Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Spreuken 4:23

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

-- Spreuken 4:23

5 reacties op de tekst van woensdag 12 december 2012 – Spreuken 4:23

-knip-

Ed | 12 december 2012 | 06:46 | 6a98a6

Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij.

Spreuken 23:7

Terrence | 12 december 2012 | 08:24 | 0fca86

Spreuken 4:23 :Behoed uw hart boven al wat te bewaren is,want daaruit zijn de oorsprongen des levens. (NBG 1951)

Paraphrase der Heilige schrift door Dr. J.H. Kroeze: De spreukendichter dient zich in spreuken 4 aan als een vader en wekt zijn leerlingen, die hij zijn kinderen noemt, op te luisteren. In het eerste stuk van deze spreuken verteld hij wat zijn vader tegen hem zei. De vermaning in vers 5 houdt in de wijsheid na te jagen. In vers 14 spreekt hij over een concrete zaak nk: Zich niet te begeven op de wegen der goddelozen. “Zoals sommigen niet kunnen slapen van de honger zo kunnen de goddelozen niet slapen als ze niet eerst voordat ze goddeloosheid bedreven hebben. In vers 23 volgt een concreet wijsheids advies nl. het hart bewaren d.w.z. het innerlijke, de gezindheid (Lees ook 1Sam:16:7 en 1Kron.28:9 en Ps.7:1 en Jer. 4:4) Conclusie: Uw innerlijk besist over uw handelen.

Korte verklaring der Heilige schrift doorDr. W.H. Gispen:Kijkend naar het verband waarin dit vers 23 staat en waarin sprake is van het hart als bewaarplaats van de woorden van de wijze (vers 21) en van het vermijden van de zonde ( vers 24-27), zullen wij bij het behoeden van het hart te denken hebben aan het beschermen er van tegen de zonde.

Het hart wordt hier dus niet genoemd, omdat het het voornaamste lichaamsdeel is, maar omdat het het uitgangspunt is voor het leven: D.w.z. het denken, spreken en doen. Eerst wordt in het hart van de mens, in zijn innerlijk, de beslissing genomen. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Zie over behoeden en bewaren bij 2:8.

Men moet ook zijn mond, zijn ogen etc. bewaren tegen verderfelijke invloeden, maar het belangrijkste is het hart. “Want daaruit zijn de uitangen van het leven:. De roomse vertaling: “Omdat daar het leven tevoorschijn komt” En de vertaling van Leiden 1950: “Behoed uw hart bovenal, want daaruit ontspringt het leven.”

De eerste vertaling echter sluit het beste aan bij het Hebreeuws. : zakelijk komt wat deze woorden zeggen hierop neer: Wanneer het hart de woorden van de wijzen bewaart (vers 21), is het leven, dat doordat hart, het inzicht van dat hart bepaald wordt, goed in Gods ogen. (Ps. 19:15 / 129:23)

Omdat in het hart de beslissingen vallen, is deze vesting van de grootste betekenis, moet zij boven alles beschermd worden.

Klaas Roorda | 12 december 2012 | 08:53 | d559f3

JA! ik doe mijn best, maar moet helaas de conclusie trekken dat ik nog een hoop moet leren. Een mens bepaalt in zijn hart wat hij wil doen,maar de Here heeft het laatste woord.[Spr. 16:9]

Iemands bestemming is nooit een plaats,maar eerder een nieuwe manier van kijken naar dingen…..Henry Miller (1891-1980)

Your heart is the core of who you are.Joy,hope,passion,peace all come from your heart.God wants you to live your life from your heart. By Joyce Meyer:-)

So enjoy everything you do, do it from your heart not always easy but it is not impossible;-) YES! we can do this with love and a :-)smile though your heart is breaking:-)Love never fails my friend!!!

In Christ

JB | 12 december 2012 | 12:43 | 85ef77

leuk

hgfdghjk | 27 juni 2016 | 17:03 | 7280d9

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.