Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 145:14-16

Een steun is de HEER voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt hij op. Allen zien hoopvol naar u uit, u geeft voedsel, op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend, u vervult het verlangen van alles wat leeft.

-- Psalmen 145:14-16

Eén reactie op de tekst van zondag 28 oktober 2012 – Psalmen 145:14-16

Een heerlijke psalm en onderstaande “vertaling illustreert mijn inziens heel mooi wat geschreven staat:

Dat dan alle schepselen hun lofzang paren aan der vromen, en dit lied make melding van de heerlijkheid van Uw koningschap, en Uw grote macht. Want alle mensen moeten weten, hoe machtig Uw daden zijn, en hoe heerlijk de luister van Uw koningschap, een koningschap namelijk dat eeuwig is, een heerschappij die voortduurt tot het laatste nageslacht; een regiment, ook daarin van alle onderscheiden, dat het z’n zorg wijdt aan het ellendige, want de Here ondersteunt allen die dreigen te vallen, en die onder de last des levens gebogen gaan, richt Hij op. Uw regering gaat voor over alles en allen. vol verwachting is het oog der schepselen op U gericht, en gij stelt hen niet teleur, want gij geeft hun voedsel op de juiste tijd, met milde hand voedt gij tot verzadigens toe alles wat leeft, niet alleen omdat Gij dat zo wilt, maar ook omdat Gij aller behoeften kent. In alle wegen die gij met de mensen houdt, zijt Gij strikt rechtvaardig, en in alles wat Gij doet laat Gij U leiden door uw goedheid.

Uit Paraphrase der heilige schrift door H. Veldkamp

Klaas Roorda | 28 oktober 2012 | 08:31 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.