Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 6:9-10

Weg van mij, allen die kwaad doen! De HEER hoort hoe luid ik ween, de HEER hoort mijn roep om erbarmen, de HEER neemt mijn smeekbede aan.

-- Psalmen 6:9-10

Eén reactie op de tekst van vrijdag 09 november 2012 – Psalmen 6:9-10

Wijkt van mij, al gij bedrijvers van ongerechtigheid ; want gehoord heeft de Here de stem van mijn geween. Gehoord heeft de Here mijn smeking de Here, mijn gebed neemt Hij aan.

Pharaphrase van het boek der psalmen door H.Veldkamp.: Nu weet ik dat de Here naar mijn geween geluisterd heeft en mijn smeekbede heeft gehoord. Immers, de Here ziet alle nederigen aan en ook mijn gebed heeft Hij in gunst aangenomen. Weest daarom gewaarschuwd, al gij werkers der ongerechtigheid, dat ge niet langer voortgaat mij te belagen. Want al mijn vijanden zullen zeker te schande worden en ontzetting zal ze aangrijpen . zodra de Heer ingrijpt, zullen ze in een oogwenk afdeinzen, met schande en smaad overladen.

Volgens Dr. Nic H.Ridderbos uit korte verklaring der Heilige schrift:

Hier valt op dat de schrijver niet aanduid dat hij zijn lijden onverdiend vindt en deze psalm is dan ook gerekend onder de boetepsalmen. De schrijver is doordrongen van het gevoel van zijn ellende. Hij ziet nog slechts zijn eigen nood en de tuchtende toornige God. Dit vervult hem zo zeer dat er geen plaats overblijft voor schuldbelijdenissen of onschuldbelijdenissen.

Nu laat een heel andere toon zich horen. In het vorige beluisterden we een schreiende klacht, hier een fier geloof, een triomfantelijke, zelfbewuste uitdaging. De dichter spreekt het uit, dat de Here zijn gebed gehoord heeft. Ook nemen nu de tegenstanders, die in het vorige stuk alleen genoemd werden een groter plaats in. Volgens deze plotselinge overgang is het niet onmogelijk dat hier tussen vers 8 en 9 inderdaad aan een cultische handeling bijv. een reiniging moet worden gedacht.

Klaas Roorda | 9 november 2012 | 08:05 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.