Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Johannes 10:10-11

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

-- Johannes 10:10-11

4 reacties op de tekst van zaterdag 19 januari 2013 – Johannes 10:10-11

-knip-

Ed | 19 januari 2013 | 08:53 | 6a98a6

Ed mag ik je vragen ben jij gered, en waarom
Ed ben ik gered, ik geloof maar in één herder
Gr. Wolf

Wolf | 19 januari 2013 | 12:30 | f3f8ea

Kerntekst: Joh.10:10-11 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

Lezen: Joh.10:10-11

Paraphrase der Heilige schrift door Dr.J.L.Koole: Één van de interessante aspecten van het Johannes Evangelie is het begin. Joh.1:1-18: Het eerste gedelte vormt een bepaalde eenheid onderling, maar onderscheidt zich duidelijk van de rest van het Johannes evangelie.

As we het Johannes evangelie beginnen te lezen, begint het verhalend gedeelte dus bij vers 19 en is het eerste gedeelte een theologische uiteenzetting over het Woord dat bij God was, en waardoor alles is geschapen. In het Grieks wordt “logos”gebruikt voor het “woord” en dat is op zich merkwaardig omdat het verderop in het evangelie van Johannes niet meer voorkomt.

Dit eerste stuk is op zichzelf staand, maar tevens nauw verbonden aan het volgende stuk.

Het schriftgedeelte van vandaag: Want de Heiland is niet alleen de deur van de schaapskooi, maar ook de goede Herder zelf. De anderen stelen, slachten en verdelgen; hún is het alleen hierom te doen, dat ze er zelf beter van worden. Hij, de Goede Herder, is gekomen om het zó voor de Zijnen te maken, dat hun niets ontbreekt.

Dan zegt Jezus rechtstreeks: Ik ben de Goede Herder. Er zijn zogenaamde herders in overvloed. Er is maar Één Goede Herder. Die doet wat er van een herder verwacht mag worden. Déze Herder leeft ten volle voor Zijn schapen. Hij is zelfs bereid, voor Zijn schapen te sterven.

Korte verklaring der Heilige schrift door:Dr. C. Bouma: Wat het voor de schapen betekent, in handen te vallen van dieven óf door Jezus binnen te gaan, wordt breder omschreven in dit gedeelte. Het werk van de dieven is eerst, ze zich wederrechtelijk toe te eigenen en daarna te slachten, dus voor hun eigen gewin (Math. 23:14) en daarna storten zij de zo geroofde en geplunderde en misleide zielen in het eeuwig verderf. Maar door Christus te ontvangen de schapen levensbehoud in hun ingaan: Levensonderhoud in hun uitgaan naar de weide. en dat alles niet karig, maar mild en overvloedig. (Ps. 23:1; 81: 11; 2Pet.1:3)

De in verzen 1-5 gesproken gelijkenis geeft de Heer aanleiding tot het maken van en andere opmerking, die zelf tot een nieuwe gelijkenis wordt, over jet onderscheid tussen herder en huurling. Weer ingeleide met de plechtige Ik – formule. Ik ben de Goede Herder. d.i. degene, die werkelijk het recht heeft, zich herder te noemen, tegenover de boven aangeduiden. De goede herder heeft zijn ziel, de draagster van het leven, dus zijn leven zelf, voor zijn schapen over. Hij offert zijn leven op ten bate van zijn schapen, waardoor het vederf van hen wordt afgewend.

Mijn conclusie:

Bij het zoeken van de week naar diverse plaatjes kwam ik op een bepaald moment een plaatje tegen van een schaapskooi met maar één in en één uitgang voor de schapen. De herder, volgens de uitleg, ging in de opening liggen om te slapen, zodat de roofdieren eerst over hem heen moesten klimmen om binnen te komen en zodoende had de herder gelegenheid om de roofdieren tegen te houden. Daar ik nogal een beeldend iemand ben, stelde ik mezelf voor als herder en werd bij voorbaat al bang voor de aanblik van de roofdieren. David was bijv. ook een herder en hij trotseerde alle mogelijke roofdieren met een slinger en mogelijk een herdersstaf. Maar het feit dat een herder bereidt is zijn leven in te zetten voor de schapen en nog mooier dat de schapen er op kunnen vertrouwen dat de herder dit doet is machtig en als we dan zien dat in de huidige christelijke kerk de duivel al zoveel wantrouwen heeft weten te creëren is aan ons christenen de taak om de kerk te maken tot een schaapskooi zoals hier in de tekst en uitleg beschreven toch !!

Mijn gebed: Heer leer ons om deze tekst tot ons te nemen en ons niet te laten leiden door de vijand maar door u de Herder die alles in handen heeft. Bedankt voor uw offer aan het kruis, waarmee u de kans geeft en hebt gegeven om vrij te zijn en onder leiding te zijn van de Goede Herder. Dank U daarvoor Amen

Klaas Roorda | 19 januari 2013 | 12:32 | d559f3

Ed nog belangrijker heb je kinderen en zijn hun gered
Zijn mijn kinderen gered Ed ?

Wolf | 19 januari 2013 | 12:35 | f3f8ea

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.