Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Lucas 18:26-27

Daarop zeiden zijn toehoorders: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’

-- Lucas 18:26-27

2 reacties op de tekst van zaterdag 29 december 2012 – Lucas 18:26-27

Luc.18:26-27:Daarop zeiden zijn toehoorders: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

Lezen: Lucas 18:18-30

Paraphrase van de Heilige schrift door: P.Visser : Over Lucas zelf is niet heel veel bekend, maar het is wel zeker dat hij vanuit het heidendom, tot Christus is gekomen en Grieks van geboorte is. Hij was dokter en is in die hoedanigheid van grote betekenis geweest voor de zendingsreizen van Paulus. Hij was een bekwaam schrijver , maar had de gave om dingen eenvoudig en helder te houden, dit terwijl hij als Griek geb oren is, die er vaak een literaire sierlijke stijl op na hielden. Over de geadresseerde van deze brief is weinig bekend: Theóphilus, een Griek van goede komaf, die hoewel geraakt, nog twijfelend stond tegenover een volledige acceptatatie van het evangelie.

De tekst zelf: Maar de discipelen die dit hoorden en het niet verstonden, zeiden tot Jezus: Wanneer een kameel gemakkelijker door het oog van de naald kan gaan, dan dat een rijke , in het koninkrijk Gods, wie kan er dan zalig worden? Dat is totaal onmogelijk. Hij antwoordde daarop:”Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij god. hij heeft Zijn eeuwige liefde u getoond in het geven van Zijn Zoon. Wanneer ge in Mij gelooft, dan deelt ge in die eeuwige liefde. Want niet uw geld of iets van dit aardse leven bepalen uw waarde over God. Maar of ge gebonden zijt aan de eeuwige liefde Gods in mij betoond, want Ik ben de absolute waardebepaling voor het Koninkrijk Gods.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr. S.Greijdanus:
In deze verklaring en vergelijking was de houding van de rijke man bijzonder. Hij was een man van goede inborst en gedrag en toen hij besefte hoe zeer hij vast zat aan zijn geld, werd hij niet boos of minachtend, maar zeer bedroefd en ging heen. Vanuit dit weggaan in grote bedroefdheid,vervolgt Jezus Zijn betoog, en komen we bij een stukje waarheid uit in deze wereld, waar mensen niet graag mee worden geconfronteerd en dat is hetgeen ze hier op aarde hebben verzameld aan goederen en bezittingen. Maar het gaat verder: De reactie van de mensen betreft niet alleen het hebben van vele goederen en geld, maar het diepe besef dat niemand zalig kan worden. Het ligt buiten het bereik van iedereen: Dit zalig worden!!! Van Gods kant uit echter is het wel mogelijk om mensen te behouden en te zaligen. docht dat is ook alleen mogelijk door Hem. Daarom moeten allen het zoeken bij Hem, en het ook waarderen als een werk en geschenk alleen vanuit Gods genade.

Mijn conclusie: Vanuit een preek kan ik me herinneren dat er in de grote poorten van de steden, die na een bepaald tijdstip dichtgingen, een klein deurtje zat, voor het geval dat er toch nog mensen naar binnen of buiten moesten. Dit deurtje werd ook wel het oog van de naald genoemd, maar als een kameel hier doorheen moest, betekende dit dat hij zich helemaal klein moest maken en op zijn knieën moest schuiven om onder het poortje door te komen. Dit vind ik een mooie beschrijving van wat god van ons verlangd, niet dat we moeten kruipen, maar het geestelijk besef hebben hoe klein we zijn. god zal dit poortje voor een ieder openmaken, als hij hier om vraagt. Zoals deze rijke, zich niet klein wilde maken, om binnen te komen toen dat van hem gevraagd werd, zo geldt dit ook voor ons.

Mijn gebed: Heer en Heiland, maar bovenal Liefdevolle Vader. U weet wat goed voor mij is. U weet wat ik nodig heb om in de juiste houding te komen naar U toe. Help mij te onderzoeken of ik ergens aan vast zit, en waar ik diep moet gaan, om onder het poortje door te kunnen komen. Niet vanuit een moeten, maar vanuit een besef van wie u bent. Dit bid ik om Jezus wil. Amen

Klaas Roorda | 29 december 2012 | 09:25 | d559f3

Wow, Thanks Lord! Dit had ik even nodig! U houd van ons/mij, Amen! Lots of Love, Blessings, Awakenings and Peaceful moments in 2013 for all my Brothers and Sisters In Jesus Christ.

Zephyros | 31 december 2012 | 14:55 | 9c02e6

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.