Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Timoteus 1:14

Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten.

-- 1 Timoteus 1:14

-knip-

Ed Lammers | 30 oktober 2012 | 06:14 | 6a98a6

Hier een voorbeeld van Gods grote genade.

Toen Paulus gegrepen werd, had hij als voorbereiding een leven van vervolging en geweldpleging te bieden. Al meende hij God te dienen, hij was tegen God gekeerd en duwde zijn uitgestoken hand terug.

Maar God legde eenvoudig beslag op hem en gaf hem een opdracht, die dwars tegen zijn bedoelingen inging. god vroeg niet, of hij betrouwbaar was, maar zette hem weg als betrouwbaar en stelde hem in dienst.

In de oudere vertalingen staat geschreven:”Doch de genade des Heeren is zeer overvloedig geweest”. Overvloedig is al groot en plaats je daar dan het woordje zeer voor dan is dat dubbelop.

Denk hierbij aan het lied: “Amazing Grace”,waar een eigenaar van een slavenschip zich bekeerd en de ware God leert kennen.

Denk hierbij ook aan je eigen leven en Zijn (zeer) overvloedige genade.

De genade is rijker dan de zonde. Paulus kan hiervan getuigen

Klaas Roorda | 30 oktober 2012 | 07:04 | d559f3

Houd die liefde niet voor ons zelf, maar deel het uit.

Arthur | 30 oktober 2012 | 07:26 | f7bdb8

-knip-

Ed Lammers | 31 oktober 2012 | 06:48 | 6a98a6

Reacties gesloten