Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Kolossenzen 4:2

Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

-- Kolossenzen 4:2

Kerntekst : Kol.4:2: Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

Lezen: Kol. 4:2-6

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr.J.A.C. van Leeuwen:
Paulus schreef deze brief in gevangenschap aan de gemeeente te Colosse een stad in de klein Azië onder romeins gezag. Hijzelf had niet het evangelie naar deze stad gebracht maar zijn leerling Epaphras. Er was een bericht gekomen via laatstgenoemde dat er een dwaallering bezig was de gemeente binnen te komen, waarbij het nodig was te onthouden van bepaalde spijzen en dranken om tot een bep. volheid te komen. Hierop schreef Paulus dus deze brief.

In de tekst van vandaag roept Paulus op om te volharden in gebed. Zó wanneer het gebedsleven niet verslapt, zullen ook de gelovigen ook waakzaam kunnen zijn. De bedoeling van deze woorden was niet, te waarschuwen tegen “inslapen” maar bij aanhoudend gebed is met op zijn hoede voor verzoeking en tekenen des tijden (1Cor.16:13 ; 1Thes.5:6 ; 1Pet.5:8 ; Openb.3:2). Zo zal het ook hier de bedoeling zijn: Deze waakzaamheid wordt het beste betracht door het volhardend en trouw gebedsleven. Gelijk 3:17 en Ef. 5:4 dringt ook hier de apostel er op aan dat de dankzegging daarbij niet vergeten wordt.

Aanvullingen door J.Uitman:
Ook in zijn commentaar wordt aangegeven dat aanhoudend gebed nodig is om waakzaam en alert te blijven. Hij ref. o.a. naar de Psalmen als het boek van gebed. Wel geeft hij er bij aan dat, ook in dit vers, voorbede voor de mensen die aan het front staan

Mijn conclusie:
Dit stukje bestuderende kan ik alleen maar tot de conclusie komende om in jullie midden neer te leggen dat (aanhoudend) bidden meewerkt om de dingen van de tijd te herkennen en dwaalleringen te ontmaskeren. De kennis van het Woord en de leiding van de Heilige Geest zullen hierbij het licht op ons pad zijn. Het is zo makkelijk om op te gaan in de beslommeringen van de dag terwijl Paulus hier vraagt om gebed, aanhoudend gebed. Wie ore heeft die hore.

Klaas Roorda | 20 december 2012 | 07:00 | d559f3

-cut-

Ed | 20 december 2012 | 07:03 | 6a98a6

Reacties gesloten