Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Efeziers 2:8-9

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.

-- Efeziers 2:8-9

-knip-

Ed Lammers | 29 oktober 2012 | 06:50 | 6a98a6

Hier stelt Hij dat de redding door middel van het geloof uitsluitend Gods gave is. Redding en geloof vormen een eenheid. zij zijn beide niet aan mensen. maar aan God toe te schrijven. toen Gods genade door zijn heilshandelen in Christus een feit werd (Efe. 1:6;2:5) heeft zij het geloof te voorschijn geroepen. Door de heilsboodschap van god is het geloof gekomen. (Gal. 3:23, 25.

Bij geloof en redding zijn de mensen slechts de ontvangende partij. Voor wie alleen ontvangen heeft valt niet veel te roemen (1Cor.4:7). Nl. daar eigen daden en werken niets tot de redding door middel van het geloof hebben bijgedragen, moet elke gelovige er zich voor wachten zich daarop te verheffen.

Even als voetnoot: Paulus treedt hier niet in discussie over de wet om aan te tonen dat niemand door het doen van werken van de wet behouden kant worden zoals in Romeinen en Galaten het geval is.

De term “rechtvaardigen door het geloof” ontbreekt dan ook in Efeziers .

Klaas Roorda | 29 oktober 2012 | 07:00 | d559f3

Het gaat hier inderdaad om de genade van God, dat is Zijn gave voor allen die in hem geloven. Reden te over om dankbaar te zijn!

Eline | 30 oktober 2012 | 12:53 | b1ec4b

Reacties gesloten