Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Kolossenzen 3:13

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.

-- Kolossenzen 3:13

3 reacties op de tekst van donderdag 29 november 2012 – Kolossenzen 3:13

Kerntekst: Col.3:13: Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven

Lezen:Col. 3:6-13

Vertaling vanuit de grondtekst: Verdraagt elkander en vergeeft elkander, wanneer iemand tegen iemand een grief heeft, zoals ook Christus u vergaf, zo gij ook.

Volgens korte verklaring der Heilige schrift door: Dr. J.A.C. van Leeuwen:
Verder dan het verdragen en het geduld van elkaar gaat de volgende zin: “Vergeeft elkaar”. Verdragen heeft een negatieve ondertoon, als je aangeeft af te zien van vergelding en verwijten, maar vergeven is positief, houdt het aangedane kwaad nl niet meer in gedachten.

Klaas Roorda | 29 november 2012 | 10:56 | d559f3

Vergeven, ons van ver gegeven
Verdragen is ook verduren
Verdrag is ook een verbond

Voor geschonden verbond
Is vergeven het verband

Berr | 29 november 2012 | 13:02 | 88f491

Hoe wij elkaar dienen te vergeven verteld
Jezus ons in Matth. 18 21-35.

Prettige avond en goedenacht

Wolf | 29 november 2012 | 17:24 | f3f8ea

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.