Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Korintiers 15:10

Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben.

-- 1 Korintiers 15:10

-knip-

Ed Lammers | 2 november 2012 | 06:52 | 6a98a6

Zijn apostelschap heeft slechts één grond: “Maar door de genade Gods ben ik, wie ik ben”. In Tim. 1:12-16 vinden wij het commentaar op deze tekst. Telkens opnieuw beroept Paulus zich op deze grondeloze ontferming (Bijv. 2Cor.4:1). Nu deze hem overkomen is, is hij wat hij is. De genade bleek overvloediger dan de zonde. Hij is door God aan de gemeente en heel de wereld gepresenteerd als zijn apostel. Niemand kan dit ongedaan maken. Hij staat op de lijst, zij het ook onderaan en uitsluitend dankzij Gods genade.

Gods genade is vergiffenis en zo bevrijding van een zondig verleden. Daaraan dankt Paulus dat hij in een nieuw heden werd gesteld, en wel het heden van het apostelschap.

Als hij nu terugkijkt moet hij wel constateren dat die genade veel vrucht heeft gedragen. Zij had een groot rendement. Dit is gebleken uit zijn onafgebroken zwoegen ter volbrenging van zijn roeping tot apostel en uit de resultaten er van.

Klaas Roorda | 2 november 2012 | 07:26 | d559f3

Reacties gesloten