Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 15:7

Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.

-- Romeinen 15:7

3 reacties op de tekst van zaterdag 27 oktober 2012 – Romeinen 15:7

-knip-

Ed Lammers | 27 oktober 2012 | 07:08 | 6a98a6

Kerntekst: Rom. 15:7: Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.

Lezen: Rom.15: 7-13

In dit hoofdstuk spreekt Paulus over het voorbeeld van Christus (verzen 1-6) en de eenheid van Joden en heidenen die door Hem tot stand is gekomen. ( verzen 7-13).

Aan dit specifieke vers kan men dus de conclusie verbinden dat de eerste grote stap is richting de éénwording van de kerken: Joden en christenen, is bewerkt door Jezus Christus. Wel te verstaan de doorbraak tussen Joden christenen en heiden christenen.

Verder kan men in vers 7 ook opmaken dat de éénwording van de kerken ook gestalte mag krijgen in de kleinigheden binnen de plaatselijke gemeente. AANVAARD ELKAAR. Christus heeft ons aanvaard, zowel de “zwakken”als de “sterken”.

Zie ook http://www.alleensamen.com

Klaas Roorda | 27 oktober 2012 | 09:25 | d559f3

Hoi Ed,

Wie bedoel je met medeaanbidders?
Je schrijft of beter gezegd citeert het volgende:
De onvolmaaktheden van anderen kunnen soms de diepte van uw liefde op de proef stellen, maar wanneer u leert ’hen in liefde te verdragen’, toont u dat u volwassen wordt. —

Gaat het bij jullie gemeentes werkelijk zo tolerant als jij het hier doet voorstellen? Ik weet door ervaringen van vrienden en familieleden om mij heen dat dit beslist niet zo is.

Ik citeer nu een stukje uit de wachttoren van 15 april jongstleden:

En als er nu een familielid of een goede vriend uitgesloten wordt? Dat kan een test zijn op onze loyaliteit, niet aan die persoon maar aan God. Jehovah kijkt naar ons om te zien of we ons houden aan zijn gebod om met geen enkele uitgeslotene contact te hebben.

EEN TEST??? GEBOD???

De waarheid over dit onderwerp staat beschreven in 1Johannes 4 20,21
Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21 We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

Waarschijnlijk het enige noodzakelijke…….I Hope

Wolf | 28 oktober 2012 | 15:41 | f3f8ea

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.