Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Hebreeen 11:1

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

-- Hebreeen 11:1

Heer,
U bent
de vaste grond
onder mijn voeten,
de zekerheid
van mijn bestaan.
Op U
is mijn vertrouwen,
welke wegen
ik ook
moet gaan.

Ik geloof,
dat U bent wie
U zegt dat U bent.
Ik geloof,
dat U kunt doen wat
U zegt dat U kunt doen.
Ik geloof,
al begrijp ik het niet.
Ik geloof,
ook als ik U
niet zie.

En ik zie uit
naar de dag
die nog komen gaat;
dat al Uw beloften
zullen zijn vervuld
en niets meer
in nevelen is
gehuld.

De dag
waarop ik
voor Uw troon
zal staan,
wachtend
op Uw woord:
‘Mijn lieve, trouwe diensknecht,
wees welkom,
je hebt het
goed gedaan.’

Heer Jezus,
dank U wel.
U hebt het onmogelijke
mogelijk gemaakt.
Ik loof en prijs
Uw Heilige Naam
en dank U
voor iedere dag,
ja, voor elk moment,
dat U tot die tijd,
over mij
waakt.

Rita Klapwijk | 7 december 2012 | 08:55 | 801819

Reacties gesloten