Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 25:8

Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg – de HEER heeft gesproken.

-- Jesaja 25:8

4 reacties op de tekst van zondag 07 oktober 2012 – Jesaja 25:8

1 Kor.15:50-57

50 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. 51 Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen. 55 Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ 56 De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. 57 Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.

Fijne zondag toegewenst

Wolf | 7 oktober 2012 | 11:39 | f3f8ea

Deze tekst uit Jesaja en de tekst uit Korinthiers zijn voor mij abracadabra. Het roept alleen maar vragen op,maar ik ga ervanuit dat dat aan mijn beperkte inzicht ligt. Misschien is er iemand die meer duidelijkheid kan geven.
– In Jesaja lijkt het alleen om Zijn volk te gaan, in het OT is dat toch Israël?
– Als God de dood tenietdoet, betekent dat toch voor alle mensen? Ook ongelovigen? Of blijft er voor hen wel een dood bestaan?
– Er zit een taalfilosofisch probleem in deze tekst. De dood betekent niet-zijn, ophouden te bestaan. Hoe kan God niet-zijn vernietigen, het ophouden te bestaan vernietigen? Is het niet gewoon duidelijker om te vertalen: niemand gaat meer sterven?
– Ik heb altijd geleerd en zo staat het ook in de geloofsbelijdenis: opstanding des vlezes. In Korinte 15 vers 50 staat dat daar geen sprake van is.
– Vers 51: wij zullen niet allemaal eerst sterven. Voor wie geldt dat? Paulus schreef dat aan de Korinthiërs, geldt dat ook voor ons?

Piet | 7 oktober 2012 | 18:39 | 2b75b8

ik vond het heel bijzonder om deze tekst afgelopen zondag te krijgen want afgelopen nacht was mijn tante overleden en ik heb veel steun aan deze tekst en aan de tekst van zaterdag!

jac123 | 8 oktober 2012 | 21:41 | 546a5d

-knip-

Ed | 9 oktober 2012 | 07:17 | 6a98a6

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.