Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Kolossenzen 3:13

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.

-- Kolossenzen 3:13

Kerntekst: Col.3:13: Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven

Lezen:Col. 3:6-13

Vertaling vanuit de grondtekst: Verdraagt elkander en vergeeft elkander, wanneer iemand tegen iemand een grief heeft, zoals ook Christus u vergaf, zo gij ook.

Volgens korte verklaring der Heilige schrift door: Dr. J.A.C. van Leeuwen:
Verder dan het verdragen en het geduld van elkaar gaat de volgende zin: “Vergeeft elkaar”. Verdragen heeft een negatieve ondertoon, als je aangeeft af te zien van vergelding en verwijten, maar vergeven is positief, houdt het aangedane kwaad nl niet meer in gedachten.

Klaas Roorda | 29 november 2012 | 10:56 | d559f3

Vergeven, ons van ver gegeven
Verdragen is ook verduren
Verdrag is ook een verbond

Voor geschonden verbond
Is vergeven het verband

Berr | 29 november 2012 | 13:02 | 88f491

Hoe wij elkaar dienen te vergeven verteld
Jezus ons in Matth. 18 21-35.

Prettige avond en goedenacht

Wolf | 29 november 2012 | 17:24 | f3f8ea

Reacties gesloten