Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 32:8

Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.

-- Psalmen 32:8

3 reacties op de tekst van zaterdag 15 december 2012 – Psalmen 32:8

Kerntekst: Ps. 32:8: Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog

Lezen: Ps 32: 1-11

Pharaphrase door de Heilige schrift door H.Veldkamp:

?Psalm 32 is een Psalm over zonde en genade en is onder te verdelen in 3 stukken:

De rijkdom der schuldvergiffenis -vers 1-2
De weg der schuldvergiffenis – vers 3-7
De onderwijzing- vers 8-11

Uitleg vers 8: Geleerd door deze ervaring zal ik (David) u (die dit leest) een onderwijzing geven. Wat ik heb ervaren, moge u tot lering zijn en u de juiste weg wijzen, die gij gaan moet. Ik zal u een goede raad geven en mijn oog zal er nauwkeurig op toe zien of gij de weg volgt die ik u wijs.

Korte verklaring der Heilige schrift doorDr. Nic. H.Ridderbos:
?Deze psalm valt onder de boetepsalmen, hoewel het een danklied is, maar dan wel met als centrale thema de gedachte aan zonde en vergeving en de toestand waarin de “boeteling” zich voor en zich na de schuldbelijdenis bevindt. Het is heerlijk om te lezen hoe God vergeeft vanuit een vrije genade. Degene die belijdt hoeft geen beloftes te doen, een offer te brengen: Dit wordt niet direct gevraagd. Bij deze psalm komt de dichter pas tot inkeer en schuldbelijdenis als Gods hand zwaar op hem ligt. Vers. 3 en 4. Een beetje cru misschien maar soms moet een meester harde maatregelen toepassen om een dier de juiste weg te laten gaan.

Mijn conclusie: Uit dit stukje spreekt dankbaarheid, nadat hij tot inkeer en belijdenis van zijn zonden is gekomen, maar mijns inziens is hem ook heel duidelijk dat het lichamelijk ongemak terecht is geweest, ook al spreekt hij daar verder in de psalm niet echt meer over. Opvallend bij de uitleg vind ik ook de duidelijke scheidslijn tussen de rechtvaardigen en de goddelozen en het feit dat de psalmdichter hier een tij(je) goddeloos heeft geleefd en de vraag of hij dan ook goddeloos was. Na de belijdenis wordt duidelijk dat hij (weer) tot de rechtvaardigen hoort. Opvallend verder vind ik de vreugde die de dichter heeft na het belijden van de zonde…..in oprechtheid.

Klaas Roorda | 15 december 2012 | 07:23 | d559f3

Ik prijs de here met mijn hele hart!ik kan mijn blijdschap niet op! God mijn Redder,heeft aan mij gedacht.

En ik ben maar een gewone vrouw.

‘Magnificat mea Dominum’. In deze volgorde vertaald: Groot maakt(magnificat)mijn ziel de Heer. Wat is in dit lied voor Maria beslissesnd?Dat de Eeuwige naar haar heeft omgezien in haar lage staat. naar Lucas 1:48.
God die haar aankeek.Dat laatste is ddorslaggevend.God ziet naar mensen om,zo dat hoogmoedigen in verwarring gebracht.Hij is altijd goed voor menesen, die ontzag voor Hem hebben. De wreld op zijn kop. Helemaal Kerst de kribbe in plaats van een paleis. In Jezus, het Kind voor wie geen plaats was, kijk God ons aan:Hulploos kind,heilg kind,dat zo trouw zondaars mint.Amen!
The season is here~The reason is clear:-)May the true meaning of Christmas light your holidays with joy:-)and may the Holy Spirit of the Father and the Son give you grace to trust and obey!!!Believe and we shall achieve and let your light shine this Christmas!!!

Have a God weekend and a wonderful holiday season:-)Enjoy a moment with God everyday do niot get too busy and forget that He is watching us all the time:-)

In Christ

JB | 15 december 2012 | 08:18 | 85ef77

Moet gelijk denken aan de spreuk: Als je Jezus wilt volgen, laat Hem dan wel voor gaan.

Arthur | 15 december 2012 | 11:48 | f7bdb8

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.