Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Spreuken 20:22

Zeg niet: ‘Ik zal dat kwaad vergelden,’ wacht op de HEER, hij zal je helpen.

-- Spreuken 20:22

God is goed! Gisteren een bemoedigende preek;
Matteüs 11.
Het juk van Christus
25 In dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.

26 Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U.

27 Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren.

28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.
************************************

Vanmorgen deze spreuk;Zeg niet: ‘Ik zal dat kwaad vergelden,’ wacht op de HEER, hij zal je helpen. — Spreuken 20:22
************************

En op Youtube een preek met o.a. het lied: God is goed!

Kom laat ons zingen al te saam:
God is goed!
Hemel en aarde, prijs Zijn naam! God is goed!
Laat ieder naderen tot Zijn troon, zingen met
ons op blijde toon, in melodieën, rein en schoon
God is goed!

Zing het toch voort tot ’t verste strand: God is goed!
Voor elk is plaats in ’t Vaderland.. God is goed!
Van zonde maakte Christus vrij, licht in de duistere
nacht bracht Hij, als Zijn verlosten juichen wij;
God is goed!

Mieke | 1 oktober 2012 | 10:36 | c05dbb

Ja inderdaad, onze grote God is goed! “Want zijn goedertierenheid is tot in Eeuwigheid” Amen

Milazzo Cosetta | 2 oktober 2012 | 05:25 | d71d2c

Reacties gesloten