Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 48:12-13

Luister naar mij, Jakob – Israël, door mij geroepen. Ik ben het! Ik ben de eerste, ik ben de laatste! Eigenhandig heb ik de aarde gegrondvest, met mijn rechterhand de hemel ontvouwd; wanneer ik de sterren roep, treden ze aan.

-- Jesaja 48:12-13

3 reacties op de tekst van vrijdag 11 januari 2013 – Jesaja 48:12-13

Kerntekst: Jes.48:12-13: Luister naar mij, Jakob – Israël, door mij geroepen. Ik ben het! Ik ben de eerste, ik ben de laatste! Eigenhandig heb ik de aarde gegrondvest, met mijn rechterhand de hemel ontvouwd; wanneer ik de sterren roep, treden ze aan.

Lezen: Jes.48:12-19

Paraphrase van de Heilige schrift door Dr. J.Schelhaas:
Hoor naar Mij, Jakob en Israël, mijn geroepene. Ik ben en blijf dezelfde, de enige en waarachtige God. Ik ben de eerste, ook ben Ik de laatste. Aan mij dankt al het geschapene zijn oorsprong. Ik ben ook het doel van al wat bestaat. Ik besta alleen van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Ik ben het begin en het einde. Ook heeft Mijn hand de aarde gegraondvest en mijn rechterhand de hemelen uitgebreid. Roep Ik hen in mijn almacht, dan staan zij daar door mijn kracht tezamen.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr.J.Ridderbos:
Israëls verlossing door Cyrus, die reeds in het vorige stuk in het middelpunt stond, blijft dat doen en wordt thans ook duidelijk genoemd.

De profetie maakt in zekere zin een nieuw begin door herhaling van de oproep te horen. De Here noemt Israël : “Mijn geroepene” (41:9) Een dan wordt Israël weer allereerst bepaald bij de grootheid van de Here, opdat het de daarna volgende aankondiging aangaande Cyrus geloven mag. “Ik ben het” d.i. God. “Degene die alles werkt “(44:24; 45:6vv) Het volgende omschrijft dit nader: “Hij is de De Eerste en ook de Laatste”De eeuwige God”(41:4)

“En hij is”vers 13 – de Schepper van hemelen en aarde”(40:12 vv) Hij “roept ze en daar staan ze tezamen”. zo deed hij ook bij de schepping. Psalm 33:9, maar – en daaraan is hier het allermeest te denken – zo doet Hij nog in het werk der onderhouding (40:26)

Mijn conclusie: Beide commentaren zouden binnen een bedrijf waar het langere tijd slecht is gegaan en waar mensen gewend zijn geraakt aan lange tijd van twijfel, onzekerheid, onderwerping aan hetgeen er gebeurd, niet misstaan als speech van de Executive Director. Hij spreekt de personeelsleden toe vanuit de positie van algeheel directeuren verzekert hun van zijn steun en noemt allerlei zaken die het bedrijf wereldwijd reeds heeft laten zien.

Natuurlijk valt ook zo’n vergelijking totaal in het niet bij onze Almchtige God, maar toch kan een speech van zo’n man ons oppeppen en weer geloof geven. Hij is tastbaar en zichtbaar en krachtig hoorbaar. Onze God spreekt tot ons door Zijn Woord en via de Heilige Geest. Dit geldt in allereerste zin voor mezelf. Luister ik echt naar Hem, of lees ik slechts de woorden, en laat ik de HG deze niet verder uitwerken in mij. De beloften die God doet zijn krachtig en kunnen ons hoop geven zelfs in moeilijke omstandigheden. Vanuit Zijn almacht kan Hij er voor zorgen dat we zo een groot bedrag op onze rekening hebben staan, of dat onze vijanden er niet meer zijn, of dat mensen voor wie we al jaren bidden en die ons tegenwerken, geraakt zullen worden. Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar of deze weg de juiste is, weet alleen Hij. In het stuk hierboven heeft God bepaald wat er gaat gebeuren en Hij roept Zijn volk op tot geloof en door zijn profeet Jesaja laat Hij zien wie hij was, is en zijn zal.

Gebed: Allereerst wil ik u danken voor Uw geduld en genade Heer. Ikzelf erken keer op keer dat ik een zondaar ben, mijn eigen weg bewandel, verkeerde beslissingen neem en zelf invulling wil geven aan hoe de oplossing moet komen. Daarbij ga ik U keer op keer voorbij, terwijl U zulke mooie beloftes geeft in deze teksten. Vergeef me Heer en leidt me op Uw weg, koste wat kost. Geef de broeder en zuster die het nodig hebben, door deze tekst hoop en geloof. Geprezen zij Uw wonderbare naam. Amen

Klaas Roorda | 11 januari 2013 | 06:55 | d559f3

-knip-

Ed | 11 januari 2013 | 11:40 | 6a98a6

Goeiemorgen Ed. Bedankt voor jou uitleg, ik denk dat je Psalmen 102:26 bedoelde. Fijn weekend allemaal!

Edwin | 12 januari 2013 | 05:14 | 3996a4

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.