Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Johannes 11:25-26

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.’

-- Johannes 11:25-26

2 reacties op de tekst van zondag 02 september 2012 – Johannes 11:25-26

Amen amen Jesus, maar leven op aarde zoals die nu is, dat wens ik geen waarachtige toe, gelukkig voor hen heeft Jesus een andere wereld een nieuwe wereld.

ans bieleveld | 2 september 2012 | 02:28 | 5e03e6

Jozua 10:12,13
Want op die dag, de dag dat de HEER de Amorieten aan Israël overleverde, had Jozua gebeden tot de HEER. In aanwezigheid van Israël sprak hij: ‘Zon, sta stil boven Gibeon, maan, blijf staan boven de vlakte van Ajjalon.’
En de zon stond stil en de maan bleef staan, tot Israël zijn vijanden had afgestraft. Dit staat opgetekend in het Boek van de oprechte. De zon bleef een volle dag boven aan de hemel staan voordat ze onderging.

Is dit de waarheid wat hier geschreven staat? Vanuit Jozua’s standpunt gezien natuurlijk wel, vanuit God’s standpunt gezien weten wij nu wel beter. Ik haal bovenstaande teksten aan om u duidelijk te maken dat de waarheid niet absoluut is, maar hoe waargenomen word.

Ed schreef op 23 augustus het volgende

De mens “werd” een levend wezen (of ziel). De mens “kreeg” dus geen ziel.
Daarom is het verkeerd, on-Bijbels te beweren dat na de dood iets (de ziel) overblijft.
Lees maar in…..
(Prediker 9:5,10) . . .Want de levenden zijn zich ervan bewust dat zij zullen sterven; maar wat de doden betreft, zij zijn zich van helemaal niets BEWUST, ook hebben zij geen loon meer, want de gedachtenis aan hen is vergeten.
10 Alles wat uw hand te doen vindt, doe dat met uw krácht, want er is geen werk noch overleg noch KENNIS noch WIJSHEID in Sjeool, de plaats waarheen gij gaat.
(Sjeool=gemeenschappelijk graf van de mensheid)
Er is in de dood GEEN bewustzijn,kennis en wijheid, De dood is een totale onbestaan er is niets dat overblijft.
De hoop is gelegen in de opstanding in de nieuwe wereld van onze hemelse Vader, Jehovah.

Natuurlijk was de waarneming van Salomo dat wat de doden betreft (het lichaam) er geen bewustzijn meer was.
Maar als ik de bovenstaande tekst van Jezus woorden lees vraag ik mij af of het werkelijk zo is. Jezus een mens die wist waar hij vandaan kwam en waar hij heen ging leert en beloofd ons gelukkig hier iets anders.
Ik vond deze tekst ook schitterend aansluiten op de van zaterdag

Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding.

De vraag blijft echter wat Jezus in vers 26 zegt:

Geloof je dat

Groeten aan iedereen, speciaal aan Frans waarvan ik hoop dat hij ook nog iedere dag de teksten en commentaren leest. Hoop snel weer eens wat van je te leren.

Wolf | 3 september 2012 | 09:24 | f3f8ea

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.