Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 58:11

De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.

-- Jesaja 58:11

2 reacties op de tekst van zondag 15 juli 2012 – Jesaja 58:11

Jesaja 58
Het vasten en de sabbat

11 Dan zal de HEER u steeds blijven leiden,
in verschroeide oorden uw honger stillen.
Hij zal uw krachten sterken
en u zult als een rijk besproeide tuin zijn,
als een bron die nooit teleurstelt als men om water komt.
12 De oude ruïnes worden door u weer opgebouwd,
u herstelt de fundamenten van vroegere geslachten.
Een hersteller van bressen zal men u noemen, herbouwer van straten.

Betekenis:
Wanneer je de Heilig Geest in je laat wonen dan zal hij je honger (het woord Gods is je voedsel) stillen en dorst (dat is de Heilige Geest= de plaats vervanger van Jezus Christus= het levend water) lessen.
Wanneer je geestelijk om herstel vraagt dan geeft God die in de vorm van de Heilige Geest.

Ik geef je een voorbeeld:
Wanneer men naar een discotheek of naar een event dan gaat men er (geestelijk) met honger naar toe en komt men er met honger weer mee thuis.
Wanneer men naar een samenkomst gaat en luistert naar prediking (waar dan ook ter wereld bijvoorbeeld ook in een kerk) dan gaat men er hongerig heen maar komt met een volle buik weer thuis. (Geestelijk gezien)

Marita | 15 juli 2012 | 14:31 | fa73ef

ER staat hier niet in de samenkomsten wordt je verkwikt.
Het gaat niet om
dat lees ik hier niet uit. ,maar LEES ZELF HET VOORAFGAANDE maar;

er wordt uitgelegd, dat God wil, dat we als we willen vasten( of als wel zijn wil graag willen doen!),dan wil God GEEN schijnvertoning en en geen op eigen kracht eigen bedenksels doen/vasten.
ER STAAT:
Maar dit is het vasten wat God wil:
Is vasten niet dit:
uw brood delen met wie honger heeft;
arme zwervers opnemen in uw huis;
een naakte kleden die u ziet
en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder? (dat is wel duidelijk )

EN DAN !
De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. — Jesaja 58:11

daar wordt mee bedoelt: de HERE GOD zal je steeds achterelkaardoor leiden.
en ALS je in dorre streken komt dann zal HIJ als een verkwikking voor je zijn.en
je botten krachtigmaken, en
dus ALS U uw brood deelt met wie honger heeft;
arme zwervers opnemen in uw huis;
een naakte kleden die u ziet
en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder?
dan zal je zijn als een goedbevloeide tuin,een bron, waarvan het wat nooit opdroogt

ook deze beloft stta niet zomaar los in de bijbel
maar lees altijd de regels er voor of erna.
lees deze prachtige belofte voor wie dit is

het is dus voor wie doen wat God graag wil en dat is hier je naaste helpen.
Wat een prachtige belofte
Dank u Here God

peet | 15 juli 2012 | 18:36 | c14db0

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.