Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Hebreeen 10:36

Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.

-- Hebreeen 10:36

3 reacties op de tekst van dinsdag 13 november 2012 – Hebreeen 10:36

-knip-

Ed | 13 november 2012 | 06:35 | 6a98a6

Prachtig !! Bemoedigend !!

Imro | 13 november 2012 | 07:24 | 589eb4

Pharaphrase van het boek Hebreeën door Dr. E. Smilde: Deze waarschuwing is allesbehalve overbodig. Want de praktijk leert, dat gij de volharding, vroeger betoond, nu bijzonder nodig hebt. Als gij hier de wil van God trouw vervult, zult gij in deze weg het beloofde goed, de volkomen zaligheid, krijgen.

Volgens uit korte verklaring der Heilige schrift door Dr. F.W. Grosheide: Nu ligt dat voorrecht er, doch zij gebruiken het niet goed, niet zoals zij het vroeger deden. Ze moeten volharden, volhouden, het eens ingeslagen pad ten einde toe bewandelen. Dan doen ze, wat God van hen wil, maar dan verkrijgen ze ook, wat God heeft beloofd. God vraagt, dat we in Christus tot Hem naderen. Maar God geeft in die weg ook grote weldaden. wij herinneren ons, wat de schrijver vroeger van Abraham heeft gezegd.( 6:15). Abraham had heerlijke beloften van God ontvangen, maar het heeft lang geduurd, eer ze in vervulling gingen. Daarom had hij geduldig te zijn. Dat is de weg van de Heer. En zo geldt het ook voor ons lezers. Hebben we nu nog niet alles, waarop we wellicht gehoopt hadden, we hebben te volharden of, zoals het eerder genoemd is, na te volgen hen die door geloof en geduldig lijden het beloofde als erfenis ontvingen (6:12).

Klaas Roorda | 13 november 2012 | 08:25 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.