Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Handelingen 13:38-39

U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft.

-- Handelingen 13:38-39

Kerntekst: Hand. 13:38-39: U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft.

Lezen: Hand. 13: 13-52

In dit gedeelte horen we voor het eerst van het optreden van Paulus in Klein-Azië, een gebied waar Paulus zeer veel heeft gearbeid. Op dat moment was Klein-Azië onderverdeeld in een aantal romeinse provinciën.

In dit stuk komt Paulus tot de slotsom, dat er geen vergeving te verwachten is door de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Hem, die is opgestaan. Jezus brengt redding in de grootste nood. Moeilijk is weer de zin die nu volgt en die zich ook over heel vers 39 uitstrekt. Israël had de wet van Mozes en gebruikte deze verkeerd, Het meende, dat het die wet wel kon houden en door deze wetsonderhouding de gerechtigheid te verwerven.

Zo kan het niet predikt Paulus. De apostel moet wel gehoor hebben gevonden met deze woorden, want al was de theorie, dat er rechtvaardigheid is door de werken der wet, er zijn mededelingen, die leren dat Israël zuchtte onder de wet en gevoelde dat men er met de wet niet kwam.

Na het negatieve geeft vers 39 het positieve. Er is gerechtigheid in Christus voor ieder die gelooft. In dit vers wordt duidelijk het evangelie gepredikt. Van geloof was tot dusver geen sprake. Hier wordt het genoemd en wordt tevens gezegd, dat het geloof niet tot Israël is beperkt. Het heil is voor een ieder die gelooft.

Klaas Roorda | 26 oktober 2012 | 08:21 | d559f3

Reacties gesloten