Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Efeziers 6:13

Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.

-- Efeziers 6:13

5 reacties op de tekst van donderdag 08 november 2012 – Efeziers 6:13

-knip-

Ed | 8 november 2012 | 06:59 | 6a98a6

Grondtekst: Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en, na alles uitgericht te hebben, nog staan.

Iets dat we ons voor ogen mogen houden is dat we de zekerheid hebben dat de duivel ons zal willen beïnvloeden het verkeerde te doen. Ook al zijn deze pogingen intimiderend en van een hoger niveau er is de zekerheid dat wij kunnen handelen vanuit de positie die God in Christus aan ons geschonken heeft. God vraagt ons de beproevingen te doorstaan.

Volgens Dr. S. Greijdanus uit korte verklaring der Heilige schrift:

Elke gelegenheid, bij welke zonde en verderf, helse verleiding en verwoesting aankomen om gelovige en gemeente te strikken en ten ondergang te voeren wordt gebruikt door de boze.

God geeft ons de middelen om stand te houden met de wapenen Gods (wapenrusting) . Dit roept ons op om waakzaam te zijn, want een wapenrusting hebben we niet nodig op vakantie of als we slapen. Dit roept ons op standvastig te zijn, want we staan aan de frontlinie. Dit vraagt ons staande te blijven, zelfs in de grootste strijd en niet te kijken naar wat er gebeurd maar vertrouwende op onze leider en het feit dat onze vijand al verslagen is.

En – na alles uitgericht te hebben – d.w.z. den vollen kamp doorstreden, en daarin onverzwakt, volhard te hebben, zonder verleid of bezweken en neergeveld te zijn, nog daar kunt staan als overwinnaar, die het veld behield en niet door de hellemachten, hoe sluw ook, aanvallende, teneergeworpen worden in zonde, noch in het verderf gestort.

Klaas Roorda | 8 november 2012 | 07:13 | d559f3

AL ZIJN MIJN EIGEN WAPENS BOT, IK PUT UIT UW ARSENAAL, O GOD!

Hier sta ik voor Uw aangezicht;
‘k ben tot Uw dienst, Heer, en ik wacht.
‘k Zal iedere wenk zien als een plicht,
elk woord wordt in praktijk gebracht.
‘k Leg al het mijne willig neer, Uw wil
te doen, is wat ik begeer.

O Heer die ‘k als mijn Redder ken,
‘k zal, als Uw vinger naar mij wijst,
hoe zwak en ongeschikt ik ben,
onmiddellijk doen al wat Gij eist.
En wat tot Uw eer wordt gedaan,
daarin vult Gij de leemten aan.

Heer, die de wil neemt voor de daad,
met al het geringe dat ik vermag,
wil ik dienen als een trouw soldaat,
en voor U klaarstaan nacht en dag.
Al zijn mijn eigen wapens bot,
ik put uit Uw arsenaal, o God!

Heer, elke vorming wil ik doorstaan,
en iedere taak is me even lief;
Uw discipline durf ik aan, als ik
maar mobiel ben, en actief.
Dan deel ik ook in de ereprijs!
Op Uw appèl ! In het Paradijs!

http://youtu.be/NwXMG_JIpHE

Mieke | 8 november 2012 | 09:34 | c05dbb

God is Holy! Praise The Lord!Jesus is the answer!
De geestelijke Wapenrusting :
Helm van the verlossing;Dank God, dat je Zijn kind bent en prijs God voor het eeuwige leven!Amen.
Harnas van de gerechtigheid:Vraag God je hart te doorzoeken,belijd alle zonden en maak aanspraak op Christus’gerechtigheid.
Godel van waarheid:wees eerlijk en houd je aan de waarheid en beheers je emoties.
Schild van het geloof:maak aanspraak op de overwinning en ruk op in geloof en doof depijlen van de duivel.
Zwaaed van de geest: lees in je Bijbel en laat de Geest het Woord gebruiken en bid op grond van Gods Woord.Amen
Sandalen van de inzet voor het evangelie van de vrede: sta klaar om te gaanen zet je in een deel het evangelie en bid voor de mensen die Jezus nog niet kennen.Amen.[Efeziers 6:10-20] Have a God day In Christ

JB | 8 november 2012 | 11:30 | 85ef77

-knip-

Ed | 8 november 2012 | 13:01 | 6a98a6

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.