Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Openbaring 5:12

Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.

-- Openbaring 5:12

5 reacties op de tekst van dinsdag 20 november 2012 – Openbaring 5:12

-knip-

Ed | 20 november 2012 | 06:50 | 6a98a6

Hallelujah, Wát een God hebben wij! Dank U wel Vader voor Wie u ons gegeven hebt.

Hedy | 20 november 2012 | 08:26 | b32be3

Kerntekst: Openb. 5;12:Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.

Lezen: Openb. 5:1-14

Vertaling vanuit de grondtekst: Waardig is het Lam, dat geslacht is te ontvangen de kracht, de rijkdom, en wijsheid, en sterkte en ere en heerlijkheid en zegening.

Pharaphrase van het boek Openbaring door: J.van Dijk: Want ze zongen met een machtige stem: Het Lam, dat geslacht is, en mensheid en wereld weer tot God heeft gebracht, behoort tot de voltooiing van Zijn werk te ontvangen. De allesvermogende kracht, gelijk die nodig is om alle dingen tot hun doel te leiden en heel de heilsraad Gods uit te voeren, de rijkdom van alle hulpbronnen, de diepste wijsheid, de hoogste heerlijkheid en eer. Hem komt toe alle lofprijzing boven alle schepsel.

Volgens korte verklaring der Heilige schrift door Dr. s. Greijdanus: De aanbidding en lof van het Lam door de ouderlingen of gemeente wordt bevestigd door de engelen. Deze stonden rondom de troon en levende wezens en ouderlingen in hele grote aantallen. bij tientallen van miljoenen 10000×10000 en 1000×1000 en daar nog boven uit. Het getal der engelen is dus zeer groot. Alles wat hier genoemd is stond dus in verband met het openen van het boek. Het Lam verkreeg daarmee de allesvermogende kracht, gelijk die, voor de regering der wereld nodig is, de diepste wijsheid, , de hoogste heerlijkheid, en ere. Het bezit van alles. Hij heeft zich waardig gemaakt door de allesverzoenende dood en verlossingsarbeid.

Klaas Roorda | 20 november 2012 | 09:42 | d559f3

-knip-

Ed Lammers | 21 november 2012 | 07:21 | 6a98a6

okeeeeeeeeeeeeee

katrien | 22 november 2012 | 16:23 | cd91d5

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.