Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 10:14

Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp.

-- Psalmen 10:14

2 reacties op de tekst van woensdag 21 november 2012 – Psalmen 10:14

-knip-

Ed Lammers | 21 november 2012 | 07:47 | 6a98a6

Kerntekst: Psalm 10:14 : Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp.

Lezen: Psalm 10: 6-14

Vertaling vanuit de grondtekst: Gij hebt het gezien, want Gij moeite en verdriet aanschouwt Gij, het leggende in Uw hand, Op U verlaat zich de zwakke voor de wees zijt Gij, Gij, een helper

Pharaphrase van het boek Psalmen door H.Veldkamp: Gij zult dat wel doen! Want Gij ziet alle moeite en alle verdriet om het op Uw tijd te vergelden. Daarom kunen Uw kinderen het ook rustig in Uw handen leggen, want Gij zijt de Helper van wezen en van allen die geen hulp hebben.

Volgens korte verklaring der Heilige schrift door Dr. Nic. H.Ridderbos: Reeds hier, zie verder vers 16-18, verheft zich het geloof tot troostvolle zekerheid, naar de schijn der dingen geoordeeld, is God blind en doof, zie vers 1 e.v. maar het is slechts schijn: Hoezeer te goddeloze zijn wandaden ook in het verborgene heeft bedreven, vers 8, en hoezeer hij ook in verband daarmee, zich inbeeldt, dat ze onbestraft zou blijven, vers 4,11, God heeft wel degelijk gezien en zal op zijn tijd ingrijpen.

Hij, Israëls koning, wordt ook hier naar voren geschoven als een God die vol ontferming en mededogen is. en ee Helper voor wie zichzelf niet kunnen helpen.

Het is God eigen een helper te zijn en als de zwakke, en zijn we dat niet allemaal op zijn tijd, Gods hulp zoekt, dan zal hij die vinden ook..

Klaas Roorda | 21 november 2012 | 09:40 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.