Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 40:29-31

Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

-- Jesaja 40:29-31

7 reacties op de tekst van woensdag 31 oktober 2012 – Jesaja 40:29-31

Als we het tweede gedeelte van Jesaja nemen vanaf hoofdstuk 40, dan wordt vaak gesproken over het “troostboek”.

Hoofdstuk 40 zou je in het kort kunnen samenvatten: De Here komt, hij is de onvergetelijke grote God, die kracht geeft.

Verzen 1-11 vertellen over de troost van de verlossing door de komst des Heeren.

Verzen 12-26 vertellen over de onvergelijkbare hoog verheven God.

Vers 27-41 vertellen over de eeuwige almachtige god die kracht geeft aan Zijn volk.

De verzen 29-31 spreken over hen die de Here verwachten, zij die de wedloop lopen en sterk en trouw blijven, zullen steeds opnieuw door Hem gesterkt worden in het doel dat hun is gegeven.

Hij spreekt hier in het bijzonder de jongelingen aan, die enthousiast van start gaan en op een bepaald moment moede worden. Hij geeft aan dat alleen door Hem en in hem mensen stand kunnen houden.

Klaas Roorda | 31 oktober 2012 | 07:24 | d559f3

Mijn favoriete Bijbeltekst, vooral vlak voor een rondje hardlopen. Deze passage zit ook in de prachtige film ‘Chariots of Fire’.

Patrick | 31 oktober 2012 | 07:50 | 4ce4e4

Ik ben de Here God heel dankbaar omdat u deze tekst heeft geplaatst.Hij geeft de vermoeide kracht.Daar getuig ik ook van.Helaas is er iemand die dit onderuit haalt.Die zegt,als je naar het graf van Jezus kijkt,hoef je niet te huilen,zijn er geen tranen meer,is er bevrijding. Maar gelukkig verteld deze tekst over de troost en bemoediging.Als ik dat niet zou kennen zou ik nergens meer zijn.En dat is niet alleen op mij van toepassing,is voor al Gods kinderen bestemd die het van Hem verwachten.

Fijn dat de heer Roorda daar ook mee instemd.

Petra | 31 oktober 2012 | 10:31 | bcbaa3

Praise the LORD! Waiting Times are growing times and learning times!Glory be to God!

His strength as we lay down our will, we will hear His calling,when we mount up,we are being lifted by the wind of His Spirit…when we move ahead,we are sensitive to His timing,when we act,we give ourselves only to the things He has asked us to do!Amen.

Vandaag mag de zegen en de bediening van de Heer ertoe leiden dat u zelfs hoger zweven dan de arenden!!!Today may the blessing and ministry of the Lord cause you to soar even higher than the eagles.

As we wait upon the Lord we learn to see things from His perspective,move at His pace,and function under His directives. As we quiet our heart,we enter His peace,as we sense our weakness,we receive His Strength! Amen. Have a nice day

In Christ

JB | 31 oktober 2012 | 14:19 | 85ef77

JB I agree.
ja amen.
wie het van de Here verwacht ,onze will neerleggen en Zijn roepstem horen.dan krijgen we nieuwe kracht en nieuw leven.wie leert denken zoals God denkt en ons hart stil maakt om naar Hem te luisteren en doen dan leven we als arenden opgetild boven het lijden van deze wereld.
ik heb het letterlijk ervaren.
wie het bij de Here Jezus zoekt zal ervaren dat Hij optilt en uitredt met nieuw kracht.

Marc. | 2 november 2012 | 13:04 | c14db0

Toen ik zwaar oververmoeid was, heb ik de Here deze tekst voorgehouden, Hem op “Zijn” beloften gewezen.
God heeft me door een zware vermoeiende tijd met de tekst van Jes. 40: 29-31 bemoedigd. Gelukkig ben ik zonder blijvende schade hersteld. God is getrouw aan Zijn Woord.
Wat een voorrecht om een kind van Hem te Zijn.

Henk | 11 juni 2014 | 10:00 | d0e828

Dank U, Vader.
Dank U dat we geen hoogvliegers mogen zijn. Hardlopers zijn doodlopers zonder wijsheid van Uw kracht. Piloten zijn nergens zonder verstand te hebben van vleugels als de Uwe. Wetenschappers en filosofen blijven nergens omdat U het begin en einde bent; dus wijsheid in pacht heeft. En ik hoef niet dapper te zijn omdat U de dapperste was en bent en blijft. Ik mag vechten voor mn gezondheid maar mag rekenen op Uw kracht en ondersteuning. U leed pas pijn. U had geen morfine. Ik zal buigen en schuilen bij U. Sorry voor mn overmoed. Sorry voor mn hoogmoed Heere God. Blijf mij nabij. Dank U dat U me terugroept steeds. Door wijze lessen. Ik hou van U God!

A. | 20 juni 2014 | 17:59 | 3fbabc

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.