Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Openbaring 22:17

De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.

-- Openbaring 22:17

3 reacties op de tekst van vrijdag 04 januari 2013 – Openbaring 22:17

Kerntekst: Openbaring 22:17: De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft

Lezen: Openbaring 22: 6-21

Paraphrase van de Heilige schrift door J. van Dijk:
Jullie zijn gewend een inleiding te krijgen het schrijven van een toelichting op het dagelijks woord. ik heb er voor gekozen dit vandaag niet te doen, omdat ik met een korte inleiding de tekst van vandaag te kort zou doen, daar het een tekst uit het laatste hoofdstuk van Openbaring is en er zo ongelofelijk veel aan vooraf is gegaan, dat ik een inleiding omtrent de inhoud voor nu even laat en me concentreer op de tekst zelf.

En de Geest , Die het hart der bruid van Christus vervuld heeft met liefde tot haar Koning, en de bruid, wiens hart nu vol heimwee is naar haar Heer, roepen verlangend: “Kom!” En die de boodschap van Zijn komst hoort, stemt van harte met haar bede in, en roepe ook biddend :”Kom!”

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr.S.Greijdanus: Heeft de Here beloofd, snel te zullen komen (vers 7 en 12) , als antwoord op die belofte roepen de Geest en de bruid, de Heilige Geest en de gemeente van de Heer als geheel (19:7; 21:2,9) om die komst van de Heer:”Kom!”

De Heilige Geest wordt eerst genoemd, omdat Hij de gemeente tot dit roepen brengt (Joh.6:63) Hij paart zijn smeking met die van de gemeente. (Rom.8:26) Dat roepen van de Geest en de bruid geeft uiting aan de hartelijke begeerte, of de Here wil komen en dringt Hem, Zijn komst niet te vertragen. een ieder, die het hoort, tot wie het Evangelie van de Heer, en de heilsboodschap van Zijn komst doordringt, moet dat evangelie gelovig aannnemen en als openbaring daarvan van harte instemmen met deze bede van Geest en bruid, en ook biddend roepen: “Kom”.

En al wie dorst heeft, hartelijke begeerte naar het heil van de Heer en Zijn gemeenschap, die moet komen, vrij en zonder vrees, en niet achterwege blijven. en al wie wil, neme water des levens om niet (21:6 ; Jes.55:1) Nadruk valt op het om niet. Het is de genadeuitnodiging van het Evangelie, die hier nog eens duidelijk weerklinkt. Van water van leven wordt gesproken, zonder dat lidwoorden worden gebruikt om de heerlijke hoedanigheid van dit levenswater sterker te doen uitkomen.

Mijn conclusie:
Dit lezende kan ik iets anders als te denken dat de Bruidegom er naar verlangd om Zijn bruid tot zich te nemen, maar enkel nog wacht om zo veel mogelijk mensen hier niet alleen getuige van te laten zijn, maar ook daadwerkelijk deel te zijn van de bruiloft. Het proeven van de liefde van Bruidegom voor Zijn bruid, is als een constante uitstoting van Zijn liefde voor haar. Het ultieme gebaar van die liefde heeft Hij laten zien door Zijn bruid alles te geven wat Hij kon, nl zijn leven.

Ik moet nu denken aan een film, waarbij de held dreigt om te komen en dan uit de rook na de ontploffing opnieuw in beeld komt van de camera en, of je het wil of niet, een zucht van verlichting slaakt dat hij niet dood is. Zo, heeft Hij ooit Zijn leven gegeven en heeft Hij het plaatje compleet gemaakt voor Zijn bruid.

Als je dit leest, en nog twijfels hebt, bidt dan samen met mij tot Hem die je uitnodigt een deel van Zijn bruid te zijn.

Mijn gebed:

Here, dank u dat U zoveel van ons houdt. Dank U dat U de overwinning hebt behaald en ons vrij hebt gekocht. Ik verlang er naar om eens bij U te zijn, zonder de lasten van deze aarde. Echter U wilt dat Uw bruid zich nog vermeerdert en dat de zaal voller en voller wordt. Help ons en leidt ons op Uw weg anderen het evangelie te brengen . Amen

Klaas Roorda | 4 januari 2013 | 08:15 | d559f3

Hoi Klaas

Je schrijft de volgende zin in je gebed,

Echter U wilt dat Uw bruid zich nog vermeerdert en dat de zaal voller en voller wordt.
Graag had ik geweten wat je hiermee bedoeld.

Gods zegen toegewenst

Wolf | 4 januari 2013 | 12:23 | f3f8ea

-knip-

Ed | 5 januari 2013 | 08:32 | 6a98a6

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.