Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Korintiers 2:9

Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’

-- 1 Korintiers 2:9

Dat is zo mooi aan Gods Woord, met weinig woorden veel zeggen.

Arthur | 2 december 2012 | 09:04 | 444d00

Kerntekst: 1Cor2:9: Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.

Lezen: 1Cor2: 1-16

Vertaling vanuit de grondtekst: Maar het is zoals geschreven staat:”Wat het oog niet gezien heeft en het oor niet gehoord en in het hart van een mens niet is opgekomen, al wat God bereid heeft, voor wie Hem liefhebben.

Volgens korte verklaring der Heilige schrift door Dr.F.W.Grosheide: Oog en oor zijn de onderdelen van het lichaam, waarmee we in de eerste plaats waarnemen en opmerken en waardoor we eigenlijk tot kennis komen. Maar voor het onstaan van kennis is
ook nodig de werking van ons menselijk verstand. Nu is “het hart” in het OT meer dan eens vrijwel gelijk te stellen met wat wij verstand noemen. Als wee het zo stellen dan staat deze vergelijking goed.

Oog en oor hebben nooit waargenomen, het verstand heeft het nooit uitgedacht, al het vele en grote, dat de Goddelijke wijsheid in het werk van Christus bereidt heeft, voor hen die Hem liefhebben. Onze verhouding tot god mag die van liefde zijn, maar wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 1Joh.4:10,19

klaas roorda | 2 december 2012 | 09:06 | d559f3

Het is dus een bestemming die God
voorbereid heeft, en ons natuurlijke verstand
ver te boven gaat.

Wolf | 2 december 2012 | 21:27 | f3f8ea

Reacties gesloten