Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Korintiers 8:6

Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.

-- 1 Korintiers 8:6

2 reacties op de tekst van zondag 13 januari 2013 – 1 Korintiers 8:6

Kerntekst: 1 Korintiers 8:6: Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.

Lezen: 1 Korinthiërs 8:1-13.

Paraphrase van de Heilige schrift door C.Vonk :
Natuurlijk ben ik het met u een, danneer gij zegt:”Wij weten toch immers veel te goed, dat er in de hele wereld eigenlijk geen afgoden bestáán, en dat er geen God is dan Één; En dat de heidenen wel de godennaam geven aan zon en maan in de hemel en aan de schepselen hier op aarde, ja , dat er bepaald velen zijn, die de naam van god en Heer dragen, bijv. koningen en keizers, maar dat wij tot beter inzicht gekomen zijn, en thans weten dat er maar één God is, nl. onze Vader, aan wie alles juist z’n bestaan te danken heeft en Die ons geroepen heeft tot Zijn dienst en dat er maar één Heer is, nl Jezus Christus, aan wie wijalles te danken hebbe, dat we heden christenen zijn.

Korte verklaring der Heilige schrift door: Dr. F.W. Grosheide: Op het eerste gezicht lijkt de inhoud van de eerste Korinthebrief van een verbijsterende verscheidenheid. Allerlei grotere en kleinere vraagstukken worden door de apostel aan de orde gesteld. Twisten, ware en vermeende wijsheid, onkuisheid, recht zoeken, eten van afgodenvlees, misbruiken van het avondmaal, geestelijke gaven. liefde, loochening van de opstanding des vlezes, volgen op elkaar, zonder dat ze nauw met elkaar in verband staan, en daartussen komen nog minder belangrijke punten aan de orde. Toch is er bij nadere bestudering wel enige lijn te ontdekken. Met als kern: Hoe moet een gemeente, bestaande uit Christenen, die voor het merendeel uit heidenen bestaat, en dit pad zuiver weet te houden.

Want die goden zijn geen goden voor ons. Christenen, zo gaan ze verder: Wij hebben maar één God, die we Vader mogen noemen en één Heer, te weten Jezus Christus. De Grieken onderscheiden goden en heren. Goden zijn de voornameren, die in de eerste plaats verering waardig zijn. Heren zijn lageren, de tussenwezens, de helden of halfgoden, veelal kinderen van een god of godin en een sterfelijk mens. Het heidendom kent vele goden. Goed, zeggen de Korinthiërs , wij vereren slechts één God, de Vader. zo hebben we ook slechts één Heer, namelijk Jezus Christus. En nu is die ene God en die ene Middelaar de absolute. Alle dingen, die bestaan, in de ruimste zin des woords, vinden hun oorsprong in God en zijn uit Hem. Maar alles is ook geschapen, opdat het de lof des Heren verkondigen zou en wij Christenen hebben die roeping bewust op te volgen. Zo zijn alle dingen door Christus, vgl. Joh.1:3 / Heb. 1:3 Hij heeft er het karakter aan gegeven. En wij Christenen zijn, wat we zijn, door Zijn verlossende genade.

Mijn conclusie: Ik wil er één aspect uitpakken. Wij mensen hebben van nature de drang om te vereren of we willen op de plaats zitten om vereerd te worden. In het beeld van de tekst, maakt satan gebruik van deze natuurlijke drang om te aanbidden en creëert hij goden en afgoden voor de mensen, die ze mogen vereren en met wie ze zich kunnen vereenzelvigen door de halfgoden. Hierbij veegt satan de ware God aan de kant en maakt het mogelijk voor de mensen om direct contact te hebben met de goden, blijkens de geboorten van halfgoden. In werkelijkheid is er maar één God en één Heer, die beiden deel uitmaken van de goddelijke drieeenheid.

Mijn gebed: Heer, ik had bij deze tekst nog veel meer aspecten kunnen toevoegen en het geheel meer herkenbaar te maken voor iedereen, maar dit is niet nodig, want iedereen weet als hij echt naar binnengaat, welke God, of goden hij dient. Ikzelf, om te beginnen, maar ik verwacht ook wel bij anderen hebben we soms Uw aanraking en een duw van de H.G. nodig om dit echt te beseffen. Heer, H.G., lieve Vader en Schepper, …..open onze ogen. Amen.

Klaas Roorda | 13 januari 2013 | 09:11 | d559f3

-knip-

Ed | 14 januari 2013 | 07:34 | 6a98a6

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.