Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 59:18

Mijn sterkte, voor u wil ik zingen, mijn burcht is God, de God die mij trouw blijft.

-- Psalmen 59:18

3 reacties op de tekst van dinsdag 08 januari 2013 – Psalmen 59:18

Kerntekst: Ps.59:18:Mijn sterkte, voor u wil ik zingen, mijn burcht is God, de God die mij trouw blijft.

Lezen:

Paraphrase van de Heilige schrift door H.Veldkamp:
Mijn sterkte, U wil ik lof zingen. Want God is mijn burcht. In mijn nood moge de goedertierenheid mijns Gods mij tegemoet komen.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr. Nic. h. Ridderbos: In dit klaaglied van een enkeling wijzen dingen er op dat de bidder niet een privaat persoon is, niet een willekeurige Israëliet. Verder wordt het duidelijk dat de vijanden de dichter naar het leven staan en in dit proces gebruik maken van valse aanklachten. Tevens zou het kunnen zijn dat we hier te maken hebben met een psalm van David, hoewel dit niet te bewijzen valt.Hoewel velen toch wel hier aan denken. en dan wel in relatie tot een situatie t.a.v. Saul die hem opgesloten hield en één van de vrouwen van Saul hem helpt ontsnappen. Een andere theorie echter neemt aan dat we hier te maken hebben met een omgewerkte psalm van David die te maken heeft met de dreiging van een progrom tegen Joden, die in de lucht hing,

Bijzonder aan deze psalm is het feit dat de gang van de bede: De klacht, de uitingen van zekerheid der verhoring en de gelofte van een danklied twee maal worden afgelegd. Vers 2-11 en 12-18.

De psalm kan worden gezien als een avondgebed, waarbij de dichter belooft om, wanneer hij door de nacht heen komt, de volgende morgen een danklied zal zingen. Deze psalm wordt met regelmaat gebruikt op Goede Vrijdag, omdat volgens de verschillende kerkvaders in deze psalm een vervulling te vinden is in de vernedering en verhoging van Christus, in zijn onschuldig lijden, zijn opgesloten in het graf, zoals David door de knechten van Saul opgesloten werd in zijn huis, zijn opstanding op de morgen van de derde dag.

Verklaring van de tekst zelf: De woorden:“Mijn sterkte” Hiermee wordt waarschijnlijk bedoeld sterkte of kracht: Het is echter ook mogelijk dat (tevens) vesting, sterkte wordt bedoeld. Bijv. als : Toevluchtsoord.

Mijn conclusie: Als je de hele Psalm leest, spreekt hier iemand die in grote angst verkeerd, maar ook God (persoonlijk) kent en weet waartoe God in staat is. Toch blijft er, net als soms bij mij in moeilijke situaties, een stuk ongeloof en het zien op de situatie en niet op de almacht van God. Eerlijk gezegd, denk ik wel dat een aantal onder ons wel eens in zo’n situatie gezeten hebben, waarbij we echt bang waren voor wat er komen ging: Een ziekte van een kind, een dreigend ontslag, een dreigende situatie waarbij mogelijk geweld gebruikt zou kunnen worden, geldnood. Wat ik wel bijzonder vind aan deze psalm is het feit dat de dichter durft te zeggen dat er geen overtreding bij hem is (vers 4).

Gebed: Heer vergeef me mijn zonden en reinig mij door het kostbare bloed. Op het moment dat ik dit gebed uitspreek, zit ik ook inderdaad in een moeilijke situatie en in dit gebed wil ik het van U verwachten. Tevens bid ik voor een ieder die in een situatie zit, zoals de dichter in psal 59. Zegen die persoon en geef hem de zekerheid dat U bij de situatie bent en Heer over die situatie bent.

Klaas Roorda | 8 januari 2013 | 06:53 | d559f3

4 weken geleden ben ik ontslagen.
God heeft mij in deze situatie volkome rust gegeven en kracht om te doen wat ik moest doen.
en God heeft verhoord…morgen begin ik bij mijn nieuwe baan!!!
God is zo goed: verwacht het van Hem.
Hoe je weg ook gaat lopen, God heeft de touwtjes in Zijn hand en zal je erdoorheen helpen!

Harm | 8 januari 2013 | 08:37 | 83d974

Prijs de Here o mijn ziel:-)
Hij is een goede God
Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig:-)

Harm van harte gefeliciteerd!!!met jou nieuwe baan:-)Leuk!!!
Gods zegen en veel plezier toegewenst!!!

In Christ
Have a God day

JB | 8 januari 2013 | 13:31 | 85ef77

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.