Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Johannes 4:4

U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.

-- 1 Johannes 4:4

2 reacties op de tekst van vrijdag 14 december 2012 – 1 Johannes 4:4

Kerntekst: U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.

Lezen: 1Joh.4:1-5

Pharaphrase door de Heilige schrift door Dr. E.Smilde:
In de eerste brief van Joh. valt op dat er geen kop, naam van de schrijver en afsluiting staat. Waarschijnlijk was de geadresseerde zo bekend met Joh. dat het niet nodig was dit te vermelden. Duidelijk in deze brie wordt het feit dat er invloeden van buitenaf hebben geprobeerd binnen te dringen in de gemeente, die door de gemeente zelf zijn herkend en op gereageerd. In de brief complimenteert hij de reactie en overwinning van de gemeente en waarschut hen voor het feit dat er meer aanvallen zullen komen.

De tekst zelf is een bemoediging: De strijd met het antichristendom is beslecht in het voordeel van de gemeente. Ze stonden machteloos tegenover hen. En waaraan is dit resultaat te danken? Aan henzelf? Aan het scherpe inzicht in hun vervalsing van het evangelie en aan de trouw aan de belijdenis (zie blog gisteren) . ja! En toch NEEN, het is niet voor één procent aan henzelf te danken, maar uitsluitend aan de Geest, Die in hen woont en Die meerder, sterker, machtiger is dan de geest, die in de ander werkt en hen drijft. Achter de zichtbare fronten zijn twee hogere machten bezig hun krachten te meten. de Geest van Christus en de satan. En in de overwinning op de dwaalleraren komt de onoverwinnelijkheid voort uit de Geest van de Christus die in hen woont.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr. S. Greijdanus:

De antichristelijke dwaalleraren waren onder de gemeenteleden aan wie de brief is gericht opgetreden en weerstaan en gedwongen te wijken. De overwinning hadden de gelovigen kunnen halen omdat de Geest die in hen was meer is, groter is, sterker is, heerlijker is, overtreffender is…dan die in de wereld is. De kracht van de overwinning ligt niet in de gelovigen zelf, maar omdat God in hen werkt. Door het woord Gods zijn zij sterk, zodat zij tot overwinningen komen.

Klaas Roorda | 14 december 2012 | 09:40 | d559f3

Praise the Lord!

God’s love and ours

Dear friends, let us love one another, for love comes from God,
Everyone who loves has been born of God and knows God.
Whoever does not love does not know God, because God is Love
This is how God showed His love among us: He sent His one and only Son
into the world that we might live through Him.
!Amen!
[ 1 John 4:7-9 ]

The Season is here the reason is clear:-)

He is Light
He is Love
He is Grace
Born on Christmas Eve He appeared in a body,was vindicated by the,Spirit,was seen by angels, was and is preached among nations, was believed on in the world was taken up in glory! I am free forgiven and redeemed in Christ!Amen!

JB | 14 december 2012 | 11:38 | 85ef77

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.