Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 46:3-4

Luister naar mij, volk van Jakob en al wat er van Israël nog over is – van de moederschoot af door mij gedragen, door mij gekoesterd vanaf de geboorte: Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.

-- Jesaja 46:3-4

Kerntekst: Jes.46:3 en 4: Luister naar mij, volk van Jakob en al wat er van Israël nog over is – van de moederschoot af door mij gedragen, door mij gekoesterd vanaf de geboorte: Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.
Lezen: Jes.46: 1-12

Paraphrase van de Heilige schrift door Dr. J.Schelhaas:
Hoor naar Mij, gij huis van Jakob! En heel gij uw overblijfsel van het huis Israël, die op Mij geladen zijt van moeders lijf aan, die door Mij gedragen zijt van de moederschoot af. Tot de ouderdom toe ben Ik ook dezelfde en tot grijsheid toe zal Ik u torsen.Ik zal voor u zorgen . u bekrachtigen, u alles geven wat nodig is. Ik zal uw leven in stand houden, u sterken en u leiden, zodat het u aan niets ontbreken zal. Ik zal u ook verlossen uit alle nood. Ik heb het gedaan en Ik zal dragen. Ik zal torsen en redden.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr.J.Ridderbos: Dit is voor de Heer aanleiding om zijn volk op te wekken naar Hem te horen. Hij noemt hen in de grondtekst:”huis”(volk)”Jakob”of “Israël”en beschrijft hen nader als het “overblijfsel”van het volk zoals het eenmaal was. Het woordje “heel”legt er dan weer de nadruk op dat deze overgeblevenen dan ook allen moeten luisteren naar het woord van hun God. Hoeveel anders is Hij dan die afgoden. Zij worden gedragen, eerst door hun vereerders, later door de lastdieren, de Heere draagt zijn volk daarentegen. zij zijn Hem “opgeladen”en door Hem gedragen, zolang ze een volk geweest zijn.

Mijn conclusie: Volgens mij laat de Heer Zich hier zien als een verantwoordelijk Vader, die aan Zijn kinderen aangeeft dat Hij voor de basisveiligheid zorgt, en heeft gedaan en zal blijven doen. Zoals een vader niet zal verloochenen en kan verloochenen dat zijn kinderen, zijn kinderen zijn en waar mogelijk zal zorgen voor hen, Zo doet de Heer dit ook. Al heeft Hij hen enige tijd losgelaten en “overgeleverd aan”, Hij blijft er voor hen.

Gebed: Vader, ik wil bidden, allereerst voor mezelf en dan voor de ander, dat we meer mogen beseffen hoe goed U bent. Dat U er bent ook al geven wij niet thuis. als U ons wilt leren en wil dat we loslaten die dingen die ons van U afhouden. Dank U Vader voor uw liefde en trouw. Amen.

Klaas Roorda | 30 december 2012 | 08:52 | d559f3

Geweldig mooie tekst met een Waarheid die staat als een huis!
Ik ben een ervaringsdeskundige :-).

Geertje | 30 december 2012 | 21:21 | b57c83

Reacties gesloten