Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Habakuk 3:17-19

Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt. God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan.

-- Habakuk 3:17-19

4 reacties op de tekst van donderdag 15 november 2012 – Habakuk 3:17-19

-knip-

Ed | 15 november 2012 | 07:00 | 6a98a6

Kerntekst: Lucas 16:10: Habakuk 3:17-19: Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt. God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan.

Lezen: Habakuk 3:1-19

Vertaling vanuit de grondtekst: Moge ook de vijgeboom niet bloeien, en aan de wijnstokken geen vrucht zijn, al mislukt de opbrengst van de olijfboom, en brengt het veld geen spijze op, al verdwijnen de schapen uit de kooi, en zijn er geen runderen meer in de stallen, zo zal ik jubelen in de Heer, ik zal juichen in de God mijns heils. De Here is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als der hinden, en doet mij treden op mijn hoogten .

Pharaphrase van het boek Habakuk door dr. J. Goslinga
Daarom kan ik die dag zo rustig tegemoet zien. Ja sterker nog: Die dag zal mij innerlijke blijdschap niet ontnemen. Staande in het geloof kan ik thans betuigen, dat ik zielevrede bezit, die door geen uitwendige omstandigheid kan worden teniet gedaan.

Ook al zouden de krachten van de natuur tegen mij samen spannen: Al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou de wijnstok geen vrucht dragen, al zou de opbrengst van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers met onvruchtbaarheid geslagen worden en geen spijs opleveren, al zouden mijn schapen uit de kooi verdwenen zijn en de stallen van runderen beroofd. Dan nog zal ik in de Here van vreugde opspringen, jubelen en juichen;ik zal mij verblijden in de Here, mijn God. hij is mijn Redder. Aan Hem heb ik alles te danken. Hijzelf is mijn hoogste goed. Mijn levensgeluk is van geen tijdelijke voorspoed afhankelijk. Hoe donker de toekomst moge schijnen, hoe hoog de nood ook moge klimmen, niets zal mij scheiden van die God. Die de bron is van mijn heil en mijn leven. Aan Hem verbonden zal ik-wat mij ook ontvalt – mij verblijden met onverstoorbare blijdschap.

Het is geen overmoed, die mij zo doet spreken. Neen , ik sluit mijn ogen niet voor de ernst van de toestand, waarin mijn volk zich verkeert. Maar ik heb door de genade geleerd mijn vertrouwen van alle schepselen af te trekken en op god alleen te stellen. De Heere, mijn God des verbonds, de Here van de hemel en de aarde. Die is mijn sterkte. Hij die onveranderlijk, getrouw en oneindig in Zijn kracht. Daarom zal geen aardse macht mij doen wankelen of bezwijken.

Volgens korte verklaring der Heilige schrift door Dr. J. ridderbos:Nu volgt nog een slot waarin de profeet zijn voornemen uitspreekt om te midden van alle beproevingen op de Heere te hopen. Daarmee begint hij met het opnoemen van rampen die kunnen gebeuren. Hoe bang de nood ook mag zijn de profeet wil “juichen in de Here” Het “in”in dit stukje spreekt van een diepe verbondenheid met de Here. Hij beroept zich op de beloften van de Here.

Klaas Roorda | 15 november 2012 | 09:28 | d559f3

Beste redactie Dagelijks Woord,

Ik lig momenteel in echtscheiding; en nog nooit heb ik de Heer zo dichtbij gevoeld als nu. Iedere dag draagt Hij mij hierdoor heen, en mag ik van Hem kracht ontvangen, die een menselijk verstand te boven gaat.

Het is opmerkelijk dat sinds de scheiding (zo’n 3 wk terug) vrijwel iedere dag een tekst van jullie wordt aangeleverd die zo van toepassing is op mijn leven. Dank u Jezus!
U blijft trouw!

Moge dit een getuigen zijn voor jullie werk!
God’s zegen.

Yvonne.

Yvonne | 15 november 2012 | 10:53 | 8acd42

Beste Yvonne,
Ja mooi is het. Ik heb ook hetzelfde ervaren.
God is nabij. In m’n goede maar ook minder goede momenten

Gods rijke zegen.

Edwin | 16 november 2012 | 00:24 | 76e3f9

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.