Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Handelingen 13:38-39

U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft.

-- Handelingen 13:38-39

Eén reactie op de tekst van vrijdag 26 oktober 2012 – Handelingen 13:38-39

Kerntekst: Hand. 13:38-39: U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft.

Lezen: Hand. 13: 13-52

In dit gedeelte horen we voor het eerst van het optreden van Paulus in Klein-Azië, een gebied waar Paulus zeer veel heeft gearbeid. Op dat moment was Klein-Azië onderverdeeld in een aantal romeinse provinciën.

In dit stuk komt Paulus tot de slotsom, dat er geen vergeving te verwachten is door de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Hem, die is opgestaan. Jezus brengt redding in de grootste nood. Moeilijk is weer de zin die nu volgt en die zich ook over heel vers 39 uitstrekt. Israël had de wet van Mozes en gebruikte deze verkeerd, Het meende, dat het die wet wel kon houden en door deze wetsonderhouding de gerechtigheid te verwerven.

Zo kan het niet predikt Paulus. De apostel moet wel gehoor hebben gevonden met deze woorden, want al was de theorie, dat er rechtvaardigheid is door de werken der wet, er zijn mededelingen, die leren dat Israël zuchtte onder de wet en gevoelde dat men er met de wet niet kwam.

Na het negatieve geeft vers 39 het positieve. Er is gerechtigheid in Christus voor ieder die gelooft. In dit vers wordt duidelijk het evangelie gepredikt. Van geloof was tot dusver geen sprake. Hier wordt het genoemd en wordt tevens gezegd, dat het geloof niet tot Israël is beperkt. Het heil is voor een ieder die gelooft.

Klaas Roorda | 26 oktober 2012 | 08:21 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.