Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 5:18

Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven.

-- Romeinen 5:18

9 reacties op de tekst van woensdag 07 november 2012 – Romeinen 5:18

Grondtekst: Zo da, gelijk het door één val voor alle mensen tot veroordeling is gekomen, zo ook door één gerechte daad voor alle mensen tot levens -rechtvaardiging.

Volgens de heer C.Vonk uit Pharaphrase der Heilige schrift : Dus herhaal ik deze trekken van overeenkomst en verschil: Zoals de zonde van 1, Adam, algemene verdoemenis teweeg brengt over al de zijnen, zo brengt ook het rechte werk van 1, Christus, algemene vergeving van zonden en eeuwig leven tweeg nl. ook over al de Zijnen..

Volgens Dr. J.A.C. van Leeuwen en Dr. D.Jacobs uit korte verklaring der Heilige schrift:
Hier volgt dan de conclusie; niet als bij een logisch betoog (preek/voordracht) , een streng opgebouwde redenering van het verstand. Maar als een slotsom, die de volheid en de zekerheid aanwijst – Niet bewijst – van hetgeen in Christus is gegeven.

Het gaat hier de gevolgen van Adams zonde : vrucht van Christus werk.

De daad van Christus, is één onafgebroken gehoorzaamheid van Zijn ganse leven bestaande, steekt ver uit boven die ene val.

Tot levensrechtvaardiging komt het door die ene rechtvaardige daad. Onder de levens – rechtvaardiging moet worden verstaan het vrij sprekend oordeel Gods in het gericht met als gevolg dat het eeuwige leven, het leven in zijn volheid het deel zal zijn van allen , die door geloof deel zullen hebben gehad aan Christus.
Geef een reactie

Klaas Roorda | 7 november 2012 | 07:20 | d559f3

zo eenvoudig is deze text.
Ik zeg DANK U JEZUS !!!!

Marc. | 7 november 2012 | 13:57 | c14db0

Door één daad veroordeling, voor allen. Door één daad rechtvaardiging voor allen.
Simpele tekst eigenlijk, geen speld tussen te krijgen, geen indien of andere voorwaarde. Uiteindelijk zullen allen gerechtvaardigd worden.

Jan | 7 november 2012 | 20:09 | a4cc79

Amen, dat is wat ik geloof

René | 7 november 2012 | 22:02 | c1a2d8

Als allen gerechtvaardigd worden, wie zijn dan het onkruid van Mattheüs 13 of de bokken van Mattheüs 25?
John 3:18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

BB | 7 november 2012 | 23:32 | 0b8ec6

-knip-

Ed | 8 november 2012 | 06:50 | 6a98a6

Uiteindelijk zullen allen gered worden.

Jan | 8 november 2012 | 10:03 | 9a8c81

De goede Herder zoekt TOTDAT Hij gevonden heeft. Is het vinden een inspanning van het schaap of van de herder? Kunnen we DE Herder vertrouwen of blijft Hij maar een mooi zondagsschool verhaaltje?

Jan | 8 november 2012 | 12:08 | ffd8c8

of het nu wel iedereen betrefd of niet .Het gaat er in deze Text OM : dat nu DOOR JEZUS Christus de mogelijnkheid BESTAAT de OORSPRONKELIJKE STAAT VAN ZIJN IN Relatie met de VADER TE KUNNEN GENIETEN.

Marc. | 8 november 2012 | 20:20 | c14db0

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.