Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jeremia 15:16

Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o HEER, God van de hemelse machten.

-- Jeremia 15:16

5 reacties op de tekst van woensdag 02 januari 2013 – Jeremia 15:16

-knip-

Ed | 2 januari 2013 | 07:14 | 6a98a6

Kerntekst: Jer. 15:16: Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o HEER, God van de hemelse machten.

Lezen: Jer.hoofdstuk 14 en 15.

Paraphrase van de Heilige schrift door Dr. A. de bondt:
Jeremia werd door God geroepen om het vol te prediken dat de Here zal komen met Zijn oordeel, als het zich niet bekeert.Onder zijn eerste optreden leeft het volk in de gruwelen van afgoderij en zedenbederf, die door de goddeloze koningen in Juda zijn ingevoerd en die vooral onder Manasse een hoogtepunt bereiken. Manasse had zich echter wel bekeerd.

Als Manasse sterft zal Jeremia een jaar of 10 zijn geweest. In het jaar 641 voor Chr. Na Manasse bestijgt de goddeloze koning Amon de troon, die maar twee jaar regeert, doch die het volk opnieuw tot de liederlijkste zonden.

De bekering van Manasse had een korte rustpauze gebracht. Nu herleefde het heidendom onder Juda. De jonge Josia, die zijn vader Amon opvolgt, is een kind van acht jaar. Gedurende de eerste jaren van zijn regering blijf het volk leven in de zondedienst van het donkere heidendom. In die periode treedt Jeremia op om het volk te wijzen op het gruwelijke verval.

Hij hamert voortdurend op hetzelfde aambeeld. Er moet bekering komen, anders…zal de vijand uit het noorden komen en alles verwoesten. Hiermee bedoeld Jeremia op de Babyloniërs.

We vervolgen later met de roeping van Jeremia

De tekst zelf: Ik sta toch in uw dienst. Gij hebt mij geroepen. Gij hebt verklaard, dat ik Uw heiligdom ben; dat ik Uw werk dienen moet. Nu Here; ik heb dit met grote gewilligheid gedaan. Ik heb Uw woorden tot de mijne gemaakt en ervan genoten. Ik heb Uw heiligheid, de heiligheid van Uw toorn verstaan en Uw woorden kwamen uit mijn mond. en ik stond daar voor Uw volk: Zo zegt de Here, de God der legerscharen.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr. G.Ch. Aalders: Als we de verzen ervoor lezen en dan verder gaan met vers 16 dan merken we hoe het gevoelsleven van Jeremia in dit stuk op en neer gaat. In vers 16 verheft zich zijn ziel zich nog meer ten opzicht van het vers daarvoor als hij uitroept dat Gods woorden hem tot spijze waren. Nadat Jeremia had opgekeken tegen het ambt van profeet, heeft hij in Gods kracht de hem opgedragen taak vervult met blijdschap. Hij was de knecht van de Heer. Hij was Zijn eigendom.

Hierna vervalt hij weer tijdelijk in een verzuchten en zakt zijn gevoelsleven weer even weg.

Mijn conclusie: Is het niet logisch dat de “mannen”van het geloof. Vroeger, nu en in de toekomst hebben ons nodig om voor te bidden. Het zijn juist zij tegen wie de pijlen van de boze vaak gekeerd zijn. Ikzelf bidt veel te weinig voor mijn voorganger en ik weet dat hij vaak aangevallen wordt in zijn gevoel. als ik dit schrijf voel ik me schuldig, want de woorden van de profeet Jeremia, kunnen een klacht zijn van iedere voorganger of christen met een bediening in het koninkrijk van God.

Mijn gebed.: Wilt U Azad zegenen in zijn gedachten. Wilt U zijn gedachten behoeden en wilt u hem voeden, zoals u dat met Jeremia heeft gedaan. wilt u het voedsel laten zijn tot versterking van zijn ziel en boodschap. Ik bid hier speciaal voor Azad maar ik bid hierbij ook voor een ieder die een speciale bediening heeft.

Klaas Roorda | 2 januari 2013 | 10:03 | d559f3

Me and my
beloved ones wishing you all a wonderful 2013:-)

May you experience Heaven’s blessing as you celebrate the coming of Christ our Saviour!

De vrede van God die ons menselijk besef to boven gaat!!!

Love in Christ

JB | 2 januari 2013 | 17:23 | 85ef77

Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o HEER, God van de hemelse machten. — Jeremia 15:16

Uw woorden =de bijbel.
voedsel= U/je kunt de woorden van God voelen in je buik.
het raakt je.
We kunnen allemaal blij zijn:Want we kunnen allemaal
door Jezus’offer voor ons aan te nemen,blij zijn.

zoals een lied zingt:Liefde was het onuitputtelijk.
Liefde en vrede eindeloos groot.
Jesaja had toen al die vreugde, wat moet hij dan als hij Jezus offer zou zien?.
gelukkig 2013 !

schilstra | 2 januari 2013 | 20:12 | c14db0

Verder kijken dan waar je oog op rust, wanneer ik de bijbel willekeurig openslaat, en lezen en begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Dat geeft mij de vreugde, dat is mij voedsel. En laat mij verlangen naar meer. In het begin begreep ik het niet, maar nu begrijp ik het beter. Niet alles, maar dat is omdat ik groeiende ben.

Een vreugdevol, krachtig en liefdevol 2013.

Edwin | 3 januari 2013 | 06:09 | 76e3f9

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.