Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 7:6

We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.

-- Romeinen 7:6

9 reacties op de tekst van donderdag 10 januari 2013 – Romeinen 7:6

Kerntekst: Rom.7:6: We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.

Lezen: Rom. 7:1-7

Paraphrase van de Heilige schrift door C.Vonk: De Romeinenbrief zou men in 7 delen kunnen verdelen:
I Rom. 1:1-1:17: Waarom ik naar Rome verlang? Om ook in het westen te prediken. Het evangelie van louter genade en dus van geloven alleen.
II Rom. 1:18-3:31 Het evangelie van louter genade en van alleen maar geloven – iets anders zou de verdoemelijke mens immers ook niet baten
III Rom. 4:1-5:21 Het evangelie van louter genade en alleen maar geloven – van iets anders lezen we trouwens ook niet in de geschriften
IV Rom. 6:1- 8:39 Het evangelie van louter genade en alleen maar geloven -maakt deze leer soms goddelozen mensen.
V Rom. 9:1 -11:36 Het evangelie van louter genade en alleen maar geloven -ach, mijn volk, waarom verwerpt gij het En dat tegen beter weten in. Maar God is wijs.
VI Rom. 12:1 – 15:13 Het evangelie van louter genade en alleen maar geloven – Dus zijn we ook verplicht de Christus in alles te dienen.
VII Rom. 15:14-16:27 Dit schrijven heeft bedoeld mijn weg naar Rome te effenen, om met uw hulp de heidenprediking nu voort te zetten in het westen.

De tekst zelf: Thans zijn we te vergelijken bij die vrouw. Wij zijn ook vrij, vrij van de eis der Wet als verdoemende Wet, dank zij de dood. Dankzij de dood van Christus. Hij heeft ons vrijgemaakt van de banden, waaronder de Wet ons eens gevangen hield, en terecht omdat wij zondaars waren.

Zodat ik het verschil tussen voorheen en nu zeer kort kan weergeven, nl met twee woorden: Met de woorden Wet en Geest. Stond eens ons leven in het teken van gebondenheid onder de uitdrukkelijke eis der Wet, die ons, en terecht, verdoemde, nu leeft Christus in ons door Zijn Geest, zodat we niet meer de zonden dienen en de Wet ons dus niet meer in te rekenen heeft. dat is het verschil tussen vroeger en nu.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr. J.A.C. van Leeuwen en Dr, D.Jacobs: Het vorige leven heet:”Een zijn in het vlees oftewel het leven in de zondige, onwedergeboren natuur ( vers. 18, 8:12 enz.) In deze toestand was het een vrucht dragen voor de dood, want wat in het vlees huist en sluimert, werd geprikkeld tot actie door de wet: Zo werkten de zondige hartstochten in onze leden.

Daar tegenover nu staat het heden: Wij zijn los gekomen van de wet. De zekerheid hiervan ligt in de doop en zijn betekenis. (6:3vv) Dit doet Paulus zeggen, dat zij zijn “afgestorven van datgene, waarin zijn gevangen werden gehouden”. Daardoor is een nieuw dienen mogelijk geworden, dat nog eenmaal tegenover het oude wordt gesteld, als een dienen op nieuwe wijze door de Geest, tegenover de oude wijze, waarbij ze geknecht waren onder de letter.

Deze tegenstelling , die hier slechts wordt aangeduid, wordt in haar betekenis verder uitgewerkt 2Cor. 3:6vv, waar sprake is van de letter, die doodt, tegenover de Geest die levend maakt. De letter der wet is dodelijk, zij staat buiten en tegenover de mens, zij beveelt, dreigt en zegt het oordeel aan. Zij drijft hem voort. In het steeds duidelijker besef, dat hij aan de eis niet kan voldoen en aan haar gericht niet kan ontkomen.

De Geest is het nieuwe:: Brengt de levensvernieuwing. Omdat Hij deel geeft en bindt aan Christus. in Hem is de letter der wet levende en levenskracht geworden., heeft de wet gestalte gekregen.

En de Geest, die het uit zijn volheid neemt, schrijft God wet in de harten van de kinderen, zodat zijn niet meer tegenover hen staat als hinderlijk en beangstigend, maar zij haar bijvallen en begeren naar Gods geboden te leven.

Dat is het dienen op nieuwe wijze , door de Geest, dat Paulus hier op het oog heeft.

Mijn conclusie: Geen makkelijk stuk om te begrijpen,vind ik zelf dan, maar wel een stukje bewustwording van het omdraaien van de wet als last naar een vreugde voor de wet. Je kunt iets wat op je drukt niet “vrijwillig”dienen, maar wel als je weet dat de last hiervan is weggenomen en de Geest het goede van de wet laat zien, niet als woorden alleen maar als iets goeds.

Gebed: Help ons om U te dienen, los van het gewicht van de Wet, maar vanuit de vrijheid die is ontstaan doordat Jezus de Wet heeft vervuld en we in vrijheid mogen leven, ook voor wat de wet betreft.

Klaas Roorda | 10 januari 2013 | 07:34 | d559f3

-knip-

Ed | 10 januari 2013 | 08:04 | 6a98a6

Lees ook de reacties van gisteren.

Didi | 10 januari 2013 | 13:11 | 7df5d4

Sorry Klaas, hij is weer erg lang.
Ik weet niet of ik het nog ga lezen, want dat vergt wel wat tijd.

Didi | 10 januari 2013 | 13:14 | 7df5d4

Ik heb het gelezen en vind het heel lastig te bevatten.
Ik snap er niet zoveel van. Voor mij is de wet geen last, soms lastig omdat ik hem weer eens overtreden heb. (haha )
De liefde,trouw en vreugde en zoveel meer van onze Heer maken mij gelukkig.
Het gebed was fijn.

Didi | 10 januari 2013 | 15:33 | 7df5d4

Als ik het oude verbond(testament) lees dan lees ik dat alleen Israël de wet heeft gehad en heeft gekend, en als ik verder lees dan lees ik, o.a. in de brieven van jeremia dat Israël de wet had overtreden. Nergens lees ik dat de heidenvolken een wet hebben overtreden. Want je hebt pas vergeving nodig als je hebt gezondigd, en je zondigt pas als je Gods geboden overtreedt, en in de Bijbel is er alleen sprake van Israël die Gods geboden heeft overtreden, en we moeten ons toch dicht bij het Woord houden er niks aan toevoegen, geen eigen uitlegging enzo.

sjouke120 | 10 januari 2013 | 15:54 | 6bc37e

Didi,bedankt voor je duidelijke reactie. En je “down to earth” opmerking over de wet. Ook ik vind de wet tot last, maar wel lastig als ik het overtreed. Maar als ik Romeinen 4 vers 1 tot 22 lees in mijn jongerenbijbel en ook Romeinen 14 vers 1 t/m 23 lees, worden me een aantal dingen duidelijk. Daarbij had Paulus ook in 1 van zijn pleidooien aan de andere Apostelen gezegd, als het al moeilijk was voor de Joden de wet volledig te volgen hoeveel meer kunnen we dat van de heidenen verlangen. Ontucht en het eten van onrein vlees waren samen met wat ik in de bovengenoemde stukken van Romeinen heb gelezen, zijn naar mijn bescheiden mening wel het minste wat wij als mens kunnen volhouden en daarin volharden in ons geloof in onze verlosser. Fijn weekend allen.

Edwin | 11 januari 2013 | 06:01 | 3996a4

Sorry ik bedoelde..de wet niet tot last.

Edwin | 11 januari 2013 | 06:02 | 3996a4

-knip-

Ed | 11 januari 2013 | 07:40 | 6a98a6

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.