen met de drie-enig God in de hemel

Whauw wat een feest dank Heer gb frans

frans | 30 april 2012 | 15:04 | f7672d

-knip-

Ed Lammers | 1 mei 2012 | 09:03 | 6a98a6

Hallo Frans,
Dank je wel voor je bijzondere uiteenzetting,dit is een mooie DW om onze gedachten uiteen te wissellen,en waardeer dit zeer.
Toch had ik dit anders gewild,ook omdat juist het zo kostbaar is om je persoonlijke, oprechtheid voor velen die dit weer willen weerleggen afbreuk te doen.
Van morgen gelezen hand5:17-42.Wederom voor den groten raad/in die tijd van de apostelen,en hun verkondiging,waren er al sektes,(de sekte der sadduceeen)vs 17.
ook mensen die een EIGEN verkondiging hadden vs 36-39.
Zelf heb ik dit dikwijls ondervonden,en sta nu vaak alleen,in het onderzoeken van de schriften,
Helaas zijn er bitter weinigen (tot nu toe geen een!)die samen dit Woord van God willen onderzoeken en bespreekbaar te maken in de liefde.
Helaas wonen wij te ver uit elkaar,anders had ik graag samen dit willen doen.
Velen zullen straks de slip van een Jood aangrijpen,Wij zullen met ulieden gaan,want wij hebben gehoord dat God met ulieden is.Zach 8:Het komende heil! vs 23.
Er zijn in onzen tijd veel leiders,en leraars,met verkondigingen,namate je dit onderzoekt,en MET HUN dit bespreekbaar wil maken word je afgewezen,om deze reden,dat jij maar een toehoorder moet zijn,en niks verder in te brengen hebt.
Helaas!
God zegen je broeder Frans.
Groet Truida.

Truida | 1 mei 2012 | 10:23 | a54034

Ik wil graag de woorden van Paulus
toevoegen. Rom. 2 28,29
28 Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. 29 Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet een voorschrift uit de wet, dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen maar van God.

Wolf | 1 mei 2012 | 11:11 | 9bc896

Ik vind je wel erg kort door de bocht Ed. Jammer

Petrus en andere apostelen werden voor hun prediking over Jezus voor het Sanhedrin (Joods Hoge raad) gesleept. Petrus deed toen de uitspraak over de hoge positie van Jezus.
Petrus heeft hier niet over het herstel van het letterlijke Israël want die is immers verworpen, juist omdat ze Jezus hebben laten vermoorden door de Romeinen.

Het Joods volk had in die tijd geen macht om het Romeinse rijk voor hun karretje te spannen. Het is anders om. ER werd gevraagd aan het Joodse volk; wie zei moesten kiezen die sterven zou. De vragensteller deed dit, omdat hij 2 problemen had
1) Als hij Barnabas vrij laat krijgt hij het volk tegen zich. ( gevaar voor de mensen)

2) Hij weet dat Jezus onschuldig is,maar wilt geen opstand van de leiders van het volk. Hij
laat ze kiezen. Iedereen weet dat de Farizeeërs en andere tegen standers van Jezus het volk opruide. Zij waren de gene die het riepen kruisigt hem.
3)Iedereen weet ook dat op het gebied van geloofzaken het mochten regelen, omdat ze onder het bewind van de Romeinen stonden en dat de leiders van het volk alleen macht had binnen hun geloof gemeenschap.
4) Ze hadden niet de macht Jezus zelf te doden. Hier voor konden de Romeinen alleen beslissen.
5) De reden dat het volk het voorbeeld volgde van de Farizeeërs etc is angst en heeft er mee te maken dat deze mensen de macht hadden de mensen buiten de samenleving te plaatsen. Niet meer naar de Synagoge, tempel mogen gaan. Die macht hadden ze en dat niet alleen als dit gebeurde werden ze ook buiten gesloten in alle hulp die de mensen nodig hadden. Dit noemen we chantage en manipulatie. Dit was 1 van de velen dingen waar Jeshua hen op aan gesproken heeft.
Lees hiervoor Lukas 2:22-36 (Slecht voorbeeld mist zijn doel)
Bijbel teksten moet je wel in de juiste context lezen. Het gaat in de eerste plaats wat betekent het in die tijd en voor wie is het bedoelt (tegen wie spreekt g|God) Als wij het naar onze tijd vertalen moeten we wel goed opletten wat de rode lijn van de bijbel is en welke teksten echt met elkaar verbonden zijn. Als je dat weet dan wordt de boodschap duidelijker, meer aanvulling. . Bijbel teksten aan elkaar plakken kunnen bevestigend lijken, maar dat is niet zo., omdat ieder schrift heeft in de eerste plaats zijn eigen betekenis heeft en wilt dus niet zeggen dat het zomaar achter een andere tekst geplakt kan worden. Als je het leest lijkt het te kloppen, maar zijn 2 verschillende teksten met een andere boodschap en inhoud.
Dus is het niet van zelfsprekend , logisch of kloppend.
Nergens in de bijbel lees je dat het volk Israel verworpen wordt..
Dit is nu een mooi voorbeeld. Als het woord verworpen staat geschreven. Heeft dat meerdere betekenissen. In onze taal is dat iet concreets, onomkeerbaar. Verworpen je hoort er niet meer bij. In het Hebreeuws kan het woord ook betekenen een tijdelijke staat, korte periode, en ook hier is belangrijk te weten het waarom of wat. Dit geld ook voor het woord doden. In het Hebreeuws zijn hier ook verschillende vormen van doden. Letterlijk, figuurlijk, tijdelijk, uit de samenleving gestoten worden , het land verlaten en nooit meer terug mogen komen is ook 1 van de vormen doden. Je hoort er niet meer bij er is geen weg teru je bent veroordeeld tot de dood. Dit wordt ook doden genoemd. Dit heeft geen betrekking op Jezus. Dit zijn 2 Voorbeelden. Als je de bijbel tekst(en) in de juiste context wilt plaatsen is het ook belangrijk de geschiedenis, gewoontes, voorschriften etc van het Israëlische volk te weten. Bij het ontbreken van deze informatie is een misverstand of misleiding snel geboren. Dat is de reden dat Jeshua en Paulus zei dat de mens niet ontwetend moet zijn en blijven en niet van de waarheid afdwalen als ze tot de waarheid gekomen zijn ( hier wordt duidelijk over de schrift gesproken, omdat hier het Joodse volk werd aangesproken en hun gewoontes kende. Daarom is het belangrijk als niet joods volk te weten wat en hoe het leven, gewoontes, cultuur etc in elkaar zit., want dan ga je ook beter de teksten begrijpen wat er mee bedoelt wordt en wordt eigen interpretatie bijna uit gesloten
Zowel in de profetieën van verschillende profeten wordt er over het herstel van Israel gepraat. In de breedste zin van het woord. God zal het land wat ze toebehoren geven (huidige Israel. Hij heeft ook gezegd dat Zijn volk terug zou keren en dat God ze van alle hoeken van de aarde zal terug halen naar het land Israël. Daar is hij tientallen jaren mee begonnen en is nog bezig. Er staat ongelooflijk veel teksten in de bijbel over de terug keer van het volk Israel en dat God hen aan neemt en de bedekking weg zal nemen van het volk Israel

Er staat ook geschreven dat in de eind tijd gelovige en ongelovige de Jood bij zijn arm zal pakken en geleerd wilt worden ( dat zijn de bekeerde joden. Bv. Messiaans, liberaal. Zoals de heiden die een volgeling van Jezus is geworden en gebruikt werd voor het volk Israel zo zal dat straks ook anders om zijn.

Het Volk van God is niet afgeschreven door God dat maken de mensen ervan. God heeft zelfs beloofd apart gezet in de hemel de 12 stammen zullen God bezingen (eren met een speciaal lied Opb 14:1-5 Dit betekent dus niet dat er maar 144.000 Joden worden gered, nee deze zijn apart gezet
Dat de 144.000 ui de twaalf 12 stammen van Israël zijn kun je lezen in opb 7; 3-8
En er zijn zelfs twaalf poorten naar de stammen van Israël genoemd Opb 12 21
Ik weet niet of het veranderd is,maar ik weet wel dat de Jehova getuigen denken dat zij de 14400 zijn. Misschien zijn te tot inzicht komen dat het hier echt om Israël gaat.

Let wel dat het letterlijke volk Israël nu nog steeds Jezus Christus niet hebben aanvaardt, noch zijn verzoenende offer……nee ze wachten eigenlijk nog steeds op een komende Messias.
Je hebt gedeeltelijk gelijk Ed Jij praat over de ortherdox Joden die leven nog in de oude bedeling, maar je doet het volk te kort omdat er al heel veel Joden tot bekering gekomen in de Messias als je dat zegt. Je bent wel erg kort door de bocht. (jammer) In Duitsland en Oostenrijk zitten nog nazi’s zijn die landen dan nazi’s? Dit geld ook voor jouw stelling

Een groot deel van het volk is nog niet bekeerd klopt, maar jij geanalyseerd alsje zegt het volk Israël nu nog steeds Jezus Christus niet hebben aanvaardt, noch zijn verzoenende offer…nee ze wachten eigenlijk nog steeds op een komende Messias. Dit slaat opdde otherdox jood niet op alle joodse volk. Het zou fijn als je iets verder kijkt Ed.
Hoe dan ook Gods zegen toegewenst aan al mijn broeders en zuster in de Here Jezus
Gb frans

frans | 1 mei 2012 | 16:49 | f7672d

@Ed.

Het noemen van een gemeente als, “geestelijk Israel””is een vervangingsleer!
Zoek dit woord eens op,op internet,deze leer komt niet overeen,de juiste verkondiging,zoals Frans dit uiteenzet.

Jehova-getuigen,praat me er niet van, deze wijzen de mensen,die toegetreden zijn in hun verkondiging,en leer,af,als je niet doet wat hun zeggen,je word uit de gemeenschap gesloten,waardoor je uitgesloten word van God.
Meestal met de bijbeltekst,uit Luk 13:22-30, vooral vs 27-28.
Dat kan vreselijke gevolgen hebben voor degenen die dat moeten ondergaan.
Onbegrijpelijk,dat “”mensen”” met deze leer,dit zich kunnen veroorloven,terwijl alleen Jezus,onze Heer deze macht om dit te doen,toekomt,zoals dit gedeelte spreekt.
luister eens naar geweldige preken van,www.petersteffens.nl/
Of http://christenenvoorisrael.nl/

Met een oprechte groet Truida.

Truida | 1 mei 2012 | 19:18 | a54034

-knip-

Ed Lammers | 2 mei 2012 | 09:10 | 6a98a6

Mannen broeders
Gal. 5,26
Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.
Gr. Wolf

Wolf | 2 mei 2012 | 13:50 | 76d8b6

Dank je wolf lief van je.

Voor mij is er niets aan de hand.

Ik geef alleen feiten aan die ook te controleren zijn en daar doe ik mededeling van. De reden dat ik Ed kort door de bocht vind is dat hij deze belangrijke gegevens niet vermeld of mee neemt. Dan krijg je een vertekent beeld wat niet klopt.
Ed mag alles vinden zeggen en een mening over hebben. No problem.

Hoi broeder Ed

Hoe kun je dit nu zeggen;Nou Frans dat is nu precies wat er is gebeurd. De Joden hebben de Romeinen voor hun karretje gespannen.
Of je bent op de hoogte van de gegevens die ik aangaf of niet.

Als je niet over die gegevens beschikt begrijp ik je reactie wel, maar mis je toch je doel vind ik.
Als je wel op de hoogte was zou je het bevestigt hebben. Wat is de reden Ed dat je wel vaker tegen dingen ingaat en niet mee kan bewegen wat je wordt aan gereikt.

Het volgend schrift gedeelte die je aangeeft klopt wel ,maar niet in de volgorde die jij aangeeft. Dit heeft niets te maken met je onderbouwing voor het bovengenoemde. Jammer. Laten we het maar hierbij laten Ed, omdat we er waarschijnlijk toch niet uit komen.
Het gaat niet om mijn of jouw gelijk, dat interesseert mij ook niet ( niet belangrijk voor mij)
Ik wil jou respecteren en je zeker in je waarde laten.
Daarom wil ik het hier bij laten.
Ik heb genoten van de dingen van jou die je hebt door gegeven en voor mij van toegevoegde waarden zijn geweest. Hoop nog meer goede dingen te ontvangen van je Ed.

Oprechte vraag? Kom dit door je geloofsleer waar je bent en daar door alles aan neemt en verder niet onderzoekt ook wat anderen aangeven van toegevoegde waarden zijn.

Mag hoor,maar ik vind dat wel een enge gedachten. Niemand kan de volle waarheid van de Schrift en Jezus beschrijven voor de volle 100%. dat zal erg hoogmoedig zijn vind ik.

Het klopt dat wat de schrift; Jezus,Paulus zegt over de leer van Chr die Paulus ook preekt.

Wie een andere leer brengt dan Chr is vervloekt en etc. Je weet wel wat ik bedoel.
Maar dan weet je ook dat er op dit punt door de kerk, vertaling,antisemitisme, bijbel uitleg etc veelis verkeerd gegaan en nog. Het wordt alleen maar erger in de eindtijd.

De bijbel waarschuwt ons hier voor. Als mensen alles of veel dingen klakkeloos aan nemen vind ik prima,maar wel jammer.

Ik doe daar niet aan mee. Ik onderzoek wat in mijn vermogen ligt. ( ook in verschillende talen is mijn keus en hoeft een ander ook niet te doen)

Ik heb een fijne gemeente en leer er veel. Toch onderzoek ik ook wat mij geleerd wordt. Niet uit wantrouwen of kritiek,maar zo kom ik er achter ofi iets wel of niet klopt. Ik mag het bespreekbaar maken en dat hoort ook zo. En door ook zelf te studeren en door anderen broeders en zusters van andere gemeentes kan ik ook dingen van hen ontvangen die goed zijn voor mij. Ik wil door iedereen ontvangen zolamg ze op het fundament zitten van Jeshua.
gb frans

frans | 2 mei 2012 | 14:38 | f7672d

Hoe dan ook is alles van de geboorte
tot de dood van Jezus geschied volgens
Zijn wil.
Gr. Wolf

Wolf | 2 mei 2012 | 21:59 | bcf9be

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.