Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jakobus 1:2-3

Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.

-- Jakobus 1:2-3

10 reacties op de tekst van dinsdag 15 mei 2012 – Jakobus 1:2-3

-knip-

Ed Lammers | 15 mei 2012 | 09:12 | 6a98a6

Dag ED,

ik ben reeds 25 jaar christen,maar telkens herval ik in ‘oude gewoontes en zondes’,zo
erg dat ik er moedeloos van wordt. (chronisch depressief,ontmoedigd)

Het is nu al zover met mij gekomen dat ik in behandeling ben bij een psychothzrapeute,
n.b. iemand die seculier werkt,meer zelfs haar therapieen zijn ‘New Age’ geinspireerd en
daar ga ik naar toe. Ik lig helemaal in de knoop met mezelf.

Weet niet meer hoe het verder moet…

Groeten,
Chris

Chris | 15 mei 2012 | 09:48 | ba915d

Als je ook de brief handelingen leest, worden de apostelen zeer beproeft, Jacobus gedood door het zwaard, gevangen gezet, paulus gestenigd, en de meeste tegenstand van hun eigen volk.
Dan lees ik dat God Zijn Woord juist kracht bijzet,door Zijn Heilige Geest, in de verkondiging,en dat dan ook de heidenen tot geloof komen.
heel indrukwekkend!! de handelingen der apostellen te lezen.
In deze tijd weet je dat de wereld tegenstand bied,dat weet je, zeker ook uit je eigen kerken en gemeentes zijn de meeste zware tegenstanden,die pijnlijker zijn.
Roep Hem dan aan in de dag der benauwdheid, en Hij zal u eruit helpen!!

Shalom Truida.

Truida | 15 mei 2012 | 09:59 | a54034

Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. — Jakobus 1:2-3

Soms is het voor ons moeilijk om de beproevingen te zien als een zegen voor ons leven. Ik begrijp dit heel goed, want dit overkomt iedereen de een misschien meer dan de ander, maar we komen er niet onderuit.

Wat is dit? Een straf, van…. of ben ik zo…….? Invullen is makkelijk,maar is dat dan ook zo?

Hoe dan ook ik blijf er van af. Wat ik wel weet dat beproevingen zijn bedoelt om ons te laten groeien, ontwikkelen en nog veel meer.
Ja hier staat geschreven dat het ons tot grote blijdschap moet stemmen,omdat juist….ondanks de beproevingen het leid tot standvastigheid (overwinning dus) en kunnen zo de tegenstander met zijn engelen en de mensen die hij gebruikt en misbruikt kunnen weerstaan, overwinnen dus.Dat zal grote blijdschap geven, daarom is beproeving nodig om te groeien en tot zegen is bedoelt.

Lieve broeder Chris ik begrijp je strijd, pijn verdriet,angst, onzekerheid etc.
Ik kan dit zeggen, omdat ik ook in hopeloze situaties heeft gezeten an alles onmogelijk leek naar verstand en gevoel.

Niemand kon mij meer troosten, adviseren, helpen. Ik was kapot lichaamlijk, geestelijk, emotioneel. Ik wist niet meer waar ik het moest zoeken. Ik voelde mij alleen en door God verlaten en iedereen.

Ik begreep er niets meer van ik wou op geven, tot dat ik besefte dat God mij liet zien ; door films, muziek, preken,bijbel studie dat ik moest stoppen het zelf te doen. Ik begreep het dat ik het nooit voor elkaar zou krijgen. Ik moest stoppen met
dingen zelf te regelen en mijn eigen idee van hulp willen via…. los te laten. Ik moest volledig op God vertrouwen dat Hij in zou gaan grijpen. terwijl Hij ook wist dat ik niet verder kon en dat ik het niet op kan lossen en niemand mij leek te willen kunnen helpen en als U God niet ingrijpt het helemaal uit de hand loopt. Dat wilde Hij van mij horen vanuit mijn hart,omdat als God ingrijpt niet wil dat de mens de eer naar zich toetrekt.
Wat ik leren moest was dat als ik ondanks alles uit mijn hart op Hem vertrouwt Hij met een oplossing komt die meestal tegen onze verstand, gevoel ingaat. Daarom weet ik dat deze tekst van vandaag mijn, jou, ons antwoord ligt voor welk problem dan ook . Eigent het je toe broeder het is een belofte, vertrouw en geloof er op wat er staat onze God kan niet liegen en geeft wat Hij belooft. Als het aan geloof ontbreekt?, So what? Vraaag dan om groter geliif en hij zal het je, mij, ons geven.

Nogmaals broeder eet deze tekst en ontvang Zijn Zegen en doorbraak jij hebt de sleutel, maar niet in eigen kracht en kennis.
Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.

Ik hoop dat ik je bemoedigt hebt en troost hier uit mag ontvangen.

Het is nooit de bedoeling gweest om betweterig over te komen of je te kwetsen, daarom deelde ik mijn persoonlijke stukje met je.

Mocht ik het toch gedaan hebben geeft het aub. aan en wat het is dan kan ik er de volgende keer beter opletten als ik weet wat het is. Dan vraag ik graag om vergeving, omdat ik dan mijn doel gemist hebt en dat was jou ondersteunen en bemoedigen

Veel wijsheid en liefde toegewenst Chris.
En ook aan alle anderen broeders en zusters in Jeshua
frans

frans | 15 mei 2012 | 13:11 | cc9518

Praise the Lord and thank Him in all circumstances!Cling to God’s Promises!

Unto Thee will i cry, O Lord my Rock;be not silent to me.[PSALM 28:1KJV]

When God is silent we must steep ourselves in His Word and cling to His promises,for we have heard them at our local chuech services on Sundays and at our Bible studies on Wednesday evenings right we have heard so brothers and sisters let us in times of need not despair but Cling,until He breaks the silence.There is always a reason for what God does—a purpose under heaven. And when He does break the silence, our relationship with Him will be more treasured than before!
God has promised us hardships here on earth but He also has promise a way out of every hardship!TRUST ME HE SAYS with all your poor heart!Amen
Have a God day
In Christ and the unity of the Holy Spirit!Amen

JB | 15 mei 2012 | 14:12 | 85ef77

Hoi Ed,

Waarom heb jij het altijd over de duivel en maak je hem groter dan hij is?

Wij zijn meer dan overwinnaars in Hem die ons kracht geeft.

Wat is de reden dat je juist niet de macht van God die aan ons gegeven is om de satan te weerstaan weer; voor onze eventuele zwakkere broeders en zusters?

Wat is de reden dat je niet aan geeft welke vier wapens satan gebruikt en dat wij hier door satan beter door hebben en dat satan dan minder invloed op krijgt of zelf niet hoeft te hebben.? Ik denk dat de mensen die dat lezen daar mee worden opgeboued en daar gaat het om dacht ik? Misschien verkeerd begrepen?

De macht die satan kan hebben is de macht die wij hem zelf geven.

Je bedoelt het vast niet zo Ed, maar het komt zo wel over waar het hart vol van is stroom de mond van over? Ik denk dat jij bedoelt dat je mensen wilt waarschuwen voor hem, maar je besteed wel erg veel lof aan hem wat hij allemaal wel kan.

Bij ons vergeleken veel, toch ook weer niet, want hij- satan- is ook onder onze voeten geplaatst. Daar hoort hij door de autoriteit die God ons gegeven heeft.

Volgens mij moeten we het wel beseffen dat we het hebben ontvangen en kunnen toe passen.

Ik wil graag al mijn broeders en zusters met het volgende bemoedigen.

Satan is doorzichtig hoe hij mensen probeert te pakken. Dat doet hij op 4 verschillende gebieden. Ik benoem ze en als je dit kan ontvangen zul je zien wat hij en hoe hij het doet.

Als je het door hebt en toepast zul je zien dat zijn invloed op ons leven minimaal wordt. Nogmaals hij kan alleen iets doen als wij hem daar voor de ruimte geven

1) Satan probeert ons eerst aan te vallen op ons verstand. Dat is ook de reden dat Paulus o.a. zegt dat wij vernieuwd moeten worden in ons denken.

2) Als satan dat niet lukt probeert hij ons aan te vallen op onze emoties, gevoelens, want dan gaat de kleinste lid de tong helemaal verkeerd uit zijn dak daar waarschuwt Paulus ook voor en dat is wat satan wilt want hij weet welke schade daar mee wordt aangericht.

3) Als satan dat niet lukt punt 1 en 2, dan probeert hij ons lichamelijk te pakken. Daarom is ons vlees zwakker dan onze geest legt Paulus uit en waarom. Satan wil ons ook lichamelijk aan te tasten.

4) Als satan ons op al deze 3 punten niet kan pakken probeert hij ons hoogmoedig te maken en ons laten zien dat we God onze broeders ebn zusters niet nodig hebben.
Dit doet hij zodat wij van God af zouden keren en zullen zeggen in onze hoogmoed. God ik heb u niet nodig ik kan het zelf wel kijk hoe goed ik ben.

Satan is aan de ene kant heel slim als we het niet zien,maar eigenlijk is satan zo doorzichtig dom en niets meer dan een muis met een versterker.

Ik bedoel niet dat we hem uit moeten uitdagen nee we mogen niet verzoeken.

Het gaat er om dat wij beseffen dat wij macht over hem hebben en niet anders om, Nogmaals hij heeft alleen macht in ons leven als wij hem die ruimte geven door b.v zondigen etc.

Ik wil je niet kwetsen Ed,maar bemoedigen om de grootheid van God te laten zien en niet de opgeblazen satan. Kwam hij maar altijd als een briesende leeuw dat is makkelijk herken en hoorbaar hij kom juist vaak als een engel des licht en gebruik dan het 4de punt die ik aangaf. En als we wel goed bezig zijn en ons niet kan pakken gebruikt hij punt 1-3

Hij is echt doorzichtig als wat.

Het zo fijn zijn als je onze broeders en zusters meer van Gods liefde, kracht verteld die zij kunnen mogen gebruiken en weerstand kunnen bieden tegen satan deze tekst wordt niet voor niets door Paulus aangegeven. zie ook efe 6

Laat het duidelijk zijn dat ik de satan niet onderschat, maar hij krijgt van mij niet de plaats die hij graag hebben wil, die is onder de voeten van Jezus en onder de voeten van zijn volgelingen. matt 10 en mark 16. Laten we hier naar uit strekken dit zal de glovige volgen. Wat satan? Hij is onder onze voeten laten deze dingen ons volgen Hebben we dit? laten we er naar uit strekken, want er komt een tijd dat de wereld uit zullen zien naar de zonen en dochters die op zullen staan ( Gods kinderen van Jeshua. Wie laten we toe in onze leven,? Wie zit er op onze troon van ons hart? Onze eigen IK, ons vlees, GOD of zit satan er op zijn tijd Er is verschil tussen bezet gebied en bezetenheid .

Op dit gebied heb ik ook veel gezien en mee gemaakt.
Ik praat niet uit een boekje. Ik zie nog meer uit wat God gaat doen en dat gaat satan niet tegen houden. Daarom zal hij zich juist gaan openbaren zodat het kaf van de koren te gescheidenwordt. Er komt een tijd dat de mens radicaal voor God en satan gaan kiezen,maar dat staat los van Gods Almacht en hij zal al Zijn lkinderen bescheremen zeker weten. satan is verslagen, blijft verslagen, maar hij zal veel mensen misleiden en blind maken, geld niet voor Gods kinderen van Jeshua. die houd Hij in Zijn hand dat gaf Hij zelf aan. Niemand zal de mensen( kinderen die U mij gegeven heeft uit Mijn handen trekken. Wat satan?

Waarom vrezen voor hem? Onze Heer is overwinnar over hem en wij ook in Jeshua.

Ik eis niets van je ,maar hoop wel dat je de grootheid van onze God laat zien en onze broeders en zusters troost en bemoedigt en mensen waarschuuwt tegen satan,maar maak aub hem niet groter dan hij is.

Sorry Ed ik vind dit niet verstandig van je Denk aan onze broedere en zuster die zwak zijn. Het is mijn menig dat weet ik. Als ik er naast zit hoor ik dit graag als je dit ook kan onderbouwen zonder allemaal teksten aam elkaar te plakken die niets met elkaar te maken heeft.

Ik zou het erg op prijs stellen als je net als ik ook in je eigen woorden kunt uit leggen en dat wij Gods woord niet ijdel zullen gebruiken, maar laat het altijd tot opbouw zijn van elkaar groetjes frans

frans | 15 mei 2012 | 14:33 | cc9518

Dag Frans, Truida,Ed en allen,

Tegen Frans zou ik willen zeggen :je hebt goed onderscheidingsvermogen,maar ik vind je
teksten ietwat te lang ;het wordt voor mij dan te ‘ingewikkeld’. Toch bedankt voor de
bemoedigingen.

Mijn vraag is :’kan je ook onder invloed geraken van demonen(of bezetenheid?)door (occulte)of wereldse psychotherapieen. bv. massages ondergaan, medidatie, yoga(?),en meer
van die Oosterse zogenaamde geneeswijzen.Schijnbaar werkt dit goed,maar als christen mag
je daar niet aan deelnemen???om je rustiger te voelen of beter in je vel of minder depressief,?
M.a.w. als je als christen al onder ‘enige demonische’ invloed bent,kan het dan nog slechter
worden door bezoek aan seculier therapeut.???
Vanmiddag was er een prof. kerkgeschiedenis op Tv die zei dat ‘exorcisme’ zelden nodig is of fel overdreven,hij zei dat het beter is een psychiater of therapeut te raadplegen???
(Maar ja;gans de wereld ligt in de macht van het kwaad,dus ook de ‘gezondheidszorg,ziekenhuizen,dokters;;???)

En wat ik zeker nog wil meegeven voor iedereen (ook speciaal voor Truida)omdat je spreekt over het boek Handelingen. Ik geloof nog steeds dat God zo werkt als in Handelingen,daar zie je de strijd tussen God en de tegenstanders van het evangelie.

ZET even je TV aan en bekijk en lees de DAGTEKST eens op pagina 345 van Teletekst (van Nederland 1 of 2 of 3 ,speelt geen rol)Lees even de titel,de tekst en de bijhorende commentaar.
Juist iets voor dit moment.
Groeten en Gods zegen,

CHRIS

Chris | 15 mei 2012 | 16:03 | ba915d

@ Chris,
Als je oprecht gelovig bent, vraag elke dag aan Jeshua om onderscheidingsvermogen lees Zijn Woord, en bid, ook ik ben 34 jaar in het geloof,en na vier jaar ,30 jaren zonder een gemeente geweest,wel eens hier en daar, maar kon De Almachtige niet vinden,vanuit predikingen en samenhorigheid van gelovigen.
Nu de laatse tijd,mag ik ervaren dat God mij geroep van 30 jaar heeft gehoord.

Ga niet af op deze praktijken,die je hierboven beschreven hebt,God,s Geest zal niet eeuwig twisten, en je waarschuwen, volgens mij weet je het, dat het NIET goed is.
Ga terug naar de Joodse wortels,en blijf zoeken bidden lezen ZONDER deze praktijken,Waarom, God kan je niet helpen als je je hiermee inlaat,
Vertrouw niet op de mens,maar onderscheid deze.
ook wat doktoren aangaat,vraag in ALLES wijsheid van Jeshua.
Word lieve Chris, VERNIEUWD IN JE DENKEN.
God,s Zegen.
Met een oprechte groet Truida.

Truida | 15 mei 2012 | 19:23 | a54034

Hoi Chris,

Ik kan en wil mij graag aansluiten wat ruida zegt.

Het is trouwens te veel om in beknopte vorm antwoord te geven.

Betreft de proferssor het volgende dan heb je grootendeels antwoord denk ik.

HIJ IS DUIDELIJK EEN MAN VAN THEORIE anders zou hij dit niet zeggen watt hij zei. Hij heeft duidelijk in het echt nooit meegemaakt als iemand bezeen is en bevrijd wordt door de naam van Jezus. Als dat allemaal surrogaat was zou het niet werken.

Psychiather komt van het griekse woord psychikos en betekent; zielkundige, zielenleer.

Het is om je rot te lachen en te gelijkertijd om te hiuilen, Wij geloven in lichaam geest en ziel. Zij niet. Zij zeggen dat een mens bestaat uit; lichaam, emotie en sexualiteit. geen gesst, geen zien en geen God ( zijn weinig goede JE HEgelovige psychiaters) PAK je het Hun titel geeft de indruk dat ze verstand hebben van de ziel (zielkundige en zielenleer. Ze geloven hier niet in.
Dat is het zelfde als een auto monteur die auto’repareert, maar zegt dat er geen moter in hoort en niet kan repareren.
Ik heb met vele Psychiaters,ie ik hier over heb gesproke psychologen hier over gepraat ook met de vrouw van mijn neef die Psycholoog is. van de vele Pschiaters, psycologen d ik heb gesproken geeft maat een hand vol toe dat de naam Pschiater misleidend is en een verkeerde is, omdat het door de betekenis zielkundige, zielenleer bij de mensen een verkeerde verkeerde verwachtingen schept. Ze aven ook toe dat het een andere naam zou moeten heebn, maar ze durven dit niet bespreekbaar te maken om niet uit gesloten te worden..

Pak je het Chris. Beknopter gaat niet, Begrijp je dat ik op het andere niet kan reageren en mij graag aansluit bij onze zus Truida. Geweldig aangegeven.

Ik hoop dat ik niet teleur steld met mijn antwoord GB EN SHALOM TOEGEWENST frans

frans | 15 mei 2012 | 20:51 | 39678c

-knip-

Ed | 18 mei 2012 | 07:32 | 6a98a6

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.