Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Spreuken 10:17

Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven, wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.

-- Spreuken 10:17

Eén reactie op de tekst van zaterdag 05 januari 2013 – Spreuken 10:17

Kerntekst: Spreuken 10:17: Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven, wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.

Lezen: Spreuken 10:17-21

Paraphrase van de Heilige schrift door Dr. J.H. Kroeze:

DE WIJZE IS ANDEREN TOT NUT.

DE DWAZE IS ANDEREN TOT SCHADE.

Wie naar vermaning luistert is een weg ten leven voor anderen, maar wie de tucht verwerpt doet ook anderen dwalen.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr. W.H. van Gispen: Vers 27-21 bewegen zich op het terrein van het negende gebod. (Gij zult geen vals getuigenis spreken van uw naaste). Als we de tekst van vers 17 in het Zuid-Afrikaans omzetten komen we dichter bij het Hebreeuws dan de Nederlandse vertaling:”Hij wat die tug in agt neem, is op pad na die lewe; maar hij wat die teregwijsing veronagsaam, raak verdwaald”.

1) “De tucht” vgl.1:2

2) “Wie bewaart” letterlijk “de bewarende van”; “bewaren” is hier:”in acht nemen”; “er op letten”, vgl. 8:34, waar het vertaald werd door “acht geven op”. Men kan hier ook denken aan het houden van een weg vgl. 8:32. Welnu wie de tucht, de terechtwijzing, het ontvangen onderwijs, de lessen, bij de opvoeding gegeven door ouden en wijzen, bewaart is zelf

3) “een pad ten leven“. Vgl.over deze uitdrukking: 2:19; 5:6 en zie ook 6:23. Wie de tucht bewaart, vormt wel een tegenstelling met de in die vss bedoelde verleidster, de vreemde vrouw. Hij vormt door zijn optreden en pad, dat leidt naar het ware leven.

4) Maar wie “de terechtwijzing verlaat” Bij verlaten kunnen we denken aan het verlaten van een weg. Vgl.2:13 //Letterlijk staat er : “Maar de (de) terechtwijzing verlatende.

5) “Doet dwalen” de vertaling “dwaalt” is wel mogelijk, maar “doet”dwalen (nl. anderen op wie hij invloed heeft, en die naar hem luisteren) past beter in het verband: Zó vormt het tweede gedeelte van dit vers een tegenstelling met het eerste gedeelte.

Mijn conclusie:
Persoonlijk ervaar ik dit als een, in ieder leven, realistisch iets. De inhoud van onze opvoeding, school en mogelijk de kerk die we aan alle kanten te horen krijgen en hetgeen we persoonlijk via onze familie, vrienden, collega’s enz te horen krijgen. Het besef dat we een H.G. hebben die ons probeert te overtuigen van de waarheid, en ons vlees, ons eigen ik en de verleidende geesten, die ons proberen weg te trekken van wat juist is.

Daarbij onze keuzes in het leven die dan weer doorwerken naar onze eigen omgeving: opvoeding, contacten met familie en vrienden etc. Als men je vertrouwd en je deelt wijsheden die juist zijn en waarheidsgetrouw, dan neemt men dit te goeder trouw mee, maar als we slechte raad geven en men vertrouwt ons neemt men dit ook mee.

Mijn gebed: Lieve Heer, hoe wijs we ook mogen zijn in eigen ogen, U bent degene die het Woord kan uitzaaien in ons leven. Wilt U, om te beginnen mij overtuigen van de waarheid en proberen hierin te wandelen. Ik heb er uw hulp in nodig. wilt u de boodschap die ik heb geprobeerd te verklaren verder uitwerken in mijn broeders en zusters zodat zij het weer kunnen gebruiken om de wijsheden van U door te geven aan hun omgeving. Geef mij en hun kracht en wijsheid om dit goed te doen. Amen.

Klaas Roorda | 5 januari 2013 | 11:01 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.