Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Spreuken 11:12

Wie zijn medemens kleineert, heeft geen verstand, iemand met inzicht zwijgt.

-- Spreuken 11:12

2 reacties op de tekst van donderdag 17 januari 2013 – Spreuken 11:12

-knip-

Ed | 17 januari 2013 | 08:23 | 6a98a6

Kerntekst: Spr.11:12: Wie zijn medemens kleineert, heeft geen verstand, iemand met inzicht zwijgt. –

Lezen: Spr. 11:12-13

Paraphrase der Heilige schrift door Dr.J.Kroeze:
Wie zijn naaste bespot, toont gebrek aan verstand, terwijl een man van inzicht zwijgt.

Korte verklaring der Heilige schrift door: Dr.W.H.Gispen
Het gaat in vers 12 en 13 om zonden tegen het negende gebod. Al kan men bij vers 12a ook aan het zesde denken. Tevens wordt tegenover het doen van de verstandeloze dat van de man van doorzicht gesteld en tegenover dat van de lasteraar dat van de betrouwbare van geest. Ook hier is de bedoeling van het constateren van enkele feiten om, van de zonden af te schrikken en tot navolging van de man van doorzicht en van de betrouwbare van geest te prikkelen. In vers 12A is ook de vertaling mogelijk:”een verstandeloze, veracht zijn naaste” Voor de betekenis doet het er niet zo veel toe, welke van de twee vertalingen men kiest, toch lijkt me die, waarbij “wie zijn naaste veracht”het onderwerp is van de zin, de beste. Het gaat om een met minachting bejegenen van de naaste hetzij in diens tegenwoordigheid (Dan is het: beschaamd maken) of achter diens rug. Men zal vooral aan het spreken van geringschattende woorden moeten denken, daar in het tweede deel spraken is van “zich stil houden” Een man van doorzicht, een verstandig man zwijgt, d.w.z. laat zich niet met verachting uit over zijn naaste, omdat hij weet dat hij hiermee zondigen zou en die naaste tot zijn vijand zou maken. Het tonen van verachting is dom. Een andere opvatting van het tweede lid van dit vers komt hier op neer: Dat een man met doorzicht het stilzwijgen bewaart tegenover het smaden van de verstandeloze. Dan is die man dus dezelfde als de in vers 12a genoemde naaste, Maar deze verklaring lijkt mij niet juist, omdat het gaat om de verhouding tot de naaste, ook in vers b en niet om de verhouding van de verstandeloze tot een man van doorzicht en omgekeerd.

Mijn conclusie: Ik geloof dat Facebook veel goeds met zich meebrengt, maar ook de weg heeft geopend voor mensen om hun mening te geven in het openbaar over allerlei zaken. De woorden en spreuk hierboven zie ik zowel bij mezelf als bij anderen in mindere of meerdere mate zichtbaar tussen christenen en dat is pijnlijk. Waar we naast elkaar behoren te staan, komen we tegenover elkaar te staan. Ikzelf moet er om te beginnen voor waken en ook al doe ik dit praktisch nooit via reactie en in het openbaar, de paar keer dat ik me toch heb laten verleiden dit te doen, had al een tegenreactie tot gevolg en dat mag eigenlijk niet gebeuren. Ik wil het bij mezelf houden. Laten we de duivel geen voet tussen de deur geven. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor Facebook, maar het kwam het eerste in me op.

Mijn gebed: Heer, leer mij “to keep my big mouth shut, till i know what i am talking about” Vergeef me voor de keren dat ik dit niet in acht nam. Zegen mijn broeder en zuster op de plaats waar ze staan en laat dit Woord, waar het nodig is, en waar U het nodig vindt ingang vinden, door Uw Heilige Geest. Amen

Klaas Roorda | 17 januari 2013 | 08:25 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.