Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Kolossenzen 2:6-7

Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.

-- Kolossenzen 2:6-7

-knip-

Ed | 9 oktober 2012 | 06:51 | 6a98a6

Prijs de Heer! Amazing grace! Genade,zo oneindig groot.
Dat ik, die’t niet verdien het leven vond,want ik was dood en blind,
maar nu kan ‘k zien.
Genade die mij heeft geleerd te vreezen voor het kwaad.Maar ook – als ik mij tot Hem keer – dat God mij nooit verlaat. Want Jezus droeg mijn zonde last en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilg thuis. Als ik daar in Zijn heerlijkheid mag stralen als de zon,dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond.Amen.
Om in deze vrijheid te leven hebben we het gebed als een mogelijkheid gekregen om voortdurend met Hem te communiceren.Persoonlijk vind ik dat door het gebed stellen we ons leven open voor God.We geven Hem de gelegenheid om in ons leven te schijnen en alle ongerechtigheid aan het licht te brengen,door het gebed doen we afstand van alle ongerechtigheid,we geven het over aan Christus die ons daarvan bevrijdt.Leef je geloof! In Christus en in de unity of the Holy Spirit.Amen!

JB | 9 oktober 2012 | 14:43 | 85ef77

Reacties gesloten