Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Korintiers 15:10

Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben.

-- 1 Korintiers 15:10

2 reacties op de tekst van vrijdag 02 november 2012 – 1 Korintiers 15:10

-knip-

Ed Lammers | 2 november 2012 | 06:52 | 6a98a6

Zijn apostelschap heeft slechts één grond: “Maar door de genade Gods ben ik, wie ik ben”. In Tim. 1:12-16 vinden wij het commentaar op deze tekst. Telkens opnieuw beroept Paulus zich op deze grondeloze ontferming (Bijv. 2Cor.4:1). Nu deze hem overkomen is, is hij wat hij is. De genade bleek overvloediger dan de zonde. Hij is door God aan de gemeente en heel de wereld gepresenteerd als zijn apostel. Niemand kan dit ongedaan maken. Hij staat op de lijst, zij het ook onderaan en uitsluitend dankzij Gods genade.

Gods genade is vergiffenis en zo bevrijding van een zondig verleden. Daaraan dankt Paulus dat hij in een nieuw heden werd gesteld, en wel het heden van het apostelschap.

Als hij nu terugkijkt moet hij wel constateren dat die genade veel vrucht heeft gedragen. Zij had een groot rendement. Dit is gebleken uit zijn onafgebroken zwoegen ter volbrenging van zijn roeping tot apostel en uit de resultaten er van.

Klaas Roorda | 2 november 2012 | 07:26 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.