Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Tessalonicenzen 4:13-14

Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.

-- 1 Tessalonicenzen 4:13-14

4 reacties op de tekst van woensdag 16 januari 2013 – 1 Tessalonicenzen 4:13-14

Kerntekst: 1Tess.4:13-14: Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf

Lezen: 1Tess.4:13-18

Paraphrase der Heilige schrift door J.van dijk:
Wie de eerste brief aan de Thessalonicenzen met aandacht leest, wordt gelijk getroffen door de hartelijke betrekkingen, die tussen de apostel en de jonge gemeente blijken te bestaan, Dit is duidelijk zichtbaar in de innigheid van toon en de grote bezorgdheid voor haar geestelijk heil, welke uit dit schrijven spreekt. Op zijn tweede zendingsreis was de apostel met zijn beide helpers Silas en Timotheüs na zijn vertrek uit Fillipi over Amfipolis en Appolonia te Thessalonica aangekomen.

Het moet de drie reizigers getroffen hebben als de de aanblik van deze prachtige stad zien: Zij gaat slingerend op amphietheatergewijs naar boven tegen de hellingen op en haar schone marmeren paleizen weerspiegelen in het blauwe water van de Thermeïsche golf.

Want rijk was de stad, waar zich zowel Romeinen, rijke Grieken en een groot aantal Joden bevonden, aangetrokken door de rijke handelsstad die ze was. Gezien het feit dat er zich een synagoge bevond, moeten er een aanzienlijk aantal Joden hebben bevonden. – Wordt vervolgd-

Over de tekst: Wij willen echter niet broeders en zusters, dat ge onkundig blijft omtrent het lot der ontslapenen, opdat ge niet treurt als de anderen, de heidenen, die Christus niet kennen, en geen hoop meer hebben voor hen die gestorven zijn. Want geloven wij, dat Jezus, zoals Hij als mens onder de mensen leefde, gestorven is, en weer opgestaan. Natuurlijk, dat staat immers rotsvast.

Nu op dezelfde wijze zal God door Jezus, die de Opstanding en het Leven is, ook de ontslapenen, die in Hem geloofden, met Hem wederbrengen. als Hij komt, zal Hij ze terstond opwekken en met Zich voeren. dat kost Hem geen moeite. Toen ze stierven was het voor Hem, alsof ze slechts gingen slapen, en even makkelijk als wijk een slapende mens wakker maken, kan god, wanneer Hij wil, de doden, terstond weer opwekken. En Hij, zal dit ook doen door Jezus, wanneer Hij wederkomt, en Deze zal ze met Zich meebrengen bij Zijn koninklijke intocht.

Korte verklaring der Heilige schrift door: Dr. J.A.C. van Leeuwen:
In dit gedeelte van de brief behandelt de apostel meer opzettelijk een onderwerp dat telkens weer even wordt genoemd, nl. de toekomst van Christus (1:10; 2:12; 3:13) Ieder onderdeel van de brief bleek eigenlijk uit te lopen op de vermelding van de komst van de Heer.

De sterfgevallen, die na de stichting van de gemeente, zich hebben voorgedaan, hadden verslagenheid te weeg gebracht. Dit blijkt uit hetgeen de apostel als doel van dit deel van de brief aangeeft:”pdat gij niet treurt als de anderen, die zonder hoop zijn”.

Tegenover de dood hebben de heidenen geen troost. en uitspraak welke een treffende bevestiging verkrijgt in de talloze uitingen van hopeloosheid en troosteloosheid, zowel bij heidense schrijvers als op vele grafschriften.

Er moet dus iets zijn dat de gelovigen van de “anderen” onderscheidt. Mogelijk dat de prediking van Christus opstanding en van de opstanding der doden (te) weinig indruk heeft gemaakt, waardoor Paulus dit hier toelicht. Paulus belicht in vers 14 de komst van de Here Jezus Christus, die de ontslapenen samen met Hem tot heerlijkheid brengt. Hoofdmoment is de verheerlijking van alle gelovigen. De opstanding van de ontslapenen is een tussen-schakel: Doch op het met “Jezus gevoerd worden” tot de heerlijkheid krijgt de nadruk.

Mijn conclusie:
Te midden van het normale leven in deze wereld, is het soms moeilijk je voor te stellen, dat er een dag komt dat we sterven en “moeten “wachten op de terugkomst van onze Heer. Het beeld van een toekomst zonder de wereld zoals we die nu zien en beleven is soms moeilijk voor te stellen en toch is deze toekomstverwachting onze finishlijn, het lint waar we door heen gaan als we klaar zijn met onze taak op deze aarde. Voor allen die onderweg zijn, is de wedloop anders en sommigen zullen inderdaad vervolgd worden, gedood worden om hun geloof, en wellicht dat jij die dit leest één bent van degenen die het moeilijk heeft in zijn geloof. Hier in het westen hebben we het schijnbaar niet zo slecht als christen en toch geloof ik dat juist het feit dat het (schijnbaar) allemaal zo makkelijk gaat ons eerder bij God weghoudt dan diegenen die de ervaring hebben zoals de christenen in Thessalonica. Zij begrijpen dat sterven en lijden voor het geloof betekent dat ze in de frontlinie staan en hebben veel meer belang bij de toekomstverwachting dan wij. Wellicht voor sommigen een vreemde conclusie of toch niet?”””

Mijn gebed: Heer, ik kniel voor Uw troon en vraag U al degenen te zegenen die werken in landen en gebieden waar vervolging en dood m.b.t. geloof normaal is. Zegen en sterk hen en laat hun door de Geest zien dat U het einddoel bent en dat in sommige gevallen de dood meer voorbeeld geeft dan het leven. Help ons in het westen om dichter naar U toe te groeien en de schijnbare rijkdom van ons westerse leven los te laten. Als U terugkomt zijn alleen de hemelse schatten belangrijk.

Amen

Klaas Roorda | 16 januari 2013 | 07:11 | d559f3

Bemoedigend woord, thanks!! Reeds jaren gebruik makend van het “dagelijks woord”, in de regel één van de eerste dingen die ik doe na het opstarten van de computer. Nu na het aanklikken even op de dagtekst “doorgeklikt” en geconfronteerd met deze (voor mij nieuwe) aanvulling. Fijn om te zien/lezen dat er nu een extra uitleg aan toegevoegd is. Nogmaals dank en Gods zegen op jullie bediening.

NDCN | 16 januari 2013 | 10:16 | daa340

Hoe voller u bent van Jezus OPstandings kracht en de heilige Geest hoe meer we mogen ervaren:dood waar is uw prikkel???
weg!in Jezus Wie Jezus helemaal in zich heeft wonen die heeft de opstandingskracht van Hem in zich wonen en die mens is niet meer bang.
Paulus zegt ook we zijn overgegaan van de dood naar het Leven!,door ons geloof!!in Jezus Christus.

wil | 16 januari 2013 | 15:13 | c14db0

-knip-

Ed | 17 januari 2013 | 07:40 | 6a98a6

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.