Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Deuteronomium 10:17-19

Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.

-- Deuteronomium 10:17-19

Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. — Deuteronomium 10:17-19

Geweldig dat onze God de Allerhoogste is en er niemand is die boven Hem staat.
Dat Hij voor ons de Grote, ja de Machtigste en Onovertrefbare God en dat Hij geen verschil maakt tussen mensen.Niemand voortrekt. ( krom is krom, zonde is zonde onze titel of wat dan ook is geen vrij brief. Zij liefde, genade alleen maakt dit alles mogelijk voor ons als wij dit aan nemen wat Hij zegt tot ons.)

Hij laat ook zien dat Hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen,

Dan zegt El Shaddai tegen het volk van Israel want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. — Deuteronomium 10:17-19

Dit geldt niet allen voor het volk Israel.
Nee dit is ook voor de volgelingen van Jezus vandaag.
Onze Jeruzalem.onze woonplaats, ons land ja wij zelf. Geweldig hand in eigen boezem.

Geweldig he dat wij op deze manier ook lichtdragers kunne en mogen zijn, omdat het Licht van Jeshua door ons heen kan men mag schijnen.

U bent Onovertrefbaar Adonai. U Ontfermt U over allen die U oprecht zoeken.

Baruch ata Adonai Eloehenu Gezegend bent U Heer onze God
frans

frans | 10 mei 2012 | 13:22 | cc9518

Reacties gesloten