Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Matteus 21:22

Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.

-- Matteus 21:22

Blinden zien weer [Matteus 9:27-30]

Glory be to God!

En toen Hij het huis was binnengegaan, kwamen de blinden tot Hem,en Jezus zeide tot hen: GELOOFT gij, dat ik dit doen kan? Zij zeide tot Hem: Ja, HERE.

Toen raakte Hij hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw GELOOF! Amen!

Ik geloof:-)

In Christ

Have God week

JB | 1 juli 2012 | 13:57 | 85ef77

Reacties gesloten