Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 45:22

Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde; want ik ben God, er is geen ander.

-- Jesaja 45:22

4 reacties op de tekst van dinsdag 18 december 2012 – Jesaja 45:22

-knip-

Ed | 18 december 2012 | 07:04 | 6a98a6

Kerntekst : Jes.45:22: Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde; want ik ben God, er is geen ander.

Lezen: Jes. 45: 18-25

Pharaphrase der Heilige schrift door Dr.J.Schelhaas:
Een klein stukje informatie vooraf m.b.t. het boek Jesaja. Het boek is niet in te delen volgens een bepaald principe maar er is wel een duidelijk Jesaja I: Jes. 1 t.m. 39 en Jesaja II: Jes. 40 – 66. Dit tweede gedeelte vormt één groot geheel. Er is één hoofdgedachte die alles beheerst. Dit gedeelte van Jesaja kunnen we met recht een troostboek noemen.

Jes. 40: Korte samenvatting van de centrale inhoud
Jes.41-55: De ontvouwing van de centrale inhoud.
Jes. 56-65 Hierin worden toepassingen en aanvullingen toegevoegd met een indrukwekkend slot in het laatste hoofdstuk.

De tekst waar we het vandaag over hebben maakt onderdeel uit van “de ontvouwing”, waarin de rechtstrijd tussen de levende God en de afgoden wordt gewonnen door de tijdelijke en eeuwige verlossing en gericht door de komst des Heren(Jes. 41:1 – Jes. 55:13)

Jes. 45:22: Wendt u tot Mij en laat u verlossen, al gij einden der aarde (Bedoeld is hier:Heel de aarde; tot alle volken gaat dus deze oproep uit.) Zoekt het toch nergens elders, want ik ben uw God en niemand meer. Er is geen andere mogelijkheid om aan de nood, waarin gij u bevindt te ontkomen.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr.J.Ridderbos:
Nu komt het mooiste : De oproep aan de heidenen:”Wendt u tot Mij en laat u redden”, uitgaand tot : alle uiteinden der aarde: , dat is heel de mensheid van de uiterste der aarde af. Het “laat u redde” slaat terug op het boven gezegde, dat “de afgod” niet redt (vers 20) en er geen “reddende God” is dan de Here (vers 21). Men kan hier speciaal denken aan een redding uit beroeringen van de hier beschreven tijden, maar de uitdrukking is zeer algemeen en ziet wezenlijk op alle heil, dat zij in de gemeenschap met Israëls God en met Hem alleen, verkrijgen zullen, het ziet ook op de redding van zijn toorn, die zou ontbranden, indien zij de uitnodiging afsloegen.

Immer (vers 23) bij Hem staat vast, dat eenmaal alln Hem als God zullen eren en dienen. Zodat men dus slechts de keuze heeft tussen een door Hem gered zijn of door Hem verdelgd te worden. Hij zweert dit bij Zichzelf (Jes. 49:18). uit Zijn mond gaat niets onbedriegelijks (gerechtigheid), iets dat door de uitkomst zal worden bevestigd (vers 19); zoals door het volgende wordt verduidelijkt: “Een woord, dat niet terugkeert, niet teruggenomen wordt. en dit woord is nu:” Dat voor M, aan Mij alle knie zich zal buigen, aan Mij iedere tong trouw zal zweren”.

De bedoeling is dat heel de mensheid Hem als God zal eren en dienen. (Rom.14:11 en Fil. 2:10)

Hij laat tevens zien dat de afgoden krachteloos zijn.

Mijn conclusie: We kunnen vertrouwen op onze afgoden: Geld, status, onze koningin, ons sociale stelsel, New Age, ons eigen ik, ons uiterlijk, ons vermogen om andere mensen te laten doen wat we willen, onze dromen, onze sport, onze positie in de kerk, ……, maar er komt een moment dat God Zich laat zien in alle grootheid en eerlijkheid en dat iedereen Hem zal zien voor wie Hij is en dan zullen velen beschaamd staan omdat ze hebben gekozen en vertrouwd op hun afgoden, die krachteloos blijken te zijn. God doet deze oproep hier om ons te roepen om nu al te kiezen voor Hem. Dit geldt dan voor iedereen.

Klaas Roorda | 18 december 2012 | 07:20 | d559f3

Ik keerde vroeger Hem de rug toe, maar nu ben ik terug bij Hem voor altijd.

Demanet | 18 december 2012 | 07:52 | b6692c

-knip-

Ed | 19 december 2012 | 07:39 | 6a98a6

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.