Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Openbaring 5:12

Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.

-- Openbaring 5:12

-knip-

Ed | 20 november 2012 | 06:50 | 6a98a6

Hallelujah, Wát een God hebben wij! Dank U wel Vader voor Wie u ons gegeven hebt.

Hedy | 20 november 2012 | 08:26 | b32be3

Kerntekst: Openb. 5;12:Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.

Lezen: Openb. 5:1-14

Vertaling vanuit de grondtekst: Waardig is het Lam, dat geslacht is te ontvangen de kracht, de rijkdom, en wijsheid, en sterkte en ere en heerlijkheid en zegening.

Pharaphrase van het boek Openbaring door: J.van Dijk: Want ze zongen met een machtige stem: Het Lam, dat geslacht is, en mensheid en wereld weer tot God heeft gebracht, behoort tot de voltooiing van Zijn werk te ontvangen. De allesvermogende kracht, gelijk die nodig is om alle dingen tot hun doel te leiden en heel de heilsraad Gods uit te voeren, de rijkdom van alle hulpbronnen, de diepste wijsheid, de hoogste heerlijkheid en eer. Hem komt toe alle lofprijzing boven alle schepsel.

Volgens korte verklaring der Heilige schrift door Dr. s. Greijdanus: De aanbidding en lof van het Lam door de ouderlingen of gemeente wordt bevestigd door de engelen. Deze stonden rondom de troon en levende wezens en ouderlingen in hele grote aantallen. bij tientallen van miljoenen 10000×10000 en 1000×1000 en daar nog boven uit. Het getal der engelen is dus zeer groot. Alles wat hier genoemd is stond dus in verband met het openen van het boek. Het Lam verkreeg daarmee de allesvermogende kracht, gelijk die, voor de regering der wereld nodig is, de diepste wijsheid, , de hoogste heerlijkheid, en ere. Het bezit van alles. Hij heeft zich waardig gemaakt door de allesverzoenende dood en verlossingsarbeid.

Klaas Roorda | 20 november 2012 | 09:42 | d559f3

-knip-

Ed Lammers | 21 november 2012 | 07:21 | 6a98a6

okeeeeeeeeeeeeee

katrien | 22 november 2012 | 16:23 | cd91d5

Reacties gesloten