Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 6:14

De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

-- Romeinen 6:14

Eén reactie op de tekst van maandag 31 december 2012 – Romeinen 6:14

Kerntekst: 6:14: De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade

Lezen: 6:1-14

Paraphrase van de Heilige schrift door C.Vonk: De Judaïsten waren in de tijd van Paulus de grootste tegenstanders van Hem en hem en het christendom. Hun naam treft u niet aan in de Bijbel, maar de drágers ervan keer op keer. Leest u vooral eens de brief van Paulus aan de gemeenten in Galatië. Geducht heeft Paulus daarin tegen die valse, van de zijkant binnengeslopen “broederen”gewaarschuwd. In Handelingen 15 vernamen we al van de tiranniek poging om heidenen te belasten met Joodse wetten en regels. Maar vooral in de later hoofdstukken ziet u ze wroeten en woelen. De aartsvijanden van Paulus. Ze hebben het op hun geweten dat deze trouwe knecht van God een paar kostelijke jaren van zijn dure leven in banden heeft gezucht. We horen later meer van hen !!

De tekst: Want hij is de Heer en niet de zonde. zij zal u niet veroveren en bezetten. Want gij zijt Christenen en staat onder het commando van geen Wet meer- zij heeft niet het recht meer om ons gevangen te nemen – maar van de genade die ons heeft vrijgemaakt.
Korte verklaring der Heilige schrift door Dr.J.A.C. van Leeuwen:Deze vermaning wordt aangedrongen, niet in de vorm van een nieuwe vermning maar van een belofte:”De zonden zal geen meester meer over u zijn.”

De kracht en betekenis van deze verzekering, die een belofte inhoudt is duidelijk.

De gelovige ziet de strijd, ervaart de macht van de zonde, maakt in de werkelijkheid van zijn bestaan met het conflict: In het geloof grijpt hij de werkelijkheid aan, die in Christus is, de gestorvene en de verrezene.

Enerzijds ervaart hij, dat de zonde nog macht heeft in zijn bestaan, anderzijds is daar de Christus, de gemeenschap aan wiens dood en leven hem in de doop is betuigd en bezegeld. En in het geloof verstaat hij die gelofte: de zonde zal over u geen meester worden.

“Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade”. Waren zij onder de wet, zij zouden onder de heerschappij van de zonde zijn, want “de kracht der zonde is de wet”(1Cor.15:56) . Maar nu zij onder de genade zijn, zijn zij onder de wet uit, in haar tot zonde prikkelend en haar veroordelend vermogen. Daarom mogen ze zich ontslagen weten van de zonde en haar heerschappij.

Mijn conclusie: Voor mij is het weten dat ik onder de genade ben, het mooiste geschenk dat God mij heeft gegeven, en ook al zullen we vele aanklagers in ons leven tegenkomen, die ons terug willen brengen in het spoor van de wet, het verlossende offer van Christus is het bewijs dat de genade bestaat en niets eisend is.

Gebed: Heer, neem mijn broeders en zusters bij de hand en leidt en houdt hen op de weg van genade. Dat ze die vrijheid mogen gebruiken om onder leiding van uw H.G. andere mensen tot die vrijheid mogen leiden en zelf mogen bidden dat bij anderen die banden gebroken mogen worden, die hen vasthoudt aan de wet.

Klaas Roorda | 31 december 2012 | 09:40 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.