Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 45:17

Maar Israël wordt door de HEER gered, hij brengt redding voor eeuwig. Jullie staan niet te schande en worden niet gehoond, in alle eeuwigheid niet.

-- Jesaja 45:17

12 reacties op de tekst van vrijdag 04 mei 2012 – Jesaja 45:17

Amen!!!

Truida | 4 mei 2012 | 08:11 | a54034

Hallo allemaal
Hoi Frans

Ten eerste bedankt voor je leerzame
reactie’s van afgelopen dagen.

Kijk eens mee wat ik al lezende opmerkte.
Zoek de verschillen haha
Ik hoop dat je eea kan/wil toevoegen.

Hebreeën 8,10
Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.
Hebreeën 10,16
‘Dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven,’

Alvast bedankt en een gezegend weekend
toegewenst

Wolf | 4 mei 2012 | 09:08 | f3f8ea

Hallo Truida (en iedereen),

Ben een boek aan het lezen zeer recent uitgegeven: ‘BEvroren pijn ,ontdooid!’
Er staat een tekst in het boek uit HOOGLIED (profetisch):(pag.171 van het boek)
In Hooglied staat dit beschreven;’Hooglied 2,vers 8-15)
“Sta op(kom uit je situatie enverlaat je positie)Mijn schone (je bent Zijn geliefde)KOM!!!!
(kom in actie ,achter Hem aan),want zie (let op!Open je oge,n voor wat HIJ je wil laten
zien)de winter (de ijstijd)is voorbij!!!

De regen is over,verdwenen.De bloemen vertonen zich op het veld(de geur en schoon-
heid komt weer vrij)de zangtijd is aangebroken!(nieuwe VREUGDE zal je deel zijn)
(Hooglied 2,vers 11-12)

Zeer aanbevolen boek (uitgeverij Elia media,april 2011)
Uitleg in dat boek: Al het unieke,het eigene zit verstopt onder dat koude laagje.
Maar dan,als de ZON DER GERECHTIGHEID erover mag schijnen dan verandert jouw
HELE LEVEN, JE HELE LANDSCHAP. ER komt KLEUR in je bestaan, bomen kunnen weer vrucht
dragen,de tijd van KOU is voorbij. (allemaal op pag.171 van dit profetisch,zeer recent boek)

Ik hoop ook letterlijk datn de zeer sombere, koude aprilmaand nu voorgoed voorbij is ,maar
mei is voorlopig nog niet veel beter,veel te fris voor de tijd van het jaar en hartstikke grijs;
MAAR ER KOMT VERANDERING!!!

Iedereen,gezegend weekend en het wordt tijd dat de mensen (en christenen)weer één worden,
zeker nu het buiten slecht weer is,des te meer een reden om zondag gezellig samen te komen!!(in Gods Huis)

Groeten en Gods zegen en prettig weekend,
(ondanks de zeer slechte weersvooruitzichten)

Zondagavond ;kerkdienst op radio 5 (747 am,middengolf),voor meer info:www.zvk.nl
Thema van de dienst: WAT IS VRIJHEID???? (zondag 6 mei , 17u02)

Vriendelijke groeten,
IN CHRIST,

CHRIS

Chris | 4 mei 2012 | 09:13 | ba915d

Nogmaals goedemorgen,

Correctie over de radiokerkdienst van zondag,thema is: LEEF! DE VRIJHEID ,uit Lisse.

zie http://www.zvk.nl

Groeten,

Chris

Chris | 4 mei 2012 | 09:18 | ba915d

@Chris; dat klinkt inderdaad als een heel mooi boek! Prachtig hoe je beschrijft hoe dat vers uit Hooglied betekenis krijgt.. Ik hoop voor iedereen dat we dit zo mogen ervaren/voelen, dat de winter voorbij is, en dat de Heer met Zijn licht over ons schijnt!

Deomlew | 4 mei 2012 | 14:00 | fa350b

Hoi Wolf,
Bedankt , graag gedaan. Jij ook bedankt voor je mededelingen ivm Hebr 8:10 en
Hebr 10:16

WEET JE WAT ZO MOOI IS AAN DEZE TEKSTEN
.
Paulus zegt dit en hij heeft dit schriftgedeelte wat hij noemt uit Jer 31;33 en Zach 8;8.
mooi he. God gaf het al aan door de profeten Jeramia en zacharia.
En Hebr 10:16 uit Jer 33: 31-34.

weet wel Wolf alles wat Jeaus paulus en alleandere discipelen de mensen leerde in het N.T komt allemaat uit de Tenach( Tenak)

Geweldig he

Klasse Wolf ga zo door, je bent goed bezig vind ik.

Hoe dan ook ik wens Truida, Wolf, Ed en alle anderen broeders en zusters vandaag een gezegende shabbat shalom toe en Gb frans. Hoop dat ik iets heb aangevuld Wolf was kort, maar dacht dat bevestigen wel voldoende zou zijn.

frans | 4 mei 2012 | 14:26 | cc9518

Maar Israël wordt door de HEER gered, hij brengt redding voor eeuwig. Jullie staan niet te schande en worden niet gehoond, in alle eeuwigheid niet. — Jesaja 45:17

Dank Adonai Elhoehenu ( heer onze God. Ata Elshaddai. U bent de Almachtige God.

U red wat anderen niet kan redden.
U hersteld wat geen andere God niet kan.
U vernieuwt wat voor anderen voorbij is.
Wat U vast houd in Uw hand,er isniemand die Uw volk kan trekken uit Uw hand.

Baruch, baruch ata Adonai Elhoehenu
Geprezen en gezegend bent U Heer onze God

Iedereen een gezegend shabbat en weekend toegewenst frans

frans | 4 mei 2012 | 14:36 | cc9518

HOI wolf toch iets meer

Hebreeën 8,10

Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.

1)Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer.

Is het niet geweldig Wolf dat Paulus kan aankondigen aan de Hebreeën
(joodse volk) kan mee delen de bevestiging voor het volk, wat men niet wist.

Paulus maakt dit dus bekend en laat hen hiervan door drongen worden. Paulus bevestigt het niet alleen aan de Hebreen, nee hij bemoedigt en. Hij laat zien dat het niet zijn eigen woorden zijn. Nee het zijn de woorden van HUn God.De God van Irael(, Abraham, Izak, Jacob nu ook van allen die Jezus hebben aangenomen als hun verlosser, maar hier gaat het over het volk Israel.

Paulus Kan de Hebreeën bereiken,omdat Hij zich beroept op de Haftara (profeten. Hij haalt Jeremia 31:33 en Zacharias 8:8 AAN;
Hiermee laat Hij Zien dat Het de woorden van God is die al voorzegt waren door o.a deze profeten. Hij kan zeggen tot hen Het staat vast het is zeker. Dit is een belofte van Ha sjeen (De naam de; Ik ben)

Hier blijft het niet bij, nee, nee het wordt nog mooier dan zegt Paulus;
In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven.

Wolf hier staat eigenlijk zo veel, maar het moet beknopt blijven
.1) In hun verstand schrijven wil zeggen;
Denk maar aan Paulus toen hij zei in efeze 4: 23, 24 23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken,
24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Rom 6:4; Kol 3:10; 1 Petr 4:2
Dit is precies wat God door de Profeten Jer, Zach gesproken heeft. Paulus mocht dit verduidelijken aan hen door geven omdat zij het niet wisten (volk werd dom gehouden door de leiders van die tijd)
God openbaarde dit door Paulus het stond en staat nog steeds vast en het zal nooit veranderen, KLASSE HE wOLF.

2) zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven
De wetten heeft met de Thora te maken. Er zijn 5 betekenissen hiervan. Ik noem er maar twee: 1)wet der liefde. 2) levens stijl)
Dan krijg je; IK ZAL MIJN WETTEN VAN LIEFDE IN HUN VERSTAND EN HART NEER LEGGEN. dwz God zal Plaatsen, vastleggen. Dit is een belofte een zeker weten. Pak je het een beetje Wolf. Ik doe God te weinig eer mee, want er is zoveel meer hier over te zeggen.

Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.
Dan zal Ik, wat zal God? Hun God zijn. Het staat vast en niemand kan en zal dat veranderen en de klap op de vuurpijl; zij zullen mijn volk zijn. Met anderen woorden Wolf de relatie tussen God en Zijn volk word eeuwig hersteld lees maar opb 8:4-8 en opb 14; 1-5, Opb 21:12-14. Wat denk je Wolf? Dit zegt toch genoeg denk ik.

Hebr 10:16

16 Want na eerst gezegd te hebben:

Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven,

let IS OP DIT WOORD wolf in hun hart SCHRIJVEN. Denk eens aan de 10 woorden die God zelf schreef op de stenen platen op de berg Sinai. ( 10 geboden)Pak je het? Juist zoals God zelf de 10 woorden met zijn vinger de stenen platen inschrijft zo doet God het in deze tekst ook.

Ik hoop Wolf, ondanks de beknopte weergaven je tot dienst te zijn geweest.

Bedankt voor het vertrouwen Wolf Tot horens en Gb frans

frans | 4 mei 2012 | 20:27 | cc9518

@ Frans.
Laat ik daar nou deze morgen mee bezig zijn geweest!
De 10 geboden in de Thora,konden zij niet houden,(naar het vlees)maar toen God,s Geest werd uitgestort,in onze harten,(dus ook voor de gemeente het lichaam van christus?) in het Nieuwe testament, werd het in je hart geschreven?
Zouden we NU trachten ons aan de geboden te houden zonder De Geest der Waarheid,zal het de mens niet lukken?
Ik heb hier even vraagtekens bijgezet,omdat de Thora mij sinds kort bezighoud.
Hetzelfde met de besnijdenis naar de Wet?
Dat hoeft NU niet meer, omdat we besneden zijn in ons hart?
Truida.

Truida | 5 mei 2012 | 09:45 | a54034

Lieve Truida,

Fijn te horen dat de Thora je bezig houd.
Het is veel meer dan de Christenen er van maken.
Er is hier veel misverstanden over, omdat ze veel dingen door elkaar halen en ook,omdat ze alles op een hoop gooien als ze het woord wet horen en niet weten wat er wordt bedoelt,

Dit geldt ook voor de besnijdenis. Velen kerken zie de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen. Ze bedoelen het vast goed en lief, maar ze missen hun doel.

Het is duidelijk dat ze niet begrijpen dat de besnijdenis voor de Joodse mannen nooit is gestopt, ook als de messias hebben aangenomen. Deze besnijdenis is een teken voor de Jood dat God een verbond met hen heeft afgesloten en ook in hart word ingeschreven. VELEN volgelingen van Jezus weten niet dat er heel veelwetten nog gelden.

Die wetten zijn voor het Joodse volk nooit afgedaan.

Alle wetten die met dieren offers te maken hebben ivm het offer van Jeshua zijn gestopt.

Jezus heeft alles volbracht.

Kosjer eten, reinigings wetten ) is oa persoonlijke hygiëne is nooit gestopt”

Het kleed uit de hemel met al die dieren worden in het algemeen door christen gezien dat de Jood alle onreine dieren zoals varkens vlees mogen eten.
Dit visioen heeft niets met eten te maken, maar dat een Jood geen omgang met niet Joodse mensen mochten hebben. Dit kleed wet pas 10 jaar na de dood van Jezus aan de discipel gegeven.

Dit deed God om duidelijk te maken aan het Joodse volk dat de heidenen die Jezus aan nemen als hun verlosser en redder ook broederes en zusters worden van de Jood.

Dit was dus een praktisch teken van God aan het Joodse volk dat zij om mochten gaan met de heidenen omdat zij ook Gods kinderen worden.

Het Joodse volk mocht vroeger zich niet vermengen en niet omgaan met hen.
Er was een nieuwe situatie ontstaan. Door Jeshua´s komst en dood etc id dit veranderd.
Dat is ook 1 van de redenen dat zij hun denken moesten veranderen, maar dit geldt ook voor de bekeerde heiden ) volgeling van Jezus” Die moesten op een andere manier hun denken veranderen net als het Joodse volk.

Gb frans

frans | 6 mei 2012 | 22:00 | cc9518

Hoi Frans

Ik heb even weinig tijd , maar
wil je bij deze toch nog bedanken voor
je reactie’s.
Toen ik het las dacht ik ‘wat belet mij
nog om gedoopt te worden’
Ik denk dat dit je genoeg zegt.

Gr. Wolf

Wolf | 7 mei 2012 | 11:35 | 40e956

Hoi Wolf,

Ja het zeg mij genoeg ga zo door

Gb frans 😉 (:

frans | 7 mei 2012 | 14:50 | cc9518

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.