Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 6:9-10

Weg van mij, allen die kwaad doen! De HEER hoort hoe luid ik ween, de HEER hoort mijn roep om erbarmen, de HEER neemt mijn smeekbede aan.

-- Psalmen 6:9-10

Wijkt van mij, al gij bedrijvers van ongerechtigheid ; want gehoord heeft de Here de stem van mijn geween. Gehoord heeft de Here mijn smeking de Here, mijn gebed neemt Hij aan.

Pharaphrase van het boek der psalmen door H.Veldkamp.: Nu weet ik dat de Here naar mijn geween geluisterd heeft en mijn smeekbede heeft gehoord. Immers, de Here ziet alle nederigen aan en ook mijn gebed heeft Hij in gunst aangenomen. Weest daarom gewaarschuwd, al gij werkers der ongerechtigheid, dat ge niet langer voortgaat mij te belagen. Want al mijn vijanden zullen zeker te schande worden en ontzetting zal ze aangrijpen . zodra de Heer ingrijpt, zullen ze in een oogwenk afdeinzen, met schande en smaad overladen.

Volgens Dr. Nic H.Ridderbos uit korte verklaring der Heilige schrift:

Hier valt op dat de schrijver niet aanduid dat hij zijn lijden onverdiend vindt en deze psalm is dan ook gerekend onder de boetepsalmen. De schrijver is doordrongen van het gevoel van zijn ellende. Hij ziet nog slechts zijn eigen nood en de tuchtende toornige God. Dit vervult hem zo zeer dat er geen plaats overblijft voor schuldbelijdenissen of onschuldbelijdenissen.

Nu laat een heel andere toon zich horen. In het vorige beluisterden we een schreiende klacht, hier een fier geloof, een triomfantelijke, zelfbewuste uitdaging. De dichter spreekt het uit, dat de Here zijn gebed gehoord heeft. Ook nemen nu de tegenstanders, die in het vorige stuk alleen genoemd werden een groter plaats in. Volgens deze plotselinge overgang is het niet onmogelijk dat hier tussen vers 8 en 9 inderdaad aan een cultische handeling bijv. een reiniging moet worden gedacht.

Klaas Roorda | 9 november 2012 | 08:05 | d559f3

Reacties gesloten