Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Deuteronomium 10:17-19

Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.

-- Deuteronomium 10:17-19

Eén reactie op de tekst van donderdag 10 mei 2012 – Deuteronomium 10:17-19

Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. — Deuteronomium 10:17-19

Geweldig dat onze God de Allerhoogste is en er niemand is die boven Hem staat.
Dat Hij voor ons de Grote, ja de Machtigste en Onovertrefbare God en dat Hij geen verschil maakt tussen mensen.Niemand voortrekt. ( krom is krom, zonde is zonde onze titel of wat dan ook is geen vrij brief. Zij liefde, genade alleen maakt dit alles mogelijk voor ons als wij dit aan nemen wat Hij zegt tot ons.)

Hij laat ook zien dat Hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen,

Dan zegt El Shaddai tegen het volk van Israel want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. — Deuteronomium 10:17-19

Dit geldt niet allen voor het volk Israel.
Nee dit is ook voor de volgelingen van Jezus vandaag.
Onze Jeruzalem.onze woonplaats, ons land ja wij zelf. Geweldig hand in eigen boezem.

Geweldig he dat wij op deze manier ook lichtdragers kunne en mogen zijn, omdat het Licht van Jeshua door ons heen kan men mag schijnen.

U bent Onovertrefbaar Adonai. U Ontfermt U over allen die U oprecht zoeken.

Baruch ata Adonai Eloehenu Gezegend bent U Heer onze God
frans

frans | 10 mei 2012 | 13:22 | cc9518

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.